logo sli

Dicionario CLUVI francés-galego

(Baseado no Corpus CLUVI da Universidade de Vigo)

Páxina inicial Consultar dicionario Máis información In English

Fontes utilizadas

As fontes utilizadas para elaborar o dicionario forman parte do corpus textual de traducións francés-galego recompiladas no Corpus CLUVI, onde poden ser libremente consultadas, e pertencen quer ao Corpus literario FEGA francés-galego (1.662.323 palabras), quer ao Corpus UNESCO inglés-galego-español-francés de divulgación científico-técnica (3.724.620 palabras).


(1) Corpus literario FEGA francés-galego


[SAI]
665 unidades de tradución: 7487 palabras (francés) x 6564 palabras (galego)
RIMBAUD, A. 1873. Une saison en enfer. http://abardel.free.fr/tout_rimbaud/une_saison_en_enfer.htm.
RIMBAUD, A. 2007. Unha estación infernal. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Melisa González Núñez.
[ILL]
11392 unidades de tradución: 196353 palabras (francés) x 184800 palabras (galego)
VERNE, J. 1875. L'île mystérieuse. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
VERNE, J. 2005. A illa misteriosa. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ánxela Gracián.
Responsábel do aliñamento: Nerea Bentancor González.

[JAC]
5147 unidades de tradución: 88763 palabras (francés) x 78869 palabras (galego)
DIDEROT, F. 1796. Jacques le fataliste. En http://www.alyon.org/litterature/livres/XVIII/esprit_salon/jacques_le_fataliste_de_denis_diderot.html
DIDEROT, F. 1999. Jacques o fatalista. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Dolores Ramos Duarte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[VEN]
677 unidades de tradución: 10465 palabras (francés) x 9593 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1837. Le Venus d'Ille. En http://cage.ugent.be/~dc/Literature/VenusIlle/VenusIlle.html
MÉRIMÉE, P. 1999. A Venus de Ille. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SIM]
663 unidades de tradución: 11147 palabras (francés) x 10332 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. Un Coeur simple. En http://gallica.bnf.fr
FLAUBERT, G. 1999. Un corazón simple. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[OBR]
496 unidades de tradución: 9848 palabras (francés) x 8939 palabras (galego)
BALZAC, H. 1831. Le chef-d'oeuvre inconnu. En http://abu.cnam.fr
BALZAC, H. 1999. A obra mestra descoñecida. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SOB]
997 unidades de tradución: 15969 palabras (francés) x 14409 palabras (galego)
DIDEROT, F. 1823. Le Neveu de Rameau. En http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/diderot/rameau_F.htm
DIDEROT, F. 1999. O sobriño de Rameau. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Valentín Arias.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[XUL]
521 unidades de tradución: 9325 palabras (francés) x 8407 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. La Légende de Saint Julien l'Hospitalier. En http://gallica.bnf.fr
FLAUBERT, G. 1999. A lenda de San Xulián o hospitalario. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[MAT]
238 unidades de tradución: 4431 palabras (francés) x 3919 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1829. Mateo Falcone. En http://perso.wanadoo.fr/hypopolo/didac/MFint.htm
MÉRIMÉE, P. 1999. Mateo Falcone. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TAM]
373 unidades de tradución: 7714 palabras (francés) x 7013 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1829. Tamango. En http://fr.ebookslib.com/paysystems/sendbook.php?f=Acrobat&book=6752
MÉRIMÉE, P. 1999. Tamango. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[EUG]
3475 unidades de tradución: 63866 palabras (francés) x 58946 palabras (galego)
BALZAC, H. 1833. Eugénie Grandet. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. Eugénie Grandet. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[AVE]
1218 unidades de tradución: 25155 palabras (francés) x 22945 palabras (galego)
BALZAC, H. 1800. La vendetta. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. A vendeta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[MUN]
206 unidades de tradución: 5558 palabras (francés) x 5172 palabras (galego)
VOLTAIRE, 1748. Le monde comme il va. En http://www.blackmask.com/books54c/pucellordex.htm
VOLTAIRE, 1999. O mundo conforme el vai. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TOU]
561 unidades de tradución: 11174 palabras (francés) x 10583 palabras (galego)
VOLTAIRE, 1774. Le Taureau blanc. En http://gallica.bnf.fr
VOLTAIRE, 1999. O touro albo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DON]
1175 unidades de tradución: 19316 palabras (francés) x 15985 palabras (galego)
MOLIÈRE, 1665, Dom Juan, ou Le festin de pierre. En http://www.ifrance.com/EGB/Textes/dom%20juan.htm
MOLIÈRE, 1999. Don Xoan ou o festín de pedra. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[OCU]
999 unidades de tradución: 24406 palabras (francés) x 22883 palabras (galego)
BALZAC, H. 1833. Le curé de Tours. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. O cura de Tours. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DAM]
3780 unidades de tradución: 64587 palabras (francés) x 57645 palabras (galego)
DUMAS, A. 1848. La dame aux camélias. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
DUMAS, A. 1999. A dama das camelias. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antonia Vega Prieto.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[HOR]
631 unidades de tradución: 8915 palabras (francés) x 8441 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1887. Le Horla. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
MAUPASSANT, G. 1999. O Horlá. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Brenda Maure Noia
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SPL]
1178 unidades de tradución: 26503 palabras (francés) x 24504 palabras (galego)
BAUDELAIRE, C. 1869. Petits poèmes en prose. En http://un2sg4.unige.ch/athena/baudelaire/spleen/baud_ppp_tm.html
BAUDELAIRE, C. 1999. O spleen de París (pequenos poemas en prosa). Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xela Arias
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[CON]
970 unidades de tradución: 19079 palabras (francés) x 18289 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1881-1883. Une aventure parisienne (1881). En http://maupassant.free.fr/textes/aventure.html. Marroca (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/marroca.html. La maison Tellier (1881). En http://maupassant.free.fr/textes/tellier.html. Le remplaçant (1883). En http://un2sg4.unige.ch/athena/selva/maupassant/textes/remplaca.html. La rouille (1882). En http://un2sg4.unige.ch/athena/selva/maupassant/textes/rouille.html
MAUPASSANT, G. 1999. Contos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antonio Pichel.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[CNT]
1106 unidades de tradución: 21757 palabras (francés) x 19683 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1882-1885. Mademoiselle Fifi (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/fifi.html. Madame Babtiste (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/baptiste.html. La petite Roque (1885). http://maupassant.free.fr/textes/roque.html. Saint-Antoine (1883). http://maupassant.free.fr/textes/antoine.html
MAUPASSANT, G. 1999. Contos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[COR]
1443 unidades de tradución: 22821 palabras (francés) x 21474 palabras (galego)
BALZAC, H. 1832. Le colonel Chabert. En http://etext.lib.virginia.edu
BALZAC, H. 1999. O coronel Chabert. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[HER]
881 unidades de tradución: 9820 palabras (francés) x 9050 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. Hérodias. En http://perso.wanadoo.fr/jb.guinot/pages/herodias.html
FLAUBERT, G. 1999. Herodías. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[BOL]
893 unidades de tradución: 13471 palabras (francés) x 12460 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1880. Boule de suif. En http://maupassant.free.fr
MAUPASSANT, G. 1999. Bóla de sebo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[ACU]
229 unidades de tradución: 4507 palabras (francés) x 4298 palabras (galego)
ZOLA, E. 1898. J'accuse. En http://www.francealacarte.org.uk/education/enseigner/ressources/alevel/litterature/zola/accuse.html
ZOLA, E. 1999. Acuso. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Figueroa.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[BUS]
4913 unidades de tradución: 166979 palabras (francés) x 155059 palabras (galego)
PROUST, M. 1913-1927. A la recherche du temps perdu. En http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/proust_marcel.html
PROUST, M. 1999. A busca do tempo perdido. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xesús Riveiro Costa.
Responsábel do aliñamento: Rocío Abelleira.


(2) Corpus UNESCO inglés-galego-español-francés de divulgación científico-técnica

[C01]
1399 segmentos aliñados: 29756 palabras (inglés) x 28798 palabras (galego) x 31032 palabras (español) x 29875 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1998. Human rights: the struggle continues.
O Correo da Unesco, novembro de 1998. Dereitos humanos: unha tarefa inconclusa. Trad. Gonzalo Constenla Bergueiro
El Correo de la Unesco, outubro de 1998. Derechos humanos: una tarea inconclusa.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1998. Droits humains: une conquête inachevée.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C02]
1505 segmentos aliñados: 30087 palabras (inglés) x 28740 palabras (galego) x 28650 palabras (español) x 29727 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2000. Education for all. Schools reach out.
O Correo da Unesco, abril de 2000. Educación para todos: a escola abre as súa portas. Trad. Pilar Vilaboi
El Correo de la Unesco, marzo de 2000. Educación para todos: la escuela abre sus puertas.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2000. Éducation pour tous. Quand l'école sort de ses murs.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C03]
1578 segmentos aliñados: 28896 palabras (inglés) x 27569 palabras (galego) x 29655 palabras (español) x 27587 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2000. The rage for Asian cinema.
O Correo da Unesco, novembro de 2000. Cámaras e enxeño: nacen outros cines. Trad. Raúl Araya
El Correo de la Unesco, outubro de 2000. Cámaras e ingenio: nacen otros cines.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2000. Les cinémas d'Orient crèvent l'écran.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C04]
1586 segmentos aliñados: 29995 palabras (inglés) x 29750 palabras (galego) x 29714 palabras (español) x 30844 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 1999. What price water?.
O Correo da Unesco, marzo de 1999. Auga escasa, auga cara. Trad. Carlos Díaz Abraira
El Correo de la Unesco, febreiro de 1999. Agua escasa,agua cara.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 1999. Eau douce: à quel prix?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C05]
1346 segmentos aliñados: 25860 palabras (inglés) x 24645 palabras (galego) x 27234 palabras (español) x 26096 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2001. Colour, nation, ethnic hate…Why racism?.
O Correo da Unesco, outubro de 2001. Racismo: un mal sen fronteiras. Trad. Xosé M. Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 2001. Racismo: un mal sin fronteras.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2001. Couleur, nation, ethnie, caste… Pourquoi le racisme?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C06]
1481 segmentos aliñados: 27003 palabras (inglés) x 26189 palabras (galego) x 27995 palabras (español) x 26619 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2001. Volunteers: the power of kindness.
O Correo da Unesco, xullo de 2001. Voluntariado: unha riqueza invisible. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xuño de 2001. Voluntariado: una riqueza invisible.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2001. Le bénévolat, une richesse invisible.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C07]
1538 segmentos aliñados: 27381 palabras (inglés) x 27054 palabras (galego) x 28670 palabras (español) x 27044 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2001. They're watching you…Privacy in a wired world.
O Correo da Unesco, abril de 2001. A tecnoloxía ó asalto da intimidade. Trad. Xosé Torres Pomar
El Correo de la Unesco, marzo de 2001. La tecnología al asalto de la intimidad.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2001. Un espion entre dans votre réfrigérateur...
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C08]
1344 segmentos aliñados: 27475 palabras (inglés) x 25941 palabras (galego) x 28175 palabras (español) x 28056 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2000. The other face of globalization.
O Correo da Unesco, outubro de 2000. Mundialización: o espertar cidadán. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, setembro de 2000. Mundialización: el despertar ciudadano.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2000. L'autre mondialisation: l'éveil citoyen.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C09]
1441 segmentos aliñados: 27290 palabras (inglés) x 27179 palabras (galego) x 28767 palabras (español) x 27899 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2000. Languages: conflict or coexistence?.
O Correo da Unesco, maio de 2000. Guerra e paz na fronte das linguas. Trad. Olga Sánchez Rodríguez
El Correo de la Unesco, abril de 2000. Guerra y paz en el frente de las lenguas.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2000. Guerre et paix des langues.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C10]
1404 segmentos aliñados: 28182 palabras (inglés) x 27209 palabras (galego) x 29301 palabras (español) x 28878 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2000. International Year 2000: Peace is in our hands.
O Correo da Unesco, febreiro de 2000. Ano internacional 2000: A paz día a día. Trad. Aquilino Alonso Núñez
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2000. Año Internacional 2000: la paz día a día.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2000. L'Année internationale 2000: la paix au quotidien.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C11]
1397 segmentos aliñados: 29518 palabras (inglés) x 29046 palabras (galego) x 30805 palabras (español) x 30383 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 1999. A new deal for the poor.
O Correo da Unesco, abril de 1999. A nova faciana da pobreza. Trad. María Luísa Fernández Somoza e Xosé Torres Romar
El Correo de la Unesco, marzo de 1999. El nuevo rostro de la pobreza.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 1999. Pauvreté: nouvelles donnes.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C12]
1922 segmentos aliñados: 39348 palabras (inglés) x 38394 palabras (galego) x 41193 palabras (español) x 41960 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 1999. Tourism and culture: rethinking the mix.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 1999. Turismo e cultura, compañeiros de ruta. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 1999. Turismo y cultura, compañeros de ruta.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 1999. Tourisme et culture: un mariage d'intérêts.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C13]
1322 segmentos aliñados: 27996 palabras (inglés) x 27623 palabras (galego) x 29751 palabras (español) x 28485 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1998. Immigrants on the borderline.
O Correo da Unesco, decembro de 1998. Inmigrantes, o mito das fronteiras. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, novembro de 1998. Inmigrantes, bienvenidos o indeseados.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1998. Immigrés: le mythe des frontières.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C14]
1560 segmentos aliñados: 29802 palabras (inglés) x 29834 palabras (galego) x 31628 palabras (español) x 31184 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 1999. The spell of sport.
O Correo da Unesco, maio de 1999. A febre do deporte. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, abril de 1999. La fiebre del deporte.
Le Courier de l'Unesco, abril de 1999. Sport passion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C15]
2297 segmentos aliñados: 43865 palabras (inglés) x 40919 palabras (galego) x 43826 palabras (español) x 43065 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 2000. Youth's sonic forces.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 2000. Música: a mocidade marca o ritmo. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiros
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 2000. Música: la juventud marca el ritmo.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 2000. Musiques: génération fusion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C16]
1467 segmentos aliñados: 28432 palabras (inglés) x 26280 palabras (galego) x 28092 palabras (español) x 26638 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2001. Science and creation. The riddle in the skies.
O Correo da Unesco, xuño de 2001. Ciencia e relixión. O enigma da Creación. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, maio de 2001. Ciencia y religión. El enigma de la Creación.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C17]
1437 segmentos aliñados: 28420 palabras (inglés) x 29485 palabras (galego) x 30973 palabras (español) x 29651 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1998. Higher education... and after?.
O Correo da Unesco, outubro de 1998. A educación superior, ¿e despois que?. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1998. La educación superior, ¿y después qué?.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1998. L'enseignement supérieur, et après?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C18]
1428 segmentos aliñados: 29457 palabras (inglés) x 28273 palabras (galego) x 30266 palabras (español) x 30019 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1999. Bioethics the lure of the perfect child.
O Correo da Unesco, outubro de 1999. Bioética: ante a tentación do fillo perfecto. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1999. Bioética: ante la tentación del hijo perfecto.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1999. Bioéthique: la tentation de l'enfant parfait.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C19]
1342 segmentos aliñados: 26647 palabras (inglés) x 26473 palabras (galego) x 28303 palabras (español) x 27857 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 2000. Small media, new voices.
O Correo da Unesco, marzo de 2000. Novas voces da información. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, febreiro de 2000. Nuevas voces de la información.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 2000. Petits médias, nouvelles voix.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C20]
1493 segmentos aliñados: 29136 palabras (inglés) x 28378 palabras (galego) x 29901 palabras (español) x 29054 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 1999. Who owns science?.
O Correo da Unesco, xuño de 1999. De quen é a ciencia?. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, maio de 1999. ¿Quién posee la ciencia?.
Le Courier de l'Unesco, maio de 1999. À qui profite la science?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C21]
1448 segmentos aliñados: 28035 palabras (inglés) x 26945 palabras (galego) x 28976 palabras (español) x 28463 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2000. Biodiversity: a friend for life.
O Correo da Unesco, xuño de 2000. A biodiversidade, fonte de toda vida. Trad. Ana Isabel Boullón Agrelo
El Correo de la Unesco, maio de 2000. La diversidad, fuente de toda vida.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2000. Biodiversité: la vie en partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C22]
1349 segmentos aliñados: 26885 palabras (inglés) x 26258 palabras (galego) x 28127 palabras (español) x 27132 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 2000. Seven writers in a world of wonders.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2001. Sete escritores recrean o patrimonio mundial. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, decembro de 2000. Siete escritores recrean el patrimonio mundial.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 2000. Sept écrivains aux pays des merveilles.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C23]
1537 segmentos aliñados: 29650 palabras (inglés) x 29123 palabras (galego) x 30453 palabras (español) x 29775 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 1999. Memory: making peace with a violent past.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2000. Despois do horror: a lembranza e o esquecemento. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, decembro de 1999. Después del horror: la memoria y el olvido.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 1999. Horreurs d'hier: la mémoire et l'oubli.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C24]
1485 segmentos aliñados: 29232 palabras (inglés) x 28724 palabras (galego) x 30885 palabras (español) x 30037 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2000. Women's long march to power.
O Correo da Unesco, xullo de 2000. Cidadás ó poder. Trad. Miguel Labarca
El Correo de la Unesco, xuño de 2000. Ciudadanas al poder.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2000. Aux pouvoirs, citoyennes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C25]
1432 segmentos aliñados: 26822 palabras (inglés) x 26256 palabras (galego) x 28211 palabras (español) x 26368 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2001. Politics and profit. Scholars at risk.
O Correo da Unesco, decembro de 2001. Investigación: a liberdade condicional. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, novembro de 2001. Investigación: la libertad condicional.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C26]
1506 segmentos aliñados: 26859 palabras (inglés) x 26169 palabras (galego) x 28123 palabras (español) x 26832 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2001. Stop the art thieves!.
O Correo da Unesco, maio de 2001. Saqueo do atrimonio: A toma de consciencia. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, abril de 2001. Saqueo del patrimonio: la toma de conciencia.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2001. Contre les pilleurs et les vandales: sauvons nos trésors.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C27]
1327 segmentos aliñados: 26266 palabras (inglés) x 25613 palabras (galego) x 27220 palabras (español) x 25580 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2000. Education: the last frontier for profit.
O Correo da Unesco, decembro de 2000. ¿Son compatibles a educación e o mercado?. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 2000. ¿Son compatibles la educación y el mercado?.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2000. Éducation: un marché de 2 000 milliards de dollars.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C28]
1456 segmentos aliñados: 26935 palabras (inglés) x 26150 palabras (galego) x 28117 palabras (español) x 26966 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2001. Will wars be fought over water, as they have been over oil?.
O Correo da Unesco, novembro de 2001. Auga: ¿Conflicto ou negociación?. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiras
El Correo de la Unesco, outubro de 2001. Agua: ¿Conflicto o negociación?.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2001. Grands fleuves: du conflit au partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C29]
1495 segmentos aliñados: 28834 palabras (inglés) x 27141 palabras (galego) x 29433 palabras (español) x 28668 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 1999. The big city or bust: Surviving the South's urban revolution.
O Correo da Unesco, xullo de 1999. Cidades do Sur: A chamada da urbe. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, xuño de 1999. Ciudades del Sur: La llamada de la urbe.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 1999. Sud: vivre en ville coûte que coûte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C30]
1540 segmentos aliñados: 28049 palabras (inglés) x 26475 palabras (galego) x 28681 palabras (español) x 27841 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2001. Land, debt, seeds of wrath... The new peasants' revolt.
O Correo da Unesco, febreiro de 2001. Da fame ós OXM: a iniciativa campesiña. Trad. Xesús Riveiro
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2001. Del hambre a los OGM: la iniciativa campesina.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2001. De la faim aux OGM: les paysans ripostent.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C31]
1545 segmentos aliñados: 27539 palabras (inglés) x 27902 palabras (galego) x 29571 palabras (español) x 26906 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1999. Getting youth through the Aids crisis.
O Correo da Unesco, novembro de 1999. Pola educación da mocidade contra a SIDA. Trad. Carmen Hermida Gulías
El Correo de la Unesco, outubro de 1999. Por la educación de los jóvenes contra el sida.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1999. La montée du sida: alertez les jeunes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C32]
1498 segmentos aliñados: 28046 palabras (inglés) x 27697 palabras (galego) x 30357 palabras (español) x 27116 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1999. Making the leap to a rule of law.
O Correo da Unesco, decembro de 1999. Países en transición: en nome da lei. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 1999. Países en transición: en nombre de la ley.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1999. Pays en transition: la loi en marche.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

Páxina inicial Consultar dicionario Máis información In English


Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2005-2010
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Entidades colaboradoras:

AGPTI    ATG