Socios fundadores da AGON

 • Ana Isabel Boullón A grelo
 • Carlos Búa Carballo
 • Xesús Ferro Ruibal
 • Ramón Lorenzo Vázquez
 • Luz Méndez Fernández
 • Juan José Moralejo Álvarez (†)
 • Gonzalo Navaza Blanco
 • Antón Palacio Sánchez
 • Elixio Rivas Quintas
 • Antón Santamarina Fernández
 • Fernando Tato Plaza (†)

 

Socios

 • Xermán Abella Chouciño
 • Raquel Aira González
 • Rosario Álvarez Blanco
 • Carlos Álvarez Lebredo
 • Edelmiro Bascuas López (†)
 • Francesco Benozzo
 • Paula Bouzas Rosende
 • Carme Buxán Saco (†)
 • Fernando Cabeza Quiles
 • Enzo Caffarelli
 • María Inmaculada Campos Vaz
 • Ana M.ª Cano González
 • Delfín Caseiro Nogueiras
 • Óscar Castro Castedo
 • Manuela Domínguez García
 • Rocío Dorado
 • Vicente Javier Feijoo Ares
 • Frutos Fernández González
 • Xesús Ferro Ruibal
 • Vítor Fresco Barbeito
 • Modesto García Quintáns
 • María Xosé González Chamorro
 • Dieter Kremer
 • Adela Lamas Carballo
 • Xosé Bieito Legaspi Villamarín
 • Xosé M.ª Lema Suárez
 • Servando Lois Silva
 • Xosé Ramón López Boullón
 • Marta López Macías
 • Carmen López Taboada
 • Xulia Marqués Valea
 • Mónica Martínez Baleirón
 • Paulo Martínez Lema
 • Xosé Luís Méndez Ferrín
 • Xosé Carlos Morgade Martínez
 • Ramón Novo Folgueira
 • M.ª Olga Novo Presa
 • Xosé Manuel Otero Fernández
 • Laura N. Pérez Vázquez
 • Soledad Ríos Santomé
 • Raquel Rodríguez Parada
 • María Rozamontes Vázquez
 • Carlos Santos Fernández
 • Sonia Santos Ferreiros
 • Gonzalo Hermo González
 • Francisco Xavier Santos Pérez
 • Miguel Anxo Seixas Seoane
 • M.ª Rosario Soto Arias
 • Pere Tobaruela Martínez
 • María Xosé Troitiño
 • Carlos Vázquez García
 • Manuel Varela Penela
 • Rut Vázquez González
 • Xosé Lois Vilar Pedreira
 • Pilar Zapico Barbeito
 • INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS
 • Carolina Pérez Capelo
 • Marta Souto
 • Raquel Vila Amado
 • Eduardo Louredo  Rodríguez
 • Xan Rodiño García
 • Carlos Manuel Callón Torres
 • Sandra Beis Silva
 • Alberto González Rodríguez
 • María Dolores Ferro Diz
 • Mª Pilar Pajarín González
 • Suso Fernández Acevedo
 • Xosé Henrique Costas González
 • María Crespo Vázquez
 • Paula Alexandre Teixeiro
 • Miguel Ángel Conde Teira

 

 

Actual equipo directivo

 • PRESIDENTA: Luz Méndez
 • SECRETARIA: Sandra Beis Silva
 • VOGAIS:   Fernando Cabeza Quiles, Raquel Vila-Amado, Eduardo Louredo e
  María Dolores Ferro Diz

1º equipo directivo

 • PRESIDENTE: Elixio Rivas Quintas
 • SECRETARIO: Carlos Búa Carballo
 • VOGAIS: Ana I. Boullón e Luz Méndez

2º equipo directivo

 • PRESIDENTA: Ana Isabel Boullón
 • SECRETARIA: Luz Méndez
 • VOGAL: Carlos Búa Carballo

3º equipo directivo

 • PRESIDENTA: Luz Méndez
 • SECRETARIA: Mónica Baleirón
 • VOGAIS: Ana I. Boullón e Carlos Búa Carballo

4º equipo directivo

 • PRESIDENTE: Gonzalo Navaza
 • SECRETARIA: Xulia Marqués
 • VOGAIS: Ana I. Boullón e Xosé Mª Lema

5º equipo directivo

 • PRESIDENTE: Antón Palacio Sánchez
 • SECRETARIA: Gonzalo Hermo González
 • VOGAIS: Sandra Beis Silva, Luz Méndez, Ana Isabel Boullón Agrelo e Eduardo Louredo

6º equipo directivo

 • PRESIDENTA: Ana Isabel Boullón Agrelo
 • SECRETARIA: Sandra Beis Silva
 • VOGAIS: Fernando Cabeza Quiles, Luz Méndez e Carolina Pérez Capelo

 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS

Estatutos da Asociación Galega de Onomástica (Agon)
Segundo a Lei Orgánica 1/2002 do 22 de Marzo (Boe do 26-03-2002)

Estatutos da Asociación Galega de Onomástica (Agon)
Título:Estatutos da Asociación Galega de Onomástica (Agon)
Ficheiro: estatutos1.doc
Tamaño:56 KB