Publicaciones de Xavier Gómez Guinovart

 • "Extracción de terminoloxía no campo da psicoloxía mediante recursos léxicos e textuais de tecnoloxía lingüística"
  Xavier Gómez Guinovart (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • Xavier Gómez Guinovart / Miguel Anxo Solla Portela (2020): Studies on Multilingual Lexicography, María José Domínguez Vázquez, Mónica Mirazo Balsa, Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), De Gruyter, Berlin & Boston, 179-196 - Capítulo de libro
 • "Building wordnets with multi-word expressions from parallel corpora"
  Alberto Simões / Xavier Gómez Guinovart (2020): Procesamiento del Lenguaje Natural, 64, 45-52 - Artigo
 • Alberto Simões / Xavier Gómez Guinovart (2019): 8th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2019), Ricardo Rodrigues / Jan Janousek / Luís Ferreira / Luísa Coheur / Fernando Batista / Hugo Gonçalo Oliveira, Schloss Dagstuhl / Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, 6:1-6:13 - Capítulo de libro
 • Xavier Gómez Guinovart (2019): Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New resources and applications, Irene Doval / M. Teresa Sánchez Nieto, John Benjamins, Amsterdam, 141-158 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open Science - Artigo
 • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open linguistics, (Special issue on: A Multilingual Focus on Lexicography and Phraseograhy, ed. Maria Isabel González-Rey), 2/1, 253–286 - Artigo
 • "Recursos integrados da lingua galega para a investigación lingüística"
  Xavier Gómez Guinovart (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xavier Gómez Guinovart / Xosé María Gómez Clemente / Andrea González Pereira / Verónica Taboada Lorenzo (2013): Estudos de lingüística galega, 5, 27-42 - Artigo