Publicacións de Clara Lago Caamaño

 • "A nutrición e a saúde no léxico dispoñible do galego"
  Clara Lago Caamaño (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Presentación
 • "O léxico dispoñible da alimentación en galego: a orixe e a produción dos alimentos"
  Clara Lago Caamaño (2022): IX Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20 de xuño - Presentación
 • “Cambio y disponibilidad léxica en gallego: la alimentación"
  Clara Lago Caamaño (2021): Coloquio Investigaciones Iberorrománicas Actuales, Zürich: Universidade de Zürich, 12 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Dos feixóns ao tofu: o léxico dos legumes en galego”
  Clara Lago Caamaño (2021): VIII Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021 - Presentación
 • “Disponibilidad léxica en hablantes de gallego: los alimentos”
  Clara Lago Caamaño (2021): VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, León: Universidade de León, 19 de maio de 2021 - Presentación
 • Clara Lago Caamaño / Xulio Sousa Fernández (2021): Dialectologia. Special Issue, IX, 39-67 - Artigo
 • "Os estudos de léxico dispoñible"
  Clara Lago Caamaño (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • Clara Lago Caamaño / Irma Silva Hervella / Lidia Gómez Martínez (2020): RiCOGNIZIONI, Vol 7 No 13, 93-104 - Artigo
 • "A Catedral de Santiago: a paisaxe lingüística entre a devoción e a turistificación"
  Clara Lago Caamaño / Lidia Gómez Martínez / Alba González Vidal / Irma Silva Hervella (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación