GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND039

Carta ao Conde de Gondomar (2)

>
TítuloCarta ao Conde de Gondomar (2)
AutorSarmiento de Sotomayor, Diego
Fecha originaria1605
EdiciónÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto
Tipo de fuenteManuscrita
LenguaGalego
GéneroCorrespondencia privada
DifusiónTextos privados
AutonomíaTextos autónomos
InstitutionReal Biblioteca
Manuscript identifierManuscrito II/2113, doc. 99

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

biense canso. Pero descanso. Porquey a que devboca. nopuedo ablar. siquiera vnavez en lasemana. quiero porpluma. bengarme yobligar aquien tanto quiero. ydevo. y deseo servir. a que mejnbie/. sos. duas Regras dasuamaom/. perater. porpitima para o coraçaom. En vendo letra. domeuseñor dondiego logo descansa. yasiaque Reçevim. por dio. gra. me serve. de entreter. as. savdades. con lela cada dia. v m. ordene. como. oseñor tesourejro. yev. opodamos. verpresto. E senaom faça. vm. conta. os olandeses. llelevaron dous. catibos. yndo. os coellos. as ynsoas. naom se. Espantevm. destas branduras. saom sarmento. ecrjado. aveira de portugal/. E. V.m. Mev sor/. me bolveou. a juntar coEles. Easi naom. poso deyxar/ de dezerjsto Eser agradezido de quem. tanta md. me faz. os olandeses. fizeron li.berdad. con.os nabios. que tomaron. ao mostejro doya. Efoy que lles deron A os. mestres Vn dos nabios. contoda asal. E toda ajente. dos dous. botaron. naquele Epois Estes fezeron EstaliVerdade/. Vm. procure. meusor/. donJuo. dacuña. y eses. sores dajunta. do nosoportugal/. nola den con bribidade/. aoseñor. tesourejroyamin. Enaon. pase pela maom/. de figuejredo. quevira mujto escasa comofoy. aprovisaom. dos mercadores. dapimenta faz. firmar. avn Rej. tan xeneroso. y liberal. se quixeren conprar os sacos. llos vendaom. E senaom. llos naom. prestem/ es.pantoume muyto. esta pouqujdade. seforaom. metster . os do meu graon.çiño. depetam. os mandara catar. Ellos. prestara. por lebaren fazendadesua magde. Esendo osor/. tesourejro. yev. de muyto grande coraçaom. nos mandara muyto curto. Rescate/. porq̄ figueyredo. Emuyto pe q̄noEn tudo. Eomev. Estomago. naon sofre cousas. peq̄nas. / bolbo a dezer avm. a liçença naom. tarde. porq̄ jase pasaotenpo de collelo meu panziño. esenaom. naom terej quecomer. oynverno. Eficarej como çigaRa cantou. no beraom. Enojnverno pedia. a formjga. e meu. v morja bosamd. osave/. E mais dedar depedir. se podese. se podese/. Vm. oRemedietodo. pois o a deser meu/. Jame pareçe quesolargo. Eq̄ro acabaresta. yamiña Janjña sarmto. mebeim. abraçar. Enaonqr escrevamais. Eme pareçe. tein Raçaom. pelo. deve. amd. Vm. lle faz D. ma y doña costanza v.l.m. avm. yellasyyo las demisa. doña costanzayesos mis señores ijosdevm. en cuya conpañja ge. dios avm. muchos años comoyo deseo yemenester. vajonay sete. 20 de605.

Dio sarmiento Desotomayor

Leyenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Descargar XMLDescargar selección actual como TXT