logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de door nos textos líricos do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 85

1264 CSM 10/ 133 Rosa de beldad ' e de parecer || e Fror d ' alegria e de prazer, || Dona en mui piadosa seer, || Sennor en toller coitas e doores.|| [+]
1264 CSM 12/ 137 O Arcebispo aquel dia | a gran missa ben cantou; || e quand ' entrou na segreda | e a gente se calou, || oyron voz de dona, que lles falou || piadosa e doorida assaz.|| [+]
1264 CSM 15/ 148 E log ' a agua sobela testa || lle deytaron, e batismo pres; || e começaron log ' y a festa || da Virgen, que durou ben un mes; || e cada dia pela gran sesta || vỹan da ost ' un e dous e tres, || que lles contaron da mort ' a gesta || que pres Juyão a gran door.|| [+]
1264 CSM 41/ 219 En Seixons fez a Garin cambiador || a Virgen, Madre de Nostro Sennor, || que tant ' ouve de o tirar sabor || a Virgen, Madre de Nostro Sennor, || do poder do demo, ca de pavor || del perdera o siso; || mas ela tolleu -ll ' aquesta door || e deu -lle Parayso.|| [+]
1264 CSM 45/ 231 En este coidad ' estando | muit ' aficad ' e mui forte, || ante que o começasse, | door lo chegou a morte; || e os demões a alma | fillaron del en sa sorte, || mais los angeos chegaron | dizendo: [+]
1264 CSM 50/ 244 Ca Deus en ssi meesmo, ele mingua non á, || nen fame nen sede nen frio nunca ja, || nen door nen coyta; pois quen sse doerá || del, nen piedade averá nen pesar?|| [+]
1264 CSM 50/ 244 Non deve null ' ome desto per ren dultar ... || Onde come a Deus lle devemos amor || e come a Padre e nosso Criador, || e come a ome del coyta e door || avermos de quanto quis por nos endurar.|| [+]
1264 CSM 61/ 274 Fol é o que cuida que non poderia ... || E tal door avia que ben cuidava || que ll ' os ollos fora da testa deitava, || e con esta coita logo se tornava || u a çapata era en romaria.|| [+]
1264 CSM 78/ 329 Non pode prender nunca morte vergonnosa ... || E sobr ' esto tanto con el conde falaron, || que aquel bon ome mui mal con el mezcraron; || e de taes cousas a el o acusaron, || per que lle mandava dar morte doorosa.|| [+]
1264 CSM 81/ 336 Par Deus, tal sennor muito val || que toda door toll ' e mal.|| [+]
1264 CSM 84/ 345 "Sennor, || mia moller que moit ' amava | perdi polo teu amor; || mais tu, Sennor, que sofriste | gran coita e gran door || por teu Fillo, dá -mia viva | e sãa ora en don. [+]
1264 CSM 89/ 357 Ela assi jazendo, || que era mais morta ca viva, || braadand ' e gemendo || e chamando -sse mui cativa, || con tan gran door esquiva, || que desanparada || foi; e desasperada || A Madre de Deus onrrada ...|| [+]
1264 CSM 91/ 363 Ca os nembros lles cayan, || e sol dormir nen comer || per nulla ren non podian || nen en seus pees s ' erger, || e ante ja querrian mortos seer || que sofrer door atan descomũal.|| [+]
1264 CSM 96/ 376 "Pẽedença || nos dade, por Deus e por sa creença, || por que non soframos pẽa nen door. [+]
1264 CSM 126/ 458 De toda chaga ben pode guarir || e de door a Virgen sen falir.|| [+]
1264 CSM 126/ 458 Poren sofredor || foi aquel ome de tan gran door, || de qual vos guarde Deus, se por ben vir.|| [+]
1264 CSM 126/ 459 Sen door ela dos ossos da faz.|| [+]
1264 CSM 127/ 460 E a Virgen, de Deus Madre, | que aos coitados val, || deu -ll ' enton a el por esto | de door un tan gran mal, || que log ' en todas maneiras | s ' ouve de maenfestar.|| [+]
1264 CSM 166/ 555 Ond ' avẽo a un ome, | por pecados que fezera, || que foi tolleito dos nenbros | dũa door que ouvera, || e durou assi cinc ' anos | que mover -se non podera, || assi avia os nenbros | todos do corpo maltreitos, || Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos ...|| [+]
1264 CSM 166/ 555 Daquest ' a Santa Maria | deron graças e loores, || porque livra os doentes | de maes e de doores, || e demais está rogando | senpre per nos pecadores; || e poren devemos todos | sempre seer seus sogeitos.|| [+]
1264 CSM 174/ 571 Mas tan gran door end ' ouve, | que sse sayu d ' ontr ' a gente || Como aa Virgen pesa | de quen erra a ciente ... || foi pera ssa pousada | con gran door mui coitado; || e jouv ' assi vel tres dias | mui maltreit ' e lazerado, || rogando Santa Maria | na mente que seu pecado || que dissera lle par[c]isse, | ca el era seu sergente.|| [+]
1264 CSM 199/ 638 Ca sse Deus soffr ' ao demo | que polos nossos pecados || nos dé coitas e doores | e traballos e coidados, || logo quer que por sa Madre | sejan todos perdõados || por creenças, por jajũus, | por rogos, por orações.|| [+]
1264 CSM 204/ 649 El daquel arcediago | avia mui gran sabor, || ca con ele preegava | o ben de Nostro Sennor; || e andando preegando, | vẽo -lle mui gran door, || e San Domingo coitado | foi de ll ' aquel mal vĩir.|| [+]
1264 CSM 206/ 655 E pois viu Santa Maria | que avia tal sabor || de a servir, seu enguento | aduss ' a bõa Sennor || e untou -lle ben a chaga, | e perdeu log ' a door, || e pose -ll ' a sua mão | ben firme en seu logar.|| [+]
1264 CSM 209/ 660 E, como non devo aver gran sabor || en loar os feitos daquesta Sennor || que me val nas coitas e tolle door || e faz -m ' outras mercees muitas assaz?|| [+]
1264 CSM 209/ 660 Ca hũa door me fillou [y] atal || que eu ben cuidava que era mortal, || e braadava: [+]
1264 CSM 209/ 661 Que non braadei nen senti nulla ren || da door, mas senti -me logo mui ben; || e dei ende graças a ela poren, || ca tenno ben que de meu mal lle despraz.|| [+]
1264 CSM 209/ 661 Quand ' esto foi, muitos eran no logar || que mostravan que avian gran pesar || de mia door e fillavan -s ' a chorar, || estand ' ante mi todos come en az.|| [+]
1264 CSM 212/ 667 E tornando -ss ' a ssa casa, | teve que era mellor || d ' atallar pela eigreja | e non yr a derredor; || e passand ' assi per ela, | a dona con gran door || e porque muito chorara, | fillou -sse d ' adormecer.|| [+]
1264 CSM 217/ 680 Non dev ' [a] entrar null ' ome | na eigreja da Sennor ... || E eles tant ' enpuxaron | que o sangue lle sair || fezeron ben pela boca | e pelos narizes yr; || quand ' aquesto viu o conde, | começou -ss ' a repentir || e disse quanto leixara | a dizer con gran door.|| [+]
1264 CSM 221/ 689 Quantos la [yr] assi viron | gran piadad ' end ' avian, || e mui mais polo menỹo, | a que todos ben querian; || e yan con ela gentes | chorando muit ' , e changian || ben come se fosse morto, | ca atal door avia.|| [+]
1264 CSM 225/ 699 E andava muit ' agynna | pelo corp ' e non fazia || door nen mal, por vertude | da Virgen Santa Maria; || e se ss ' ao sol parava, | log ' a aranna viya, || e mostrando -a a todos | dizend ' : [+]
1264 CSM 228/ 707 Este mal a aquel muu | per gran door lle vẽera || de gota que aas pernas | e aos pees ouvera; || e porende no estabro | un mui gran tenpo jouvera || que sol andar non podia, | esto vos dig ' en verdade.|| [+]
1264 CSM 228/ 707 E sayu passo da casa | e foi contra a eigreja, || indo fraqu ' e mui canssado; | mas a que bẽeita seja, || tanto que foi preto dela, | fez maravilla sobeja, || ca o fezo logo são, | sen door e sen maldade.|| [+]
1264 CSM 234/ 719 E porend ' a groriosa | Virgen, que o troux ' en sy || enserrado no seu corpo, | fez, per com ' eu aprendi, || falar hũa vez un mudo | que era sord ' outrossi, || e destas duas doores | o foi muy toste guarir.|| [+]
1264 CSM 235/ 724 E ar foy -o conortando, | ca maltreit ' era assaz, || e de todas sas doores | o livrou ben e en paz, || tragendo per el sas mãos, | e non tiinna enfaz || e parecia mas crara | que é rubi nen crestal.|| [+]
1264 CSM 239/ 736 E começou -ss ' a repentir || de seus pecados e sentir; || mas aquel non quis descobrir, || de que fez grand ' ẽidade, || ca outra door lo ferir || foi poren par caridade || Guardar -sse deve tod ' ome | de jurar gran falssidade ...|| [+]
1264 CSM 259/ 33 Foron -s ' ambos dali en grand ' amor || e sãavan as gentes da door, || como lles foi mandado da Sennor || que nunca mentiu nen á de mentir.|| [+]
1264 CSM 263/ 40 [C]a ela sempre a nos dá | que façamos o mellor || per que nos guardemos d ' erro | e ajamo -lo amor || de Deus, e que ar sejamos | sen coita e sen door; || poren quena non crevesse | seria muito sandeu.|| [+]
1264 CSM 268/ 55 Hũa dona filladalgo, | que ben de terra de França || era natural, avia | na Virgen gran confiança; || e servindo -a de grado | sempre sen nulla dultança, || ouv ' en seu corpo doores | grandes que todos tememos.|| [+]
1264 CSM 279/ 80 A Tan gran mal e a tan gran door, || Santa Maria, valed ' , ai Sennor, || como soffr ' este vosso loador;|| [+]
1264 CSM 289/ 104 Pois assi ouve chorado, | log ' a Sennor das sennores || lle valeu, que senpr ' acorre | de grad ' aos peccadores, || e desaprendeu -ll ' as mãos | e tolleu -ll ' end ' as doores; || por que todos ben devemos | aver en ela fiança.|| [+]
1264 CSM 298/ 125 Hũa moller bõa, por vos non mentir, || demonio avia e per ren guarir || dele non podia, e prometeu d ' ir || a Seixon que lle tolles[s] ' esta door.|| [+]
1264 CSM 307/ 146 Onde conteceu || que en aquel monte fogo s ' acendeu || mui grande, e toda a terra tremeu, || e choveu tan muito come no mayor || Toller pod ' a Madre de nostro Sennor ... || Inverno do mundo chove, com ' oý, || volta con gran pedra, e ar outrossy || cayan coriscos tantos ben aly || que cuidaron todos morrer a door.|| [+]
1264 CSM 308/ 148 Mas Deus, que dá as doores | a muitos polos provar, || De todo mal pod ' a Virgen | a quena ama sãar ... || Lle deu tal enfermidade, | que começou a ynchar || De todo mal pod ' a Virgen | a quena ama sãar || mui mais ca d ' idropisia | nen por razon d ' e[n]prennar, || De todo mal pod ' a Virgen | a quena ama sãar || assi que todos cuidavan | que quisesse rebentar; || e comer ja non podia | nen sol a agua passar.|| [+]
1264 CSM 317/ 175 E d ' al ll ' avẽo aynda muy peyor: || esmoreceu con coita e con door, || e Nostro Sennor || sen tod ' aquest ' a fala lle tollya || Mal ss ' á end ' achar ...|| [+]
1264 CSM 319/ 178 Quen quer mui ben pod ' a Virgen groriosa || de door guarir, non será tan coitosa.|| [+]
1264 CSM 319/ 178 Riba d ' Odian ' á hũa ssa eigreja || desta Virgen santa que bẽeita seja, || que chaman Teren ' ; e quen quer que deseja || saud ' en seu corpo de door dultosa || Quen quer mui ben pod ' a Virgen groriosa ...|| [+]
1264 CSM 321/ 183 Esta de Cordova era | natural, e padecia || enfermedade mui forte | que na garganta avia, || a que chaman lanparões, | que é maa maloutia; || e passara ja tres anos | que esta door tiinna.|| [+]
1264 CSM 321/ 184 "Ai, moller bõa, | se Nostro Sennor m ' ajude, || todo -los reis crischãos | an aquesto por vertude || que sol que pon[n]an sas mãos | sobre tal door, saude || an. [+]
1264 CSM 322/ 186 Demais sinaadamente | nas grandes enfermidades || de doores e de cuitas | acorre con piadades.|| [+]
1264 CSM 327/ 198 E con mui gran coita fera | que avia de door, || braadou muit ' e dizendo: | "Ai, Madre do Salvador, || rogo -te que eu non moira | assi, se t ' en prazer for".|| [+]
1264 CSM 331/ 206 Ca tant ' é a ssa vertude | grande daquesta Reynna, || que o que en ela cree | non busc ' outra meezynna || que quant ' é o mal chus forte, | tanto o tol mais agynna, || ca a cada door sabe | ela quant ' y pertẽece.|| [+]
1264 CSM 333/ 211 Ca por esto quis Deus dela | nacer, que dos peccadores || foss ' ant ' el por avogada, | des i que todas doores || guariss ' e enfermidades; | e daquesto sabedores || somos que sobre los santos | todos á tal melloria.|| [+]
1264 CSM 337/ 223 E esta door avia | tan forte, creed ' a mi, || que toda ren que achasse | enton a redor de ssy || travava dela de grado, | e depois a braadar || Tan gran poder á a Virgen | aos da terra guardar ...|| [+]
1264 CSM 339/ 227 Ca acorr ' en coit ' e en pesar || e en door a quena vai chamar, || e acorre nas tormentas do mar; || ond ' un miragre quero retraer.|| [+]
1264 CSM 345/ 242 E desta gran maravilla | ũu chanto mui doorido || vos direi que end ' avẽo, | so que me seja oydo, || que conteceu en Sevilla | quando foi o apelido || dos mouros como gãaron | Xerez con seu gran poder.|| [+]
1264 CSM 355/ 270 Mais a Virgen gloriosa, | que chaman os pecadores || e que ela mui de grado | acorr ' aas sas doores, || log ' a santa verdeira | Madr ' e Sennor das sennores || troux ' aquel canto meesmo | que el ouvera comprado || O que a Santa Maria | serviço fezer de grado ...|| [+]
1264 CSM 357/ 274 Dona Sancha nom ' avia | esta moller, e vẽera || ali por cobrar saude, | e que mui gran coita fera || daquela door soffria | que des longo temp ' ouvera, || que comer ja non podia | nen sol troçir tres bocados || Como torç ' o dem ' os nenbros | d[o] ome per seus pecados ...|| [+]
1264 CSM 361/ 282 En esta gran vertude | meteu Deus, com ' aprendi, || que as monjas que moravan | en aquel logar, assi || tiinnam por gran dereito | de pedir -lle, que log ' y || lles comprisse sas demandas, | e non lle davan lezer || Null ' ome per ren non deve | a dultar nen a tẽer ... || De pedir -llas; e tan toste | a Reynna espirital || fazia por sa omagen | come se fosse carnal, || ca lles dava seu conorte | e guardava -as de mal || e fazia -lles saudes | de sas doores aver.|| [+]
1264 CSM 361/ 283 Enton todo o convento | se fillou muit ' a chorar, || porque tan gran maravilla | lles quisera Deus mostrar || pola sa bẽeyta Madre, | en que el quis encarnar || e en tal noyte com ' esta | por nos sen door naçer.|| [+]
1264 CSM 366/ 292 E el Rey mui mal doente | foi y a gran maravilla, || mais guariu pela merçee | da que é Madr[e] e Filla || de Deus, que o guareçera | ja d ' outras grandes doores.|| [+]
1264 CSM 367/ 295 Ca en aquele que s ' a ela chama || e a serv ' e a loa e a ama, || macar jaça en leito ou en cama || con gran door, sãa -o todavia.|| [+]
1264 CSM 368/ 299 Mais se tu perder queres | doores e pesares, || vay -t ' a Santa Maria | que jaz ontre do[u]s mares, || que chaman o Gran Porto; | e pois que y chegares, || log ' averás consello, | desto non dovidamos. [+]
1264 CSM 370/ 305 Devemos -lle dar mais de cen mil loores, || pois que a Deus progue, Sennor dos sennores, || que dela pres carn ' e as nossas doores || en ssi quis soffrer, como diss ' Ysaya.|| [+]
1264 CSM 378/ 320 "Se vos fezerdes | o que vos quero dizer, || esta menyn ' ao Porto | yde logo prometer || da Virgen Santa Maria, | e sse sãar, offreçer -lla || yde, e mantenente | perderá esta door.|| [+]
1264 CSM 384/ 335 Ca por quanto tu pintavas | meu nome de tres pinturas, || leva[r] -t -ey suso ao çeo, | u verás as aposturas, || e eno Livro da Vida | escrit ' ontre ' as escrituras || serás ontr ' os que non morren | nen an coitas nen doores. [+]
1264 CSM 390/ 344 A nos faz que connoscamos a Deus, || e a ele que nos tenna por seus, || pois por nos pres morte pelos judeus || con door.|| [+]
1264 CSM 391/ 345 Ond ' avẽo ũa noite | que gran door a ffillou || aos pees en dormindo, | e tan toste despertou; || e a door foi tan grande, | e tan forte braadou, || come se ferida fosse | ou que cuydass ' a morrer.|| [+]
1264 CSM 391/ 345 "Porque britar -me || foi os pees a Virgen | e tornou -ss ' a sseu altar, || e ouve door tan grande | qual nunca cuidei aver. [+]
1264 CSM 391/ 346 Onde te damos loores | com ' a tan bõa Sennor || que perdõas os peccados | e sãas toda door; || e porende te rogamos | que, sse ta merçee for, || que no santo parayso | nos faças tigo caber. [+]
1264 CSM 393/ 349 Macar é door a rravia | maravillosa e forte, || agynna a toll ' a Madre | do que ena cruz pres morte.|| [+]
1264 CSM 393/ 349 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 349 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 349 Aquel [me]ninno Affonso | nome de baptism ' avia, || assi come seu avoo | que o ali aduzia; || e chegaron ao Porto | mercores, prime[i]ro dia || d ' abril, e ena ygreja | entraron con gran conorte, || Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 349 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ... || Desta guisa quatro dias | passara que non bevera || cousa que de bever fosse, | e tan gran coita soffrera, || que tod ' ome que o visse | terria que ja morrera; || mas non quis a que nas coitas | acorre e dá conorte.|| [+]
1264 CSM 393/ 350 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 350 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 350 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ...|| [+]
1264 CSM 393/ 350 Macar é door a rravia | maravillosa e forte ... [+]
1264 CSM 406/ 370 Ben vennas, Mayo, | e con alegria. || Ben vennas, Mayo, | con bõos sabores; || e nos roguemos | e demos loores || aa que senpre | por nos pecadores || rog ' a Deus, que nos | guarde de doores.|| [+]
1264 CSM 407/ 374 Como o demo cofonder ... || "Porque sofriste teu mal e ta door || en paz, por ende praz a nostro Sennor || que cedo sães e recebas sabor || per que possas ben viver.|| [+]
1264 CSM 412-413/ 388 Mas como x ' ant ' era || ficou virgen, que foi maravilla fera; || ca tant ' ouve door com[o] ant ' ouvera || que ouvesse fillo. [+]
1264 CSM 420/ 404 E bẽeyta a casa | u feziste morada || e outrossi o tenpro | u fuste presentada, || e bẽeyta a seda | que ouviste fiada || e outrossi a obra | que end ' ouv[i]ste obrada, || e bẽeyta u fuste | con Joseph esposada, || non que tigo casasse, | mas que fos[s]es guardada; || e bẽeyta a ora | u fuste saudada || pelo angeo santo, | e ar de Deus pren[n]ada, || e bẽeyta a culpa | de que fust ' acusada, || onde ficaste quita | e santa e salvada, || e bẽeyta a ta carne | en que jouv ' enserrada || a de teu fillo Christo | e feita e formada. || E bẽeyta u fust[e] | a Beleem chegada || e por parir teu Fillo | ena cova entrada, || bẽeyta u pariste | om ' e Deus sen tardada, || sen door que ouvesses | del nen fosses coitada, || e bẽeyta a tua | virgiidade sagrada || que ficou como x ' era | ant ' e non foi danada; || bẽeyta a ta leite | onde foi governada || a carne de teu Fillo | e creçud ' e uviada, || bẽeytas las tas mãos | con que foi faagada || a ssa pes[s]õa santa | e benaventurada, || bẽeyta foi a vida | que pois con el usada || ouviste, macar fuste | mui pobr ' e lazerada.|| [+]
1355 CGC 7/ 134 Fostes ver seu sennorio | da que muito poder val, | ollos tristes, voso brio | faz sofrer coita mortal | a meu coraçon leal | que jamais non atende ben, | por vós ir mirar a quen | non sabe ren de meu mal; | pois minna coita é tal, | O ben me fal, | morrei por én. | Çerto é que morte sento, | ollos, por vosso mirar, | e non he consolamento | sinon ver e dessejar. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | nin mostrar meu grant door, | mais me plas morrer meu cor | que non fazer ningunt pessar | a quen me pode alegrar, | por eu loar | seu grant valor. | [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL