GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0005

ABAU/2016-2017/CD01/xuño/05

Comisión Delegada01
Convocatoria de exameXuño
TemaA gastronomía

Javascript parece apagado ou hai un erro de comunicación. Acende Javascript para máis opcións de visualización

Os modernos cambios na composición familiar conxunta a eliminación dos roles de xénero ha xerado unas novas xeracións as cales, polo normal, apenas gardan coñecemento no ámbito culinario. Conforme modernizábanse as costumes e as ideas e inplantabanse as grandes distribuidoras, os supermercados, a variedade e sofisticación da dieta dos galegos diminuiíu notabremente. Por esta razón é de esperar que a cociña esperta curiosidade e fascinación pois as novas xeracións difícilmente teñen tempo e vontade para formarse en dispor dunha ampla gama de pratos que cociñar así como de incluiír nesa gama unha boa variedade nutricional xa que os supermercados e o poder adquisitivo das fami maioría de familias impuxo uns gustos moi específicos en canto a comida se refire.

Polo tanto, concursos e programas de televisión nos cales, non so se preparen platos complexos e inhabituais, senón tamén se prometa con eles sabores exquisitos e diferentes, supoñen todo un atractivo para a poboación. Nos concursos visualízase a dificultade e precisión que certos platos conlevan, o cal por igual intimida máis fascina aos espectadores. Por outra parte ter certa idea de gastronomía, ben sexa na teoría ou na práctica, supón un certo prestixio o cal, pese a seren algo superfluo, adquire relevancia ao ubicarse n nun panorama social onde a cultura encontrase sutilmente ignorada, e no que impera por influenza suxestiva da televisión, as revistas e as redes sociais unha fascinación vaga e superficial polo novo, o innovador, o rompedor etc... polo que a escasa cultura que a maioría comparte, convertese tamén en presa desta forma de valorar as cousas da vida e a sociedade.

En conseguinte a esta hexemonía do fugaz cabe esperar que a vaga fascinación colectiva pola gastronomía se extinga a curto prazo. A presenza dos concursos aínda é recente e o seu valor reside máis na súa parte competitiva que no compoñente profesional. Asemesmo a conducta predominante nas novas xeracións, e non tan novas, para as cales a cultura adoita ser un producto de ocio, non farán cambiar os seus costumes culinarias xa que a súa interese en experimentar novos pratos é meramente lúdica máis que con vistas ao futuro. En definitiva poderíase afirmar que esta tendencia é unha moda paxsasxeira.


Lenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descargar vista actual como txtAnotación multipalabra