Publicaciones de Gonzalo Navaza Blanco

 • "Etimoloxías xacobeas"
  Gonzalo Navaza Blanco (2022): Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro - Presentación
 • “Referencias a la sustitución de topónimos en la documentación medieval de Galicia”
  Gonzalo Navaza Blanco (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • "Novas achegas de toponimia galega"
  Gonzalo Navaza Blanco (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Santa Baia das Donas de antano. Notas etimolóxicas”
  Gonzalo Navaza Blanco (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 433-443 - Capítulo de libro
 • “Andrade, Cosmede, Tomade e outros apelidos de orixe toponímica”
  Gonzalo Navaza Blanco (2018): Antroponimia e lexicografía, Boullón Agrelo, Ana Isabel, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 179-202 - Capítulo de libro
 • Gonzalo Navaza Blanco (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 50-78 - Artigo
 • Gonzalo Navaza Blanco (2016): Revista Galega de Filoloxía, 17, 119-164 - Artigo
 • “Toponimia e diacronía”
  Gonzalo Navaza Blanco (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • "Toponimia de Galicia"
  Gonzalo Navaza Blanco (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Toponimia galega"
  Gonzalo Navaza Blanco (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • Gonzalo Navaza Blanco (2012): Estudos de lingüística galega, 4, 169-185 - Artigo
 • Gonzalo Navaza Blanco / Aquilino Alonso Núñez (2010): Estudos de lingüística galega, 2, 193-204 - Artigo
 • Gonzalo Navaza Blanco (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 225-233 - Artigo
 • Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández (2007): , Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos, (1ª edición, 1990) - Libro
 • Fitotoponimia galega
  Gonzalo Navaza Blanco (2006): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • "Proxecto e método do Gran Diccionario Xerais da Lingua"
  Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, pp. 527-537 - Capítulo de libro
 • Pequeno dicionario Xerais da lingua
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2004): , Vigo: Edicións Xerais - Libro
 • "Historia e etimoloxía do 'pito cairo'"
  Gonzalo Navaza Blanco (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 165-179 - Capítulo de libro
 • Luz Méndez Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 523-532 - Capítulo de libro
 • María Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, pp. 527-537 - Capítulo de libro
 • Gonzalo Navaza Blanco (2004): Revista Galega de Filoloxía, 5, 141-162 - Artigo
 • Gonzalo Navaza Blanco (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 137-146 - Capítulo de libro