Imaxe de Biodiversidade do Deza

O PROXECTO

Este recurso ten como obxectivo documentar e mostrar a variación no léxico patrimonial actual dentro do territorio orixinario das linguas galega e portuguesa. A tal fin, ofrece a información recadada a través dun atlas que permite observar a distribución de variantes denominativas correspondentes a unha selección de conceptos.

A área considerada está constituída polos concellos galegos e portugueses que forman parte da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e por municipios estremeiros galegófonos de Asturias e Castela e León.

Os datos proceden de diferentes traballos que recollen léxico dialectal galego e portugués: dicionarios e pequenos vocabularios, atlas lingüísticos, obras de carácter etnográfico, traballos académicos, recolleitas léxicas realizadas en centros educativos etc. Son todas elas obras que recompilan información proporcionada por falantes autóctonos, obtida en traballos de campo e con referenciación xeográfica.

Patrocinadores