GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0092

ABAU/2016-2017/CD03/xuño/36

Comisión Delegada03
Convocatoria de exameXuño
TemaConsumo e produción

Javascript parece apagado ou hai un erro de comunicación. Acende Javascript para máis opcións de visualización

A sociedade de consumo apareceu durantes os últimos anos do século XX, e o desenrolo desta foise facendo incontrolable.

Hoxe en día o consumo innecesario está totalmente integrado na sociedade, as persoas xa non saben como evitalo.

A balanza entre producción e consumo varía segundo as épocas, pero soe ir ligado, provocando un ao outro, xainda que o aumento do consumo provoca o aumento da producción máis que un ao outro o primeiro ao segundo. Esta necesidade de consumo dáse debido a unha insatisfacción que a poboación moderna intenta saciar con ben materiais, non sendo esa a solución, e sendo, ás veces, o problema. O aumento da producción fai medrar tamén a competencia entre empresas / vendedores que teñen que baixar o prezo dos seus productos para que a xente se vexa máis atraída polos seus que polaos das outras empresas, pero os propios vendedores contribúen a este modelo de economía, xa que tanta variedade dun producto leva a excasos beneficios para todos os que o venden.

Os compradores tamén no momento que miran por si mesmos non se decatan de que están a provocar un problema xeral que os avarca tamén indirectamente.

Un exemplo é o de comprar en centros comerciais de grandes cidades. Ó mellor nos queixamos de que o desenvolvemento da nosa cidade está estancado, e si se modernizaxse podería beneficiarnos moito, por exemplo, se somos autónomos cunha ten tendo unha cafetería se máis xente fose atraída polo noso pobo pero nos contribuímos a ese estancamento indo a comprar roupa a grandes centros comerciais, facendo que as tendas do pobo pechen e quede practicamente deserto.

O sector económico é circular, a pesar de que a sociedade estéea organizada por xerarquías, e os sectores máis baixos perxudican os máis altos e viceversa.


Lenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descargar vista actual como txt