Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression perigo among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 11
- Distribution by dictionaries: Valladares (1884) (1), Filgueira (1926) (1), Carré (1928-1931) (1), Carré (1933) (1), Ibañez (1950) (1), Carré (1951) (1), Eladio (1958-1961) (2), Franco (1972) (2), Carré (1979) (1)

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
PERIGO

Peligro, riesgo inminente de perder, no conseguir, malograrse algo, ó sufrir un daño.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
PERIGO sm.

Peligro.

Leandro Carré Alvarellos (1928-1931): Diccionario galego-castelán, 1ª ed., Lar, A Cruña, 1926-1931
perigos. m.

Peligro. Riesgo.

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
perigo s. m.

Peligro. Riesgo.

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
perigos. m.

Peligro.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
perigo s. m.

Peligro. Riesgo.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
PERIGO s. m.

Peligro, riesgo, según el VCT.

________

FRAS. Fuxir do perigo é cordura; e non temelo é loucura. No perigo conécese o amigo. Nun gran perigo, millor é o irmán que o amigo. Ó perigo, con tempo, e ó remedio con tento. Ó perigo con tento, e ó remedio con tempo. O perigo non se vence sin perigo. Ó perigo vai contento, e ó remedio con tento. Quen busca o perigo nél topa a morte.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
perigo s. m.

Peligro, riesgo.

________

risco.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Perigo s. m.

Peligro. Riesgo.