Surname regions and dialectal variation in the Asturian linguistic space

Data: 
Jueves, Enero 14, 2021 - 09:15
Imaxe: 

No último número da revista Journal of Linguistic Geography publícase un traballo de Xulio Sousa e María José Ginzo-Villamayor ("Surname regions and dialectal variation in the Asturian linguistic space") en que se analizan as similitudes entre as rexións de apelidos de Asturias e a fragmentación dialectal do asturiano. Os resultados analizados mostran unha coincidencia evidente na organización territorial dos dous tipos de datos.