Estatística con R para lingüistas

Data de inicio: 
Lunes, Abril 18, 2016 - 16:00

O obxectivo deste curso é introducirse no uso de técnicas estatísticas básicas utilizando o software estatístico R. Os distintos métodos estatísticos presentaranse con exemplos prácticos e reais da área da lingüística (fonética, lingüística de corpus, sociolingüística, onomástica etc.).

Poster: 

Sección