logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de golpe nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 33

1261 DGS13-16 13/ 36 Roy Perez Golpelo caualeyro. [+]
1276 CDMO 1106/ 1053 Conoçuda coussa seia a os presentes et a os que an de veyr como eu Domingo Eanes con mya muler Marina Eanes por nos et por toda nossa voz, a vos don Pedro Fernandez abbade et o convento de Osseyra façemos carta de vendiçon por senple valedeyra da nossa leira de Golpeleyros et de Tellado e Toello, que jaz so a Pena do Paaço, et de una leyra de una teega semente a a prado. [+]
1332 CDMO 1507/ 109 Sabean quantos [esta] carta viren commo ante min Johan Peres [juys] del Rey en terra de Castella et de Buval et do Bollo de Senda pareçio ante min, juys sobredito, dom frey Affonso abbade d ' Osseyra por sy et en nome do convento do dito moesteiro, et dissome que Johan Peres morador en Cas Monyno que se finara deste mundo et que feçera sua manda por testes por quanto non podera [. . . ] de sua morte por que a fesese et que a fesera por testes por la qual manda desia que mandara algo a o dito moesteyro d ' Ossseyra testemoya Garçia Fernandes prelado da iglesia de Santiago de Caales [. . . ] a os santos avangeos et preguntado pella manda sobredita et disso que Johan Peres [. . . ] en Cas Monyno que yasendo doente daquella dooer de que finara que mandara enterrar seu corpo no cimyterio da iglesia de Santiago de Caalles hu pequara et disso que mandara quantos erdamentos avya en Golpellas a o moesteyro de Santa Maria d ' Osseyra emmenda do que del avya que disso que era freygresia de Santa Maria de Villarino, preguntado do tenpo et do mes disso que por este janeiro que ora foy ouvo dous anos, preguntado por que o sabe disso que o sabe porque o menfestara [. . . ] testes. [+]
1332 CDMO 1507/ 109 Frey Fernando Calles jurado et preguntado polla manda sobredita disso que Johan Peres morador en Cas Monyno mandara quantos herdamentos avya en Golpellas a o moesteyro d ' Osseyra enmenda do que del avya; preguntado porque o sabede disso que o sabe por verdade por que o chamaran quando o dito Johan Peres fazia sua manda que fose testes; preguntado pollo ano disso que foy por este janeyro ouvo dous anos. [+]
1380 MB 59/ 467 Ena frigresia de Sam Martino de Golpes primeiramente a herdade de Moldes que lavra Gonçalvo Gonçalves. [+]
1380 MB 59/ 467 Item primeiramente na frigresia de Sam Martino de Golpes o casal de Oyteiro en que morava Giao que força Fernan d ' Alvite et mora agora y por el Iohan Gianz. [+]
1380 MB 59/ 470 Item enna frigisia de San Martino de Golpes hun casal de que dam çen soldos. [+]
1380 MB 59/ 471 Primeiramente o casal en que morou Giao de Sobrado que he enna frigresia de Santo Martino de Golpes. [+]
1410 OMOM 133/ 254 Juan Peres et Juan Eanes et seu fillo, ferreiros; et Juan Afonso Golpe; et Ruy Gonçalues, ferreiro, vezinos de Villamayor; et outros. [+]
1423 VFD 73b/ 120 Et visto en como o dito Johán Ferrandes se veu poer ena cadea de noso señor El Rey et deste conçello et en noso poder como juises desta dita iglesia, et diso que se quería purgar por dereito da ynfamia da dita morte et que era ynoçente dela, por quanto diso que él non matara ao dito Gonçaluo Ferrandes, et que se o dito Gonçaluo Ferrandes fora morto, que o fora por sua culpa, como aquel que o cometera de feito e de dereito, primeiramente chamándolle vilaao, fodidincul, curnudo, priuado, perro treedor, dizéndolle outros deostos et injurias atroçes et queréndoo matar dentro en sua casa do dito Johán Ferrandes, deytándolles golpes primeiramente con hua espada nua et cortándolle a roupa que tiña vestida et cuberta con a dita sua espada, defendéndose él dél et dizéndolle que se fose en boa ora, por lo qual diso o dito Johán Ferrandes que non era culpante ena morte do dito Gonçaluo Ferrandes, et que se ferida algua dera ao dito Gonçaluo Ferrandes, que fora en defendemento de seu corpo e de sua vida, por lo qual nos pedíu que o absolvésemos da dita querela et acusaçón e denunciaçón e ynfamia, dándoo por absolto e liure et quite e absolto da dita morte do dito Gonçaluo Ferrandes. [+]
1423 VFD 73b/ 121 Et visto en como eno término dos ditos pregoós non veeo ante nos outra persona algua que quisese querelar nen denunçiar sobre la rasón da dita morte do dito Gonçaluo Ferrandes, saluo a dita Tereyja Sanches, sua moller; et visto hua sentença ynterlocutoria por nos dada, en que reçebemos aa proua aa dita Tereyja Sanches da dita sua querela et acusaçón et ao dito Johán Ferrandes de suas exçepçoes et defensoes et de todo aquelo que prouado lles aproueytase sobre la dita rasón oo huun contra outro et o outro contra o outro; et visto as prouanças que sobre elo ante nos foron feitas por anbas las ditas partes, as quaes prouanças foron publicadas, mandando dar traslado delas a anbas las ditas partes; et visto as contraditas que sobre elo alegaron et razoaron fasta que que concludiron e pediron sentença; et nos ouuemos o dito proçeso de pleito por concluso et çerrado et asignamos término pera dar en elo sentença pera día çerto et dende endeante pera de cada día, segundo estilo de dereito, segundo que esto et outras cousas mays largamente son contiudas eno proçeso do dito pleito, avido sobre todo noso acordo et consello con omes boos leterados, sabedores de foro et de dereito, et con os meesmos seendo en lugar de julgar, as ditas partes presentes e sentença demandantes, achamos que o dito Johán Ferrandes prouou ben et conpridamente sua entençón, conuéen a saber: o dito Gonçaluo Ferrandes auerlo cometido de feito e de dereito e averlle dito primeiramente os sobre ditos deostos e injurias atroçes et cometéndoo primeiramente et deytándolle golpes por lo ferir ou matar se podera, por lo cual o dito Johán Ferrandes ouuo justa rasón et dereito et deu en defendemento do seu corpo e de sua vida. [+]
1427 MERS 142/ 373 Sabean quantos esta carta viren como nos don Lopo, por la graça de Deus abade do moesteiro de Santo Estevo de Riba de Sil, con outorgamento do prior e convento do dito nosso moesteiro, estando presentes e outorgantes segundo que avemos de uso e custume, fazemos carta e damos a foro a bos Pedro Afonso do Curral, morador en Açedre e a bossa moller Moor Fernándes, en bossa vida danbos, e apus morte do pustromeyro de bos fique a tres pessoas hua pus outra que mays de dereito herdaren os vosos bees, e cada hua destas ditas pesoas que seja senpre voz e persuydor do dito foro en quanto viver, que more e labre e pare ben e pague e cunpla as condiçoos desta carta e cada hua delas, convén a saber, que vos aforamos a meetade do lugar do Curral, en que agora mora vosso padre Afonso Gonçáles, con todalas herdades e casas e árvores e cousas que a él perteesçen, e con a nossa herdade de Golpelleyras, que foy de Johan Paz dAçedre e outrosí vos aforamos a nosa herdade dAçedre que nos hy avemos, da qual dita herdade o dito Johan Paaz fezo enprazamento ao dito noso moesteiro. [+]
1427 MERS 142/ 374 Outrosí daredes da dita herdade de Golpelleyras a quarta parte dos novos que Deus hy der cada anno pelo oveençal da vistiaria do dito noso moesteiro, e daredes de comer e de vever ao seu moordomo quando partiren os ditos novos. [+]
1427 OMOM 191/ 310 Domingo Golpe; [+]
1473 LTP [4]/ 26 Primeyramente som Vo cassares en Outeyro et eos dous pagam cada hum IIII libras II soldos, et os tres pagam cada hum deles tres libras. - Item em Françe som III cassares, et dous pagam cada hum tres libras et XII soldos, et outro paga tres libras. - Item em Veyga som quatro cassares et paga cada hum tres libras. - Item em Cima de Veyga dous cassares et paga cada hum III libras. - Item em Rabellas dous cassares et paga cada hum tres libras. - Item em Carvaledo hum cassar et paga IIa libras et medea et mays IIII soldos. - Item em Vigo huna herdade et paga huna libra et quatro soldos. - Item em Paderno XII soldos. - Item en o foro dos Lodeyros duas libras VII soldos. - Item os vassalos am a pagar de cada casa IIII soldos. - Item do casar de Paaços III libras. - Item em Sam Tome som quatro et em Paaços, et paga cada cada hum cassar IIII libras. - Item em Merllam hum casar paga III libras. - Item outro casar em Sam Fiiz paga III libras. - Item outro cassar em Sabadele paga III libras. - Item em Parada hum casar paga huna libra et medea. - Item em Rolle huna herdade huna libra et IIII soldos. - Item en o Vanal hum casar et paga IIII libras et mea et VI soldos. - Item d ' um casar na Golpeleyra paga duas libras et VII soldos. - Item outro em Villela II libras et medea. - Item o casar de Villa Nova X libras. - Item de Sovereira tres libras. [+]
1473 LTP [5]/ 120 O lugar de Casdeyrigo dam agora del seys fanegas de çenteo, fregesia de Samamede de Figeyroaa. d ' Ourense para Moreyras, et asi como vay aa Pedra da Moa, et ali ao porto de Rioseco, et asi commo vay de Velmonte a Pedrayo, et depoys por Rioseco, asy commo se estende arriba fasta aquel lugar que se parte con Calvelle et con Paaços et con Velmonte. - Item avemos herdades en o termino de Velmonte onde Chaman Saramugeiras, commo parte para Pedrayo por la Rigeyra, et por lo camino que vay de Lamella para Paaços. - Item teemos en Golpellaas çertas leyras de vynas que soyam seer. - Item avemos erdade en Valle que he en o termino de Moreyras de Louredo, et esta herdade marcase por lo rigeyro do Vale, et por la vina de Joan Rodriges, et por la vina de Ferrono, et des ' i por la vina de Migeel Eanes, et por lo rigeyro de Mouças, por lo outeyro de Seyxomir, et d ' ali vay ao forno que esta açerca do valle. - Conpra de tres leyras su o padron de Corneda, que jazen entre la rigeyra de Covas et a herdade da Modorra. - Aforou dom frey Ares, abbade d ' Oseyra, medeo casar en o lugar hu chamam Covas, asy paresçe por foro antiigoo que o avemos ali. - Item avemos privilegio del rey Dom Afonso para que nos dou et coutou a Modorra et devesa de Moogos, segundo ençima esta demarcada. - Item avemos un casar en Toram que en outro tenpo dom frey Domingo aforou a Domingo Peres et a sua moller et un fillo. - Conpra de medea leyra en Golpelaas. - Conpra de huna vina que esta su as casas de Covas en Paaços de Sam Cloyo. - Item avemos un lugar en Sorveyra et outro en Pedrayo. - Conpra de herdades en Rioseco. - Conpra de herdade en Rioseco commo parte por la herdade da Modorra et por la rigeyra de Covas et por lo padron de Corneda. - Item avemos un casar onde chamam a Casa do Monte, su sino de Sam Croyo de Paaços segundo pareçe por un foro antigo. - Conpra de outras quatro leyras ao Mollon que parte con a Modorra. [+]
1473 LTP [5]/ 121 Conpra de huna leyra en Corvelaas et jaz entre a herdade d ' Oseyra et a herdade de Pedrayo. - Conpra de herdade a lagoa do Mollom commo parte por Rioseco, et por Fonte de Çepos, et por lo camino que vay para Paaçoos et por lo padron entre Covas et Calvelle, et parte con a herdade de Covas et por Fonte Vella et por la herdade dos frades d ' Oseyra. - Aforou dom frey Ares, abbade, un lugar en Covas a Domingo Peres et a sua moller, Maria Ferrandes, su sino de Sam Cloyo de Paaços. - Item avemos un lugar de Sorveyra a que chamam Casdeyrigo. - Item conpra de duas leyras de vina en Golpellaas. - Conpra de herdades en o lugar do Parladeyro en o lugar que se chama Lagoa et en o casal do Rial. - Item do lugar de Barreyros en Toram, foro que fezerom a un lavrador. - Item outro foro do casar da Casa do Monte su signo de Sam Cloyo. - Conpra doutras duas leyras de vina en Golpellaas, termino de Paaços. - Conpra de huna leyra en Modorra onde chamam Fonte Vella. - Manda de huna leyra en Elvello. - Conpra de mais herdade en Rioseco. [+]
1488 CDMACM 206/ 437 syn la parte que es del cabildo (hun tresquartos) dc Santo Esteuan d -Agoas Santas que es de la jurdiçon de la administraçion de Sant Cosme de Barreiros seysçientos mor. lx Mesa del sennor obispo Santaalla da Deuesa quatorse mill mor. iUcccc Santiago de Foz dose mill mor. iUcc la yglesia de Moogor terçia con cura syn las dos terçias que son del obispo dos mill mor. cc Santa Maria Madanela de Sobrada dos mill et dosientos mor. ccxx San Mamed de Oleyros quatro mill et quinientos mor. ccccl Sayoane de Sylua dos mill et quinientos mor. ccl Santiago de Sylua mill et quinientos mor. cl Santiago de Reigosa mili mor. c Santa Coomba de Duancos tres mill mor. ccc la yglesia de Minno ten conpostura con el cabildo de pagar quinientos mor. d Monesterios El monesterio de Villanueva de Lourençana con su conuento capilla et anexos çinquenta mill mor. vU El monesterio de San Martin de Mondonedo con su conuento veynte mill mor. iiU El monesterio de Coolleyra tres mill mor. ccc El monesterio de las Negradas seys mill et quinientos mor. dcl El monasterio de Sancti Spiritus de Milid dos mil mor. cc El monesterio de Monfero con las yglesias de Labrada Boris et Gestoso quarenta et dos mill mor. iiiiUcc El monesterio et prioradgo de Pedroso seis mill et quinientos dcl El prioradgo de San Martinno de Joyba dies mill mor. iU Santo Domingo de Santa Marta dies mill mor. iU la granja de Brion et renta que tiene el abad de Sobrado en el obispado de Mondonedo veynte mill mor iiU la capellania de Sant Martinno de Joyba mill mor. c San Martinno dos Picos con sus anexos septe mill dcc Capellas la capilla et suçesion de San Pedro seysçientos mor. lx la capela de Sant Juan dosientos mor. xx Ferreira dos Carriis syn la parte que es da capela seiscientos mor. lx San Juan d -Obe syn la parte del commendador solamente la cura de la dicha yglesia ochoçientos mor. lxxx Hase de repartir al otro tercio sin cura de esta yglesia de Sant Obe que se atitula doçientos et sesenta mor. del de çima la capela de Ribadeu tres mill mor. ccc la capella de Madanela mill et dosientos mor. cxx la capela de Johan de Ben (Santiago de Viuero) quinientos mor. l la capela de la Trinidad con sus anexos quatro mill mor. cccc la capela de Vilapene sin la mytad que es del obispo et capella de Trinidad seisçientos mor. lx Sant Miguel de Reynante dos mill mor. cc Santa Maria Madanela de Noys quatroçientos çinquenta mor. xlv Sant Martinno de Vilourus nueveçientos mor. xc Sancti Spiritus de Villalua seisçientos mor. lx Sant Juan de Villalua la capela quatroçientos mor. xl Arçiprestadgo de Milide Sant Pedro de Milid quatro mill mor. cccc Sant Martino de Golpes mill et quinientos mor. cl Sant Romaao dos mill mor. xxx cc Sant Viçenço mill et çiento et çinquenta mor. cxv Sant Martinno de Vilar de Meos mill et dosientos mor. cxx Santa Maria de Novela mill mor. c Sant Pedro de Vilantime tres mill mor. ccc Santa Maria de Vimianço mill et novençientos mor. cxc Santa Maria de Milid mill et tresientos mor. cxxx Santiago de Linares mil et dosientos mor. cxx Prestamos canonisibeles El prestamo de Santa Maria Mayor mill mor. c E prestamo de Santaalla da Deuesa seysçientos mor. lx El prestamo de Vylatuymill tresientos mor. xxx El prestamo de Fitoyro con los botos de Bretonna et diesmos de Vbeda mill et quatroçientos mor. cxl El prestamo de Justaas çinquenta mor. v El prestamo de Bejan çinquenta mor. v El prestamo d -Estelo quinientos mor. l El prestamo de Sta. [+]
1516 FDUSC 389/ 535 Sepan quantos esta carta de venta, de çesion e traspasaçion vieren conmo yo Alfonso Vidal. vezino de la aldea de Golpellas, feligresya de sant Juan de Golpellas, que soy presente, por el thenor de la presente carta conosco e otorgo e digo que no siendo costrenido por fuerça, ni enduzido por engano, antes de mi propia, libre e agradable voluntad, çertificado e aperçibido de todo mi derecho, vendo firmemente e remato e luego doy e entrego a vos Gutierre de Sandoval, vezino de la çibdad de Orense, qu ' estais presente, e a Catalina Garçia, vuestra mujer, absente, e a vuestros herederos subçesores, para syenpre, hes a saber, que vos vendo a la dicha vuestra mujer e herederos los bienes, propiedades seguientes, hes a saber: vna mina casa de morada e noba en que al presente vibo e moro, que se dize a casa da Boca, que parte de vn cabo con casa de Alonso Martis, et de otro cabo con casa de Afonso Lopez e que he de vos el dicho Gutierre de Sandoval e vuestra forera; mas vn tarreo de heredade que se dize da Pedreyra, que parte con heredad de Martino meu cuñado; mas vos vendo o tarreo do Vale, que parte de vn cabo con tarreo de Juan do Forno, e de otro parte con tarreo de Afonso Lopez; los quales d ' ichos dos tarreos, vno dellos que hes ho da Pedreyra faz tres fanegas de sementadura, e o do Vale vna fanega de sementadura. [+]
1516 FDUSC 389/ 535 Los quales dichos casa e tarreos de heredad son sytos en la felegresia de sam Juan de Golpellas; e vos los vendo con sus entradas e salidas a ellos pertenesçientes e de juro de heredad, diezmo a Dios, para sienpre, por preçio e contia entre mi e vos avenido e conçertado, hes a saber, dos mill marauedis pares de blancas, los quales dichos dos mill marauedis me distes e pagastes e conosco que de vos reçebi en dineros fechos e contados, en presençia del notario e testigos desta carta, de que me doy por entrego e pago e satisfecho, e de que doy por libre e quito a vos el dicho Gutierre de Sandoval e vuestros herederos, e dello no dire ni alegare el contrario; de la qual paga yo el dicho notario ynfrascripto doy fee que la by faser e reçebir en dineros, en la manera que dicha es. [+]
1516 FDUSC 389/ 536 Vasco Peres de Sant Çibrao, e Gonçaluo Vasques, vezinos de Golpellas, que juraron en forma de derecho e en cargo del dicho juramento dixeron que conosçian al dicho Affonso Vidal e que hera el mismo otorgante; e Juan Rodriges, escriuano que firmo de su nonbre e por el dicho Alfonso Vidal, e como testigo, e Françisco Gomes, escriuano Ba escrito entre renglones o dize: "pares de blancas, los quales dichos marauedis", e do dize: "el contrario". [+]
1516 FDUSC 391/ 539 Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos Gonçal Vasquez, vezino de Golpellaas, friguesia de san Juan de Golpellaas, que son presente, conosco y otorgo que por mi e mis herederos e suçesores que vendo firmemente e remato e logo doy e entrego a vos Guterre de Sandoval, escudero, vezino de la çibdad de Orense, que estays presente, e a Catalyna Garçia, vuestra muller, absente, como si fuese presente, e vuestros herederos e suyos, es a saver, que vos vendo vna casa de morada en que al presente yo, el dicho Gonçal Vasquez vibo y moro, que se chama la casa do Castineyro, sita honde dizen, sita en la freyguesia de san Juan de Golpellaas, que parte de vn cavo con casa de Juan do Castineyro e contra casa de Pero Gil. [+]
1516 FDUSC 391/ 539 Mas vos vendo seys tarreos de herdade, diezmo a Dios: vno de ellos que jaz onde dizen Pedregaçal, que parte de vn cavo con heredad de Lopo Gonçalez e de outra parte con heredade de Gonçal da Costa; y el otro es el que jaz onde dizen Paço, que parte con heredad de Lorenço de Golpellaas; y el otro tarreo es e jaz honde dizen Golpellaas, que parte con heredad de Gonçal da Costa, e do outero da forca; y el otro jaz v dizen a Fonte a de vez sobre sy, que parte de arriba con çerca que vay para Couso; y el otro se dize o tarreo de Linares, que parte de vn cavo con erdad de Juan Lopez e de otra parte con herdad de Vidal; y el otro tarreo se dize el tarreo do naval das Moreyras; que son asi os ditos seys terreos de heredad que faran seys fanegas de sementadura, e seys geiras de heredades grandes, e jazen sitas en la felegresia de san Juan de Golpellaas; las quales dichas seys leyras de heredad e casa en que al presente moro, e que teno e poseo con sus entradas e salidas, cosas a ellas pertenesçientes vos vendo por prçio e quantia dentre mi e vos avenido, sosegado, hes a saver, dos mill marauedis pares de blancas desta moneda corriente, los quales dichos dos mill marauedis de pares conosco de vos aver reçebido, e me los distes e pagastes en presençia del notario e testigos desta carta, de que me doy por pago e entrego e dello no dire ni alegare el contrario, de la qual paga yo el notario ynfraescrito doy fe que la vi fazer en dineros y en la manera que dicha es. [+]
1516 FDUSC 391/ 541 E yo Juan Gomes de la Çerbela. escriuano e notario publico en la igleia e çibdade e obispado de Ourense e vno de los ocho notarios del numero de la dicha çibdade, abdiençia e contratos dela por el señor obispo e por la igleia dese logar, en vno con los dichos testigos fui presente a todo lo que dicho es y en esta carta contrato de uenta se contiene, e otro tanto queda firmado en el registro, y desta carta de nonbre del dicho Juan Rodrigues, que la firmo por el dicho Gonçal Vasques de Golpellaas, al qual doy fee que lo conosco e que es el mismo otorgante, e la fise escriuir aqui bien e fielmente por mano de otro en mi presençia, por ende puse aqui mio nonbre e sygno que a tal he acostunbrado en testimonio de verdad (+). [+]
1516 FDUSC 394/ 547 De lo qual todo fueron testigos: el dicho Juan Rodrigues, que firmo; e Juan de Deus, vezino de Golpellas que tanvien juro que conosçe a las dichas partes; e Lopo de Mangares, vezino de Cudeiro; e Alonso de Queyxa, vezino de Souto bermun. [+]
1516 FDUSC 395/ 549 De que fueron testigos: el dicho Juan Rodriges e Juan de Deus, vezino de Golpellas, que juro en forma de derecho que tanvien conosçia a las dichas partes e que son los mismos; e Lopo de Mangares, vezino de Cudeiro; e Alvaro de Queixa, vezino de Souto Vermun. [+]
1516 FDUSC 402/ 562 Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo Afonso Lopez, vezino del coto aldea de Golpellâês, del coto d ' Abeleeda del Val de Salas, que soy presente, otorgo e conosco que por mi e por todos mis fillos e herederos, e de diezmo a Dios, para sienpre, vendo firmemente e remato e logo doy y entrego a vos Gutierre de Sandobal, vezino de la çibdad de Orense, que estades presente, e a vuestra muger Catalina Garçia e vuestros fijos y herederos, hes a saber, que vos vendo a miña casa de morada e lugar de Golpellââs, con seu palleyro e con suas herdades que son, diezmo a Dios. [+]
1516 FDUSC 402/ 563 El qual dicho lugar, casa de morada, con su palleyro e horta e con el prado da Reçada, e con las dichas herdades, segundo todo jaz sito en la felegresia e aldea de san Juan de Golpellââs, e con todas las otras herdades de nabal e de linal, diezmo a Dios, que alli tengo e me pertenesçen, andan con la dicha casa, e con sus entradas e salidas a monte e a fonte, vos vendo por preçio e quantia de dos mill e quinientos pares de blancas desta moneda corriente, de los quales luego me distes e pagastes, e conosco que de vos resçibo en presençia del notario e testigos desta carta, en dineros que montaron e valieron los dichos dos mill e quinientos marauedis, de que me doy por pago, e prometo dello no dezir ni alegar el contrario, sobre que renunçio la ley de la ynumerata pecunia e de l ' aver no visto ni contado, e la otra ley que dize que la paga deve ser fecha antel notario e testigos en oro, plata o en otra cosa que la quantia valga; e la otra ley del hordenamiento que dize que dentro de dos años honbre hes tenido de probar la paga, si la parte que la resçibe ge la negase. [+]
1516 FDUSC 402/ 564 Rodrigo da Pousa, vezino de Porqueros, que juro en forma de derecho, e so cargo del dicho juramento dizo conosçe al dicho Alonso Lopez, esta otorgante, e que hera el mismo; e Aluaro das Quintââs, vezino de la dicha çibdad, que firmo de su nonbre en el registro desta carta por el dicho Alonso Lopez, esta otorgante, por quanto no sabia leer ni escripuir, e como testigo; e Rosende Vilaboa, e Afonso Perez, vezino del dicho lugar de Golpellââs, que tanvien juro conosçe al dicho Alonso Lopez. [+]
1544 SHIG Our. , 28-29/ 170 La vii. por golpe de pechos. [+]
1561 GHCD 111-64/ 603 ARCOS Y CORREDORES DE LOS PATIOS Ansi mesmo he visto los arcos y corredores de los dos patios y he entendido que la architectura y nueva geometria de que son y estan fabricados los arcos y colunas y toda guarnicion ansi en lo baxo como en lo alto esta corronpido y emendoso y fuera de toda buena arte y es de temer en mucho no aber antes de aora benir a perecer y caerse porque para ser firmes los dichos arcos baxos y altos avian de ser sacados sus fundamentos y cimientos de su çavia a la larga que ansi fuere maciço lo hueco de los arcos como donde cargan las colunas y esto parece que no fue asi porque en todo lo que es hueco... esta undido por muchas partes...... y debieran ser las colunas primeras mncho mas corpulentas y de mas grueso ansi para sufrir el peso y carga y ser firmes como para tener proporcion en su grueso segun su alto.... y encima de la cornixa que se habia de hechar avia de hacerse su farda donde se echasen sus soleras y biniesen a graparse a cola de milano y clabarse todos los quartones de los corredores y concertar con su hilada alanbonada que avia de haver encima la cornixa los suelos de los andenes de los corredores y desta manera no hera menester canes ni otro abançamiento ninguno... por parte de dentro del anden debaxo del corredor y en las paredes... canes de poca salida ..... he visto el quarto que... se cayo... el daño.. vino de ser debiles y flacos los arcos baxos y de ser el peso grande y mucho dello sobre falso de los arcos altos porque estan fuera de traça y rraçon ansi por salir fuera de las lineas sobre falso como por ser muy mas gruesos y pesados los pilares altos que no los baxos como por estar cargados sobre los huecos de los arcos baxos...... los coronamientos y Remates son muy pesados y es obra varia y suelta y los grandes vientos hallan en que hacer golpe.... yo bi en Salamanca deRibar toda vna coronacion y hera firme mas que esta..... ..... conbiene hacerse ocho arcos en cada patio en cada canton dos porque ciertamente bien fueron causa en no estar hechos de hacer mas flaco el edificio de los ... corredores y estos dichos arcos son alos cabos y extremos de los dichos corredores y se llaman arbotantes y anse de emalmerar en sus pilares cantones y ase de concertal su cintrel y punto que bengan a suvir al mesmo alto que los otros arcos altos de los... corredores y en las paredes se ha de rronper como se pueda yncorporar ssulanpeta o Reprisa para cada vno destos... arcos y sobre ella enjarjando tres o quatro hiladas se hara la retunbea sobre donde se enpieçan assentar las dobelas de los dichos arcos..... de mi parecer se quitaria toda aquella labor superflua y pessada y perjudicial de los coronamientos y rremates ansi por ser flacas y deviles las colunas primeras sobre que carga todo el edificio como por evitar el peligro.... de los grandes ayres... hacer seya alamanera que... esta en el colegio del Arzobispo en Salamanca que es cobrir los arcos... en tejado y disimular las tejas con vna pequeña guarnicion saliendo fuera las bocas de las canales de plomo. [+]
1595 MERS 320/ 441 7.a Es condiçión que ha de haçer los fundamentos y zimientos de las columnas deste dicho claustro vien fundadas en la peña firme toda a nibel o a mesas si la peña estubiere declive y en cuesta los quales se haran de pared continuada que tenga de largo cada lado de los quatro quarenta y cinco pies y de grueso tendrán a tres pies y subirán a este grueso hasta un pie más vajo que el pavimento de los corredores; sobre este cimiento asentará un enlosado de dos pies y medio de ancho y asentado a nibel de la solera de la puerta del general y muy derecho a cordel y de manera que las columnas que enzima se han de asentar, asentándolas en su propio lugar según la traza muestra, vengan de medio a medio del ancho deste enlosado todas las losas desta zinta y enlosada por la haz que miran el medio y descubierto del patio han destar labradas a esquadra y plomo porque han de servir de grada que vaja en los corredores al patio de enmedio el qual patio ha de estar más hondo que los corredores una quarta de vara; las losas deste dicho enlosado han de ser galgudas y gruesas un pie y labradas en la superficie alta y paramento de afuera con un golpe de escoda asentadas con cal muy a nibel. [+]
1595 MERS 320/ 444 21.a Yten es condáiçión que el maestro que esta obra hiciere ha de romper en la pared del refectorio que se hace sobre la bodega tres ventanas en la pared que sale a la guerta en el sitio y lugar que en la planta del dicho refectorio se vee, las quales ventanas se elijirán altas del suelo del refectorio siete pies y tendrán de alto en el aio siete pies y de ancho quatro pies, estas ventanas las hará de cantería de buena piedra como se ha dicho que ha de ser la del claustro y las demás puertas y serán bien rasgadas por de dentro y con su capialzado a regla y adornadas con una faja ancha un pie y sexto y que buele un sexto de pie y en los rasgos y en el capialzado formará unos artesones undidos hechos de solas faxas que tengan de ondo un dedo y dentro en el medio dellos dejará unos quadros relevados llanos y por de fuera hara sus arcos a regla y en los pies derechos, soleras y arcos formará sus faxas llanas para ornato de las ventanas como se ha dicho se ha de dar por de dentro, todas estas ventanas han de ser muy bien labradas y trinchadas y asentadas con cuidado haciendo buenas juntas y quedarán vien retundidas y rebocadas y a plomo, nibel y cordel con la pared y se asentarán con buena cal y se harán con sus batientes como en las demás puertas y ventanas se ha de hacer y se usa, al romper y al asentar de las ventanas y de las demás puertas que en esta obra se abren en las paredes ya hechas, se ha de hacer con arte más que con fuerça y con advertencia se procuren hacer sin atormentar las paredes para lo qual se escusen los golpes y si fuere necesario cortar y quebrar alguna piedra no se haga a golpe de camartillo sino se rozara con la pica y que esté aguda para que menos atormente y mejor y más brevemente lo necesario se rompa. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL