Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna. Catalogación, multiedición, glosario e estudo

Membros do equipo: 
Xosé Antonio Fernández Salgado
Michael J. Ferreira
Domingo L. González Lopo
Rita Marquilhas
César Osorio Peláez
José Luis Rodríguez Gómez
Sandra Beis Silva
Descrición: 

Este proxecto ten por obxecto reunir nun repositorio dixital toda a produción escrita en lingua galega ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigadores e do público interesado toda unha serie de ferramentas para o seu estudo e interpretación. En concreto, preténdese elaborar un catálogo de textos do galego medio, depurado de elementos falsos e apócrifos e enriquecido con novas e significativas contribucións, construír unha base de datos que reúna e dea acceso ás referencias bibliográficas, reproducións e edicións dos textos do catálogo, editor todos e cada un deles de xeito rigoroso e sistemático, desenvolver ferramentas que permitan unha explotación áxil e fiable dos datos lingüísticos neles contidos e, finalmente, elaborar estudos que estuden as condicións en que estes textos se produciron, que reconstrúan a súa peripecia histórica e que os analicen desde un punto de vista lingüístico e pragmático.

Imaxe: 
Data de execución: 
2014 a 2018
Financiamento: 
Ministerio de Economía y Competitividad (referencia FFI2013-47589-P)