Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán

Xavier Gómez Guinovart
Ánxeles Torres Padín

Seminario de Lingüística Informática
Universidade de Vigo
 

Presentación

Limiar

Introdución

Consultar Vocabulario

Índice castelán-galego

Índice galego-castelán

Abreviaturas

Datos da edición impresa

Gómez Guinovart, Xavier e Ánxeles Torres Padín. 2005. Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán. Baleirado terminolóxico documentado no Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo. Vigo: Universidade de Vigo (Servicio de Normalización Lingüística). ISBN: 84-8158-282-4. DL: C-219-2005. Dispoñíbel na web no enderezo https://ilg.usc.gal/dilega/

Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2005
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart