Publicaciones de Rosario Álvarez Blanco

 • Rosario Álvarez Blanco (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 55-87 - Capítulo de libro
 • "Doa a doa, dato a dato"
  Rosario Álvarez Blanco (2022): Congrés Espais de frontera a la península Ibérica, Barcelona: Universidade de Barcelona, 8-10 de xuño - Presentación
 • “Polos camiños ás palabras”
  Rosario Álvarez Blanco (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2021): Aquilino Iglesia Alvariño. «Da fonte máis fonda». Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego, Rosario Álvarez / Aquilino Iglesia Ferreirós (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 53-73 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Aquilino Iglesia Ferreirós (eds.) (2021): Aquilino Iglesia Alvariño. «Da fonte máis fonda». Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego. Limiar de Rosario Álvarez, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2020): Fundación Barrié, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2020): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): Euskera, 65, 2, 239-256 - Artigo
 • “Clíticos "especiais" do galego (e quizais non só)”
  Rosario Álvarez Blanco (2020): I Congresso Internacional. Vozes e escritas nos diferentes espaços da língua portuguesa, Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): I Congreso Internacional de Teatro Galego. Co 2030 no horizonte, 7-10 de outubro de 2020 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): I CIPAL - Ciclo de Palestras em Dialetologia, Geolinguística e Sociogeolinguística: teoria e prática, 19 de outubro de 2020 - Presentación
 • “O Decreto 79/2010 e labor institucional do Consello da Cultura Galega”
  Rosario Álvarez Blanco (2020): Revista Galega de Educación, 78 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): Estudos em lexicografia. Aspectos teóricos e práticos, Renato Rodrigues-Pereira / Daniela de Souza Silva Costa, Campinas, SP: Pontes Editores, 33-56 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): A DIALETOLOGIA HOJE: desafios. Abralin ao vivo - Linguists Online, 23 de maio de 2020 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 441-464 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 183-223 - Capítulo de libro
 • Galego e portugués. Unha ollada xeolingüística sobre a fachada atlántica
  Rosario Álvarez Blanco (2019): , Salvador da Bahia: Universidade do Estado da Bahia, 25 de setembro de 2019 - Presentación
 • "A contribución das mulleres á cultura galega"
  Rosario Álvarez Blanco / Marilar Aleixandre / María Pilar García Negro (2019): Mesa redonda, organizada polo Ateneo Galeguista, Lugo: Biblioteca Nodal de Lugo, 27 de xuño de 2019 - Presentación
 • “A cultura galega, entre Europa e América”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Mesa redonda: Encontro com a língua e a cultura galegas, Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 4 de xuño de 2019 - Presentación
 • “Rosario Suárez Albán. Per ardua surgo” [laudatio]
  Rosario Álvarez Blanco (2019): , Salvador da Bahia: Assembleia Legislativa. Salón de Plenos, 29 de marzo de 2019 - Presentación
 • "Afinidade e diverxencia na fachada atlántica da península ibérica. Galego e portugués"
  Rosario Álvarez Blanco (2019): , Salvador da Bahia: Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, 29 de marzo de 2019 - Presentación
 • Unha ponte de palabras. Variación léxica e historia cultural
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Unha ponte de palabras. Variación léxica e historia cultural, Salvador da Bahia: Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, 27 de marzo de 2019 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Eduardo Louredo Rodríguez (2019): Cabalgando nas ondas do Atlántico. Estudos sobre léxico galego e portugués. Labor Histórico, Álvarez, Rosario / Eduardo Louredo / Leonardo Lennertz Marcotulio / Marcus Vinícius Pereira das Dores, v. 5, Número especial 2, 10-13 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / (ed.) (2019): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2019): Estudos linguisticos e filologicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / Joao Paulo Silvestre, Lisboa: CLUL, 15-27 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2019): Non haberá illa, pero hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Vigo: Servizo de Publicación da Universidade, 55-72 - Capítulo de libro
 • "Cultura galega"
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Maremagnum. Publicación galega sobre os trastornos do espectro do autista, 23, 19-24 - Artigo
 • “A fuego lento. La ansiada gramática de la RAG”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Gramatikak XXI. mendean - Las gramáticas en el siglo XXI, Donostia, 11 de xullo de 2019 - Presentación
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “Xesús Alonso Montero. A vida pola palabra”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Les paysages. Bretagne-Galice, Université Rennes 2 / Consello da Cultura Galega. Rennes, 8-9 de marzo de 2019 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2019): Repensar Ibéria. Uma Reflexão sobre a Europa. Testemunhos de um Encontro, Albuquerque, Teresa / José Luís Ferreira (coord.) , Vila Real: Fundação da Casa de Mateus, 20-23 - Capítulo de libro
 • “E unha garza voaba e subía tan alto tan alto como a luz do día”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Luz Pozo Garza. Ese xeito de amor que chamamos Galicia, X. M. Soutullo (ed.), Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 93-94 - Capítulo de libro
 • "Galician linguistics: between hispanic philological tradition and visibility in the Luso-Brazilian sphere"
  Rosario Álvarez Blanco (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 92-112 - Capítulo de libro
 • “Ferramentas para o estudo da produción escrita en galego na Idade Moderna. Aspectos metodolóxicos da edición e anotación dos textos en Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna”
  Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2018): XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria, Madrid, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Universidad Complutense de Madrid,10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • “O estudo lingüístico e filolóxico da lingua galega. Perspectiva desde Galicia"
  Rosario Álvarez Blanco (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West, Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • “Repensar Iberia... desde a fachada atlántica”
  Rosario Álvarez Blanco (2018): Repensar Ibéria, Vila Real (Portugal), Fundação da Casa de Mateus / Consello da Cultura Galega, 12-14 outubro 2018 - Presentación
 • “Universidade = docencia + investigación + xestión + transferencia”
  Rosario Álvarez Blanco (2018): O professor universitario entre a docência e a investigação, Porto, Universidade do Porto, 2 de outubro de 2018 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Ao encontro das línguas ibéricas, Ana Rita Carrilho et alii (eds.), Covilhã: LusoSofia Press. Universidade da Beira Interior, 51-80 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Galícia doutro lado do Atlântico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Salvador / Bahía: Ponte Atlântica, 41-52 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Galícia doutro lado do Atlântico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Salvador / Bahía: Ponte Atlântica, 199-204 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 21, pp. 15-31 - Artigo
 • Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues / Maria Joana Gomes / José Barbosa Machado / Rosario Álvarez Blanco (2018): I Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas (LUSOCONF2018), Bragança, 19-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Português. Identidades. Fonéticas. Cátedra Carlos de Oliveira. Romaniches Seminar - Universität Zürich, Zürich, 20-21 abril 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco / Eduardo M. Moscoso Mato (2017): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • "Fagamos do cultivo do noso idioma unha relixión de homes dignos"
  Rosario Álvarez Blanco (2017): No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos, Henrique Monteagudo / M.ª Dolores Sánchez Vales, A Coruña: Real Academia Galega, 213-226 - Capítulo de libro
 • Aparecida Negri Isquerdo / Xulio Sousa Fernández / Rosario Álvarez Blanco (2017): Gauvira Letras 25. Dossié. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques, Isquerdo, Aparecida Negri / Sousa, Xulio / Álvarez Blanco, Rosario (eds.), 337 pp. - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xulio Sousa Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 63-75 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2017): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Ricardo Pichel Gotérrez / Lidia Teixeiro (eds.), Ediciones Complutense, 20 (núm. especial), 25-39 - Artigo
 • "Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués ['The Galician and Portuguese Word Bank']: characteristics, methodology, applications and uses"
  Rosario Álvarez Blanco (2017): International Conference on Language Variation in Europe 9, Málaga, 6-9 xuño 2017 - Presentación
 • "The Standardization of Modern Galician: Between Tradition, Variation, and Identity"
  Rosario Álvarez Blanco (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"
  Rosario Álvarez Blanco / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio"
  Rosario Álvarez Blanco / Sandra Beis Silva / Ernesto X. González Seoane (2016): IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Universidad de Alcalá, 24 -25 de noviembre de 2016 - Presentación
 • "Entre a xeolingüística e a lingüística contrastiva: algúns aspectos da gramática do pronome persoal en galego e portugués"
  Rosario Álvarez Blanco (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et Sociolinguistique. Variations, phraséologie et ressorces (IV CIDS), Université Paris Sorbonne, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • “Patrimonio cultural europeo. Denominacións galegas do xogo da billarda”
  Rosario Álvarez Blanco (2016): Estudos geossociolinguísticos brasileiros e europeus: uma homnagem a Michel Contini, Aguilera, Vanderci de Andrade / Mararúbia Pereira Barbosa Doiron (eds.), Cascavel / Londrina: EDUNIOESTE / EDUEL, 121-140 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2016): Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica, Johannes Kabatek (ed.), Berlin: De Gruyter, 115-136 - Artigo
 • "Variação linguística e história cultural. Palavras peregrinas pelo Caminho francês a Compostela"
  Rosario Álvarez Blanco (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): Descrição e ensino de línguas, Marília Ferreira (org.), Campinas, SP: Pontes editores, 85-110 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Olga Castro / María Liñeira (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-44 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): Dialectologia. Special Issue V, Xulio Sousa / Carlota de Benito / Víctor Lara (eds.), 191-217 - Artigo
 • “Diacronía e diatopía. Achega á variación morfolóxica no diminutivo”
  Rosario Álvarez Blanco (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Anxo Angueira / María do Cebreiro Rábade / Dolores Vilavedra (2015): Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Febreiro-Xuño 2013, Rosario Álvarez / Anxo Angueira / María do Cebreiro Rábade / Dolores Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 6-8 - Capítulo de libro
 • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna" [Póster]
  Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane / César Osorio Peláez / Florentina Xoubanova Montero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 21-40 - Capítulo de libro
 • "Galicia doutro lado do Atlántico"
  Rosario Álvarez Blanco (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • "Galicia doutro lado do Atlántico"
  Rosario Álvarez Blanco (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco (2014): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "Atlas Românicos. O Atlas Lingüístico Galego (ALGa)"
  Rosario Álvarez Blanco (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística. Variação, atitudes linguísticas e ensino. Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • "O "Tesouro do léxico patrimonial galego e português", um novo recurso dixital para o estudo da variação linguística"
  Rosario Álvarez Blanco (2014): Dos romances ibero-ocidentais à România Nova: caminhos históricos do Galego, do Português Europeu e do Português Brasileiro, Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas (coord. Regina Souza Gomes), Faculdade de Letras. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2 abril 2014 - Presentación
 • "Diálogo com Rosario Álvarez: o "Tesouro do léxico patrimonial galego e português", um novo recurso digital para o estudo da variação linguística"
  Rosario Álvarez Blanco (2014): Seminario promovido polo Departamento de Linguística e o Grupo de Pesquisa em Dialetologia e Geolinguística da Universidade de São Paulo, en colaboración coa Cátedra de Estudos Galegos, Irenilde Pereira dos Santos, Valéria Gil Condé (coords.), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 26 marzo 2014 - Presentación
 • "Variação morfológica em galego e em português. Considerações a partir de uma perspectiva histórica-comparativa"
  Rosario Álvarez Blanco (2014): Seminario promovido polo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Mário Eduardo Viaro, Noa Fernández Pazo, Valéria Gil Condé (coords.), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 18-20 marzo 2014 - Presentación
 • “Catalán, catalá. Breve percurso polo vocabulario e os textos en lingua galega”
  Rosario Álvarez Blanco (2014): Estudis Románics , XXXVI, 325-332 - Artigo
 • Aventuras e desventuras da trasmisión manuscrita da lírica medieval galega. Discurso lido o día 7 de marzo de 2014 no acto da súa recepción pola excelentísima señora dona Giulia Lanciani e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez
  Rosario Álvarez Blanco / Giulia Lanciani (2014): , A Coruña: Real Academia Galega, 44 pp. - Libro
 • "Limiar"
  Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 8-15 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Hélen Cristina da Silva (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística. Variação, atitudes linguísticas e ensino. Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane (2014): Codili3. Drittes Internationales Kolloquium zu historischen Corpora der Iberoromanischen Sprachen, Universität Zürich, 23-25 xuño 2014 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (2013): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco (2013): Anuário internacional de comunicação lusófona. 2013. Comunicación na diáspora e diásporas na comunicación, Margarita Ledo / Xosé López / María Salgueiro (eds.), LUSOCOM / AGACOM, 9-14 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Fina Casalderrey Fraga (2013): , A Coruña: Real Academia Galega, 51-62 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 29-55 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero / Rosario Álvarez Blanco (2012): Discurso lido o día 25 de febreiro de 2012 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Henrique Monteagudo e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez Blanco, A Coruña: Real Academia Galega, 95-106 - Artigo
 • "Juan Manuel Pintos e o léxico galego. Os nomes dos peixes cetáceos e mariscos"
  Rosario Álvarez Blanco (2012): Libro de Actas. Congreso Xoán Manuel Pintos. Actualidade e compromiso. 6, 7, 8 e 9 de abril de 2011. Pontevedra, Pontevedra: Concello de Pontevedra / Concellería de Normalización Lingüística, 237-261 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2012): Anais de Resumos do II Congresso Internacional de Lingüística Histórica, 7-10 de febreiro de 2012, São Paulo, Brasil, M. Lúcia C. V. O. Andrade / A. L. Rauber (org.), São Paulo: USP - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2012): Anais de Resumos do II Congresso Internacional de Lingüística, M. Lúcia C. V. O. Andrade / A. L. Rauber (org.), São Paulo: USP, 781-782 - Artigo
 • "Variación e mudanza na morfoloxía do diminutivo: apuntamentos a partir da comparación entre galego e portugués brasileiro"
  Rosario Álvarez Blanco (2012): Galego e português brasileiro: história, variação e, Xoán Carlos Lagares / Henrique Monteagudo (eds.), Niterói: EDUFF, 129-155 - Artigo
 • "José Ramón Franco. Retallos de conversas en galego, Pontevedra 1849"
  Rosario Álvarez Blanco (2012): Correspondencia habida entre Xosé María Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo. Cadernos Ramón Piñeiro, XXI, Xosé Luís Cochón Touriño (ed.), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 85-102 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 213-259 - Artigo
 • "Apuntes para a historia do léxico galego e portugués. Os nomes dos recipientes para beber"
  Rosario Álvarez Blanco (2012): As Ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, Aparecida Negri Isquerdo / Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, Campo Grande - MS: Editora da UFMS, VI, 35-58 - Artigo
 • “Xoán Manuel Pintos: eloxio e vindicación da lingua de Galicia”
  Rosario Álvarez Blanco (2011): - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Ramón Villares / Xosé López / Ramón Maiz / Francisco Campos / Víctor Freixanes / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Ríos / Xaime Subiela (2011): Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2011): Ramón Lorenzo, señor das palabras, Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, 11-15 - Capítulo de libro
 • “A gramática galega no século XX. O contributo de Carvalho Calero”
  Rosario Álvarez Blanco (2011): Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, Carlos Caetano Biscainho Fernandes / Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), A Coruña: Universidade da Coruña, 13-29 - Capítulo de libro
 • “A Fundación Penzol e o Instituto da Lingua Galega”
  Rosario Álvarez Blanco (2010): Fermín Penzol. Unha obra para un país, Mª Dolores Cabrera / Henrique Monteagudo (eds.), Vigo: Galaxia / Penzol, 117-118 - Capítulo de libro
 • “O galego oriental: variación lingüística na área de contacto co dominio asturleonés”
  Rosario Álvarez Blanco (2010): Larouco. Revista anual da antigüidade galaica, 5, 87-92 - Artigo
 • "Variação e mudança no sistema linguístico histórico galego-português”
  Xoán Lagares / Cláudia Roncarati / Elisa Fernández Rei / Ernesto X. González Seoane / Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Sousa Fernández / Valéria Gil Condé / Maria Jussara Abraçado de Almeida (2010): III Congresso Internacional da Associação Internacional de Linguística do Português (AILP). A Difusão Transnacional da Língua Portuguesa, Xoán Carlos Lagares (coord.) , Niterói, 6-10 de decembro de 2010 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2010): Estudos de Lingüística Galega, 2, 205-220 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2010): Boletín da Real Academia Galega, 371, 309-332 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2009): Boletín da Real Academia Galega, 370, 79-115 - Artigo
 • Margarita Ledo Andión / Rosario Álvarez Blanco (2009): , A Coruña: Real Academia Galega, 55-66 - Libro
 • “Presentación de un corpus digital de léxico tradicional: El Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués”
  Rosario Álvarez Blanco / João Saramago / Xulio Sousa Fernández (2009): Fonetică şi Dialectologie, XXVIII, 5-19 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2009): Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade, Henrique Monteagudo (coord.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 255-261 - Capítulo de libro
 • "A lingua dos galegos en textos portugueses dos séculos XVI-XIX"
  Rosario Álvarez Blanco (2009): A lingüística galega desde alén mar, Gabriel Rei-Doval (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 295-317 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2009): Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani, Mercedes Brea (coord.), Santiago de Compostela: CIRP / Xunta de Galicia, 23-35 - Capítulo de libro
 • "Denuncia pública e autor anónimo. O Diálogo dos esterqueiros (1807)"
  Rosario Álvarez Blanco (2008): A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, X. L. Axeitos / Emilio Grandío Seoane / Ramón Villares (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega / Universidade de Santiago de Compostela, 953-972 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 193-224 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 377-403 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2007): Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 373-397 - Artigo
 • "Autenticidade, imitación e parodia na lingua dos vilancicos en galego do século XVII"
  Rosario Álvarez Blanco (2007): Actas do VII Congreso Internacional AIEG: Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, Helena González Fernández / María Xesús Lama López (eds.), Sada: Ediciós do Castro / AIEG / Universitat de Barcelona, 703-719 - Capítulo de libro
 • “Ayroa, Riazón, Lagosteiras, Oiteiro. Algúns procesos de cambio lingüístico testemuñados en apuntamentos onomásticos de Martín Sarmiento”
  Rosario Álvarez Blanco (2007): Actas do Congreso Internacional de Onomástica Galega “Frei Martín Sarmiento”. Santiago de Compostela, 2, 3 e 4 de setembro de 2002, Luz Méndez / Gonzalo Navaza (eds.), Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica, 49-67 [3 mapas] - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2007): Boletín da Real Academia Galega, 368, 115-118 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2006): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • “Limiar”
  Rosario Álvarez Blanco (2006): ‘Dicionario’ Manuel Lugrís Freire, Xavier Campos Villar, Ames: tresCtres, 7-10 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2006): Boletín da Real Academia Galega, 367, 141-193 [inclúe facsímile] - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2006): Lingua e territorio, R. Álvarez Blanco / F. Dubert García / X. Sousa Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Capítulo de libro
 • “Os nomes do Erithacus rubecula en galego”
  Rosario Álvarez Blanco (2006): I Encontro de Estudos Dialectológicos, M. C. Rolão Bernardo / H. Mateus Montenegro (eds.), Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (2005): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 359-376 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2005): Boletín da Real Academia Galega, 366, 225-303 - Artigo
 • “Morfosintaxe”
  Rosario Álvarez Blanco (2005): Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, Lugo: El Progreso - Diario de Pontevedra / Gran Enciclopedia Gallega - Silverio Cañada Editor, vol. 30, 217-219 - Artigo
 • “Alternancia vocálica en verbos do tipo 'servir' no galego medieval”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 19-40 - Capítulo de libro
 • (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
  Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández (2004): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación del ILG
 • "Oficios públicos e labores domésticos: os teceláns e as tecedeiras"
  Rosario Álvarez Blanco (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 41-58 - Capítulo de libro
 • "Clasificación dialectométrica das variedades xeográficas do galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • “Isoglosas fonéticas, morfolóxicas e léxicas no territorio lingüístico galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, pp. 23-42 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2004): Boletín da Real Academia Galega, 365, 253-291 [inclúe facsímile] - Artigo
 • “Achegas para a historia da lingua. Unha carta do século XVIII”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudios de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Rosario Álvarez / Antón Santamarina (eds.), A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, 35-64 - Artigo
 • “Un testamento do galo de 1786”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2004): Iucundi acti labores.Estudios en homenaje a Dulce Estefanía, Teresa Amado Rodríguez et aliae (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 501-525 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 61-69 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, II, 521-525 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2003): Boletín da Real Academia Galega, 364, 249-305 [inclúe facsímile] - Artigo
 • "Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales"
  Rosario Álvarez Blanco (2003): Ensayos poéticos en dialecto berciano / por el comandante de infanteria e inspector provincial de estadística, D. Antonio Fernández y Morales, con una introducción sobre lenguas, dialectos, subdialectos y jergas en general, Antonio Fernández Morales ([1861] 2003), Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos, 49-108 [reedición de 1996] - Capítulo de libro
 • “Enfiando doas. O cultivo escrito do galego nos séculos XVI e XVII”
  Rosario Álvarez Blanco (2003): Galicien Magazin, 14, 33-39 [Galicien-Zentrum der Universität Trier] - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (2003): O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua, Henrique Monteagudo / X. M. Bouzada (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 131-163, 455-457 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2002): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2002): Boletín da Real Academia Galega, 363, 241-311 [inclúe facsímile] - Artigo
 • “Topónimos en -edo / -ido”
  Rosario Álvarez Blanco (2002): Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999, A. I Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega, vol. I, 87-101 - Capítulo de libro
 • “O legado lingüístico de Martín Sarmiento”
  Rosario Álvarez Blanco (2002): Congreso sobre Frei Martín Sarmiento. Actas das xornadas celebradas en Pontevedra os días 23, 24 e 25 de maio de 2002, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 71-88 [inclúe 2 mapas] - Capítulo de libro
 • “El foy a primeira vez: testemuños antigos de 'el' invariable”
  Rosario Álvarez Blanco (2002): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Ramón Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 23-36 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2002): Dialectoloxía e léxico, R. Álvarez / F. Dubert García / X. Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 69-94 - Capítulo de libro
 • "Gramática contrastiva do portugués e o galego: o diminutivo"
  Rosario Álvarez Blanco (2002): Studies in contrastive linguistics: proceedings of the 2nd International Contrastive Linguistics Conference (Santiago de Compostela, October, 2001), Luis Iglesias Rábade et alii (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-107 - Capítulo de libro
 • Gramática da lingua galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2002): , Vigo: Galaxia - Libro
 • “O don da palabra"
  Rosario Álvarez Blanco (2001): Xornadas sobre Otero Pedrayo, Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo-Xunta de Galicia, 201-215 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (2001): Cadernos de lingua, 23, 5-33 - Artigo
 • “Contribución ó estudio do léxico de J. M. Pintos”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2000): Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Tomo I: A obra de Ricardo Carvalho Calero. Lingüística, J. L. Rodríguez (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 369-409 - Capítulo de libro
 • “O redobro de a + FN en galego moderno”
  Rosario Álvarez Blanco (2000): Actas do XV Encontro Nacional da Associaçao Portuguesa de Lingüística (Faro, 29 set.-1 out. 1999), Rui Vieira de Castro / Pilar Barbosa (eds.), Braga: APL, vol. I, 75-93 - Capítulo de libro
 • “Fuco G. Gómez: Grafía galega, Habana 1927”
  Rosario Álvarez Blanco (2000): Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: Un século de Estudios Galegos. Galicia fóra de Galicia. La Habana 17-21 de abril do 2000, Dieter Kremer (ed.), Trier: Galicien-Zentrum der Universität Trier / Ediciós do Castro, vol. I, 3-18 - Capítulo de libro
 • “¡Vivan eles, vivan elas!: achega ó estudio do tratamento en galego”
  Rosario Álvarez Blanco (2000): Profesor Basilio Losada: ensinar a pensar con liberdade e risco, Isabel de Riquer / Elena Losada / Helena González (ed.), Barcelona: Universitat de Barcelona, 149-155 - Capítulo de libro
 • "Lingua e variación dialectal na Crónica Xeral Galega"
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (1999): Homenaxe a Ramón Lorenzo, Dieter Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, vol. I, 29-58 - Capítulo de libro
 • Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Prof. Xesús Alonso Montero
  Rosario Álvarez Blanco / Dolores Vilavedra (1999): , Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols. - Libro
 • “Porque non todos somos iguais. Achegas ó estudio do tratamento en galego”
  Rosario Álvarez Blanco (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Prof. Xesús Alonso Montero, Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 207-228 - Capítulo de libro
 • “Entre min e ti”
  Rosario Álvarez Blanco (1999): Homenaxe ó Prof. Camilo Flores, X. L. Couceiro et alii (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 117-141 - Capítulo de libro
 • “¿Sedia-m’eu? A propósito do incipit da cantiga de Meendiño”
  Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (1998): Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998, Departamento de Filoloxía Galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-64 - Capítulo de libro
 • “Secuencias de pronomes átonos en galego medieval”
  Rosario Álvarez Blanco (1998): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995). Vol. 1. Grammatica storica delle lingue romanze, Giovanni Ruffino (ed.), Tübingen: Niemeyer, 13-23 - Capítulo de libro
 • Corrixe. Corrector ortográfico da lingua galega
  José F. Álvarez Rodríguez / Mª Jesús Rodríguez / Rosario Álvarez Blanco / Manuel González González / Antón Santamarina Fernández (1997): , Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia / Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela, [Equipo lingüístico: Antón Santamarina (dir.) e Manuel González / Rosario Álvarez] - Presentación
 • “Variación diatópica no Coloquio de Sarmiento”
  Rosario Álvarez Blanco (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) (Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 131-154 - Capítulo de libro
 • “A posición do pronome átono en construccións de infinitivo e xerundio en galego antigo”
  Rosario Álvarez Blanco (1997): Actas do XII Encontro Nacional da Associaçao Portuguesa de Lingüistica (Braga-Guimaraes, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996), Ivo Castro (ed.), Lisboa: APL, vol. II, 7-29 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 37-53 - Capítulo de libro
 • "Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales"
  Rosario Álvarez Blanco (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 157-202 [vid. 2003, reimpresión capítulo] - Capítulo de libro
 • Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta
  Ramón Lorenzo Vázquez / Rosario Álvarez Blanco (1996): , Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco (1996): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 23, 11-35 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Libro
 • “O galego. A recuperación da autoestima / El gallego. La recuperación de la autoestima”
  Rosario Álvarez Blanco (1995): Vela Mayor, 6, 81-96 - Artigo
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"
  Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Capítulo de libro
 • "Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros"
  Rosario Álvarez Blanco (1994): Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (coords.), Santiago de Compostela: CILL Ramón Piñeiro, 153-167 - Capítulo de libro
 • "Secuencias de pronomes átonos en galego moderno"
  Rosario Álvarez Blanco (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, vol. VI, 247-265 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 133-166 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Cadernos de lingua, 10, 19-35 - Artigo
 • "A lingua galega en Celso Emilio Ferreiro. VII. Nexos e sintaxe”
  Rosario Álvarez Blanco (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, tomo I, 7-8 e 177-261 - Capítulo de libro
 • Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro
  Rosario Álvarez Blanco (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols. - Libro
 • "Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués"
  Rosario Álvarez Blanco (1991): Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 517-530 - Artigo
 • "Á procura dunhas bases para a unificación: a contribución de Antonio Couceiro Freijomil"
  Rosario Álvarez Blanco (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 19-32 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • "As ideas lingüísticas de Antonio Couceiro Freijomil"
  Rosario Álvarez Blanco (1990): Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento / 1888-1988, A Coruña: Deputación Provincial, 89-100 - Capítulo de libro
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"
  Rosario Álvarez Blanco (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Capítulo de libro
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"
  Rosario Álvarez Blanco (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Libro
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"
  Rosario Álvarez Blanco (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Capítulo de libro
 • "La lengua gallega"
  Ramón Lorenzo Vázquez / Rosario Álvarez Blanco (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Artigo
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Libro
 • "Emprego estilístico das variantes lingüísticas na súa obra narrativa"
  Rosario Álvarez Blanco (1984): Presencia de Armando Cotarelo en Galicia, Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura / Xunta de Galicia, 101-132 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (1983): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 10, 169-182 - Artigo
 • "Sobre a lingua de Cunqueiro: o pronome persoal"
  Rosario Álvarez Blanco (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía / Universidade de Santiago de Compostela, 246-266 - Capítulo de libro
 • "Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B."
  Rosario Álvarez Blanco (1980): La problemática del bilingüismo en el Estado Español (actas das Jornadas de Bilingüismo [Zarauz, 1979]), Zarauz: ICE - Univ. del País Vasco, 131-134 - Capítulo de libro
 • "Mapas lingüísticos"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta, 89-100 - Capítulo de libro
 • "Galego"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Artigo
 • Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo
 • Cuestionario do Atlas Lingüístico Galego
  Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1974): , Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela - Libro
 • "Verba 2: Homaxe a Aníbal Otero"
  Rosario Álvarez Blanco (1972): Grial , 51, 112-115 - Artigo