GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0045

ABAU/2016-2017/CD02/xuño/20

Writing year2017
Student level2º de Bacharelato
Commission02
Examination dateXuño
Text typeArgumentativo
SubjectLingua e literatura galegas
TopicConsumo e produción
Number of words357
Number of lemmas162
Lexical density45
Number of sentences12
Average of words per sentence29.75
Number of words in the longest sentence61
Number of words in the shortest sentence10
Number of paragraphs4
Average of sentences per paragraph3

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Na sociedade na que vivimos é evidente que somos unha

É evidente que a sociedade na que vivimos é consumista, compr mercamos máis do que precisamos e malgastamos os productos tirándoos cando xa están pasados de moda, aínda que sigan funcionando funcionen perfectamente. Producimos moito máis do que verdadeiramente precisamos e vémonos na constante necesidade de mercar compulsivamente. Tal vez semelle que é algo forte chamar ao noso estilo de vida "compulsivo", pero, acaso cando sae o último modelo de teléfono móbil, ou cando se impón unha nova tendencia na moda, acaso non corremos a facernos con este novo e innovador modelo? Non esperamos a que o noso móbil deixe de funcionar, ou a que rompan os zapatos para mercar outros novos, e isto sobre todo é un hábito moi común entre os adolescentes. Somos persoas que, nestas idades, prestamos moita atención (e incluso chegamos a xulgar) a cómo viste unha persoa da nosa idade, xa sexa amigo ou compañeiro. Vémonos ás veces na necesidade de ir "á moda", pero qué pasa se esa moda a ti non che gusta? Tomarante por un bicho raro, ou xa non serás "guay".

As empresas saben moi ben cómo atraer a nosa atención, cómo conseguir convencernos para mercar algo que non precisamos, e se iso non funcionase, existe o que agora se está a chamar "obsolescencia programada"; a súa isto consiste en que un electrodoméstico, ou unha bombilla, ou calquer aparello tecnolóxico ten os días contados, é dicir, está programado para estropearse pasado un certo tempo. Esta medida é moi empregada polos fabricantes de telefonía móbil, que fan que teñas que mercar un novo dispositivo cada 1-2 anos. Est

Esta relación entre produción e consumo é o que move o mundo no que vivimos, as empresas xa non teñen como obxectivo fabricar un productoto de calidade e duradeiro, porque sae máis rentable fabricar un produto que deixe de funcionar aos dous anos, que un que dure cinco. O obxectivo último das empresas é gañar o maior beneficio, sen importar o benestar da economía do cliente.

O mundo é movido polo diñeiro, e non por un afán de crear bos productos para os consumidores, a benestar costa causa disto os empresarios son máis ricos a costa do diñeiro dos traballadores.


Legenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Download current view as TXTMulti-token Annotation