Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Latina - Portugal (TMILL-P)

Investigador principal: 
Membros do equipo: 
César Osorio Peláez
Descrición: 

Forma parte do Tesouro Medieval Galego-Portugués, o corpus lingüístico medieval de Galicia e Portugal. Dentro del englóbase no Dom Dinís, que representa a ponla portuguesa do Tesouro. Nela acolle os textos medievais en latín.

En paralelo co TMILL-G, estanse reunindo e codificando as obras do legado portugués medieval en latín. Durante o ano 2012 incorporouse o Tombo de Fiaes, transcrito por Xesús Ferro Couselo.

Imaxe: 
Data de execución: 
1992 a 2018
Financiamento: 
Sen financiamento externo