Financiamento

FINANCIAMENTO

O recurso Patrimonio léxico da Gallaecia foi cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, no marco do proxecto Patrimonio léxico da Gallaecia. Esta acción intégrase en GEOARPAD-IV. Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación.

Así mesmo, o recurso foi posible grazas á axuda obtida a través do convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de novas accións de I+D+i para o ano 2019 (“Impulso dunha agrupación de investigación en Ciencias Sociais e Humanidades: Desenvolvemento da plataforma de xestión de información patrimonial definida no proxecto GEOARPAD”). As opinións son de exclusiva responsabilidade do autor ou autora que as emite.

PATROCINADORES