GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0045

ABAU/2016-2017/CD02/xuño/20

Comisión Delegada02
Convocatoria de exameXuño
TemaConsumo e produción

Javascript parece apagado ou hai un erro de comunicación. Acende Javascript para máis opcións de visualización

Na sociedade na que vivimos é evidente que somos unha

É evidente que a sociedade na que vivimos é consumista, compr mercamos máis do que precisamos e malgastamos os productos tirándoos cando xa están pasados de moda, aínda que sigan funcionando funcionen perfectamente. Producimos moito máis do que verdadeiramente precisamos e vémonos na constante necesidade de mercar compulsivamente. Tal vez semelle que é algo forte chamar ao noso estilo de vida "compulsivo", pero, acaso cando sae o último modelo de teléfono móbil, ou cando se impón unha nova tendencia na moda, acaso non corremos a facernos con este novo e innovador modelo? Non esperamos a que o noso móbil deixe de funcionar, ou a que rompan os zapatos para mercar outros novos, e isto sobre todo é un hábito moi común entre os adolescentes. Somos persoas que, nestas idades, prestamos moita atención (e incluso chegamos a xulgar) a cómo viste unha persoa da nosa idade, xa sexa amigo ou compañeiro. Vémonos ás veces na necesidade de ir "á moda", pero qué pasa se esa moda a ti non che gusta? Tomarante por un bicho raro, ou xa non serás "guay".

As empresas saben moi ben cómo atraer a nosa atención, cómo conseguir convencernos para mercar algo que non precisamos, e se iso non funcionase, existe o que agora se está a chamar "obsolescencia programada"; a súa isto consiste en que un electrodoméstico, ou unha bombilla, ou calquer aparello tecnolóxico ten os días contados, é dicir, está programado para estropearse pasado un certo tempo. Esta medida é moi empregada polos fabricantes de telefonía móbil, que fan que teñas que mercar un novo dispositivo cada 1-2 anos. Est

Esta relación entre produción e consumo é o que move o mundo no que vivimos, as empresas xa non teñen como obxectivo fabricar un productoto de calidade e duradeiro, porque sae máis rentable fabricar un produto que deixe de funcionar aos dous anos, que un que dure cinco. O obxectivo último das empresas é gañar o maior beneficio, sen importar o benestar da economía do cliente.

O mundo é movido polo diñeiro, e non por un afán de crear bos productos para os consumidores, a benestar costa causa disto os empresarios son máis ricos a costa do diñeiro dos traballadores.


Lenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descargar vista actual como txtAnotación multipalabra