GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0219

ABAU/2016-2017/CD06/xuño/30

Comisión Delegada06
Convocatoria de exameXuño
TemaConsumo e produción

Javascript parece apagado ou hai un erro de comunicación. Acende Javascript para máis opcións de visualización

Nunha sociedade coma a actual, en pleno século XXI é característico dos individuos a dependencia a consumir. Dende que nacemos todo depende da produción e dao consumo, no mesmo hospital ou no berce no que durmimos. Porén, hai unhos anos atrás a situación non era a mesma: a o consumo mudou na necesidade, e a produción era única era para poder sobrevivir.

Toda esta estrana situación mudou debido aos diferentes cambios que se levaron a cabo no mundo, concretamente no noso país. A evolución económica estivo marcada polo avance da tecnoloxía, e con ela a acumulación e o continuo gasto de cartos.

Todos dependemos da produción, pois case todo ven das industrias: a roupa que nos poñemos, os utensilios que empregamos e inclusibeel moitos alimentos que tomamos. Por este motivo, a produción é imprescindible para todos os cidadáns, pois dependemos dela e niso se basea a economía. Porén, Por iso, aínda que antes non o fose, a produción é moi importante no noso modo de vida actual.

A pesar disto, o abuso dela vai a provocar numerososas circunstancias críticas, pois todo en boa medida é bo, mais o abuso dela é perxudi perxudicial para o planeta. Moita relación con isto ten o consumismo, unha práctica que en modo abusivo provoca difentes trastornos compulsivos, ademais de ser a cousa unha das causas polas que sufrimos unha suave crise económica nos nosos días. Coa chegada do capitalismo e as numerosas novedades que aportou o século XX a España, chegaron novas tendencias, o consumo por pracer e non necesidade, que mudou o pensamento e a actitude dos cidadáns.

Por último, e cos argumentos expresados anteriormente, é relevante destacar a importancia nas nosas vidas da produción e do consumo, pois nons acompañan como asegura J. Luís Sucasas: "dende o berce ata o burato final".


Lenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descargar vista actual como txt