Dicionario CLUVI
Español-Galego

Xavier Gómez Guinovart (coord.)
 

Seminario de Lingüística Informática
Universidade de Vigo
 
Equipo de redacción
 

Consultar dicionario
Máis información

Go to English version
 


Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2011
Deseño e programación: Xavier Gómez Guinovart
Versión 0.7

Entidades colaboradoras:

AGPTI    ATG