Publicacións de Carme Hermida Gulías

 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"
  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • Cacheiras. Retallos de vida. 1900-1961
  Carme Hermida Gulías (2018): , Meubook - Libro
 • Daniel Pernas. Unha ponte cara ó futuro. [con gravacións da parroquia de Reis, Teo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Os Hermida de Sever [Carballedo, Lugo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Carme Hermida Gulías (2015): Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Febreiro-Xuño 2013, Rosario Álvarez / Anxo Angueira / María do Cebreiro Rábade / Dolores Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 181-195 - Capítulo de libro
 • "Os textos orais do Concello de Teo e a súa importancia para o galego e para outras disciplinas"
  Carme Hermida Gulías (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Dicionario Xerais da Lingua
  Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Ares Vázquez / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2014): , Vigo: Edicións Xerais, (1ª edición, 2004) - Libro
 • Gran dicionario Xerais da lingua
  Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Ares Vázquez / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2009): , Gran dicionario Xerais da lingua, [2 volumes] - Libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 153-166 - Capítulo de libro
 • Carme Hermida Gulías (2008): A mi dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Ester Corral Díaz / Lydia Fontoira / Eduardo Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 229-239 - Capítulo de libro
 • Carme Hermida Gulías (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 123-137 - Capítulo de libro
 • Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández (2007): , Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos, (1ª edición, 1990) - Libro
 • "Fonética e morfosintaxe dos verbos ou latíns galegos"
  Carme Hermida Gulías (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 391-404 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2004): , Santiago deCompostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • “Historias de vida e léxico do Castiñeiriño (Santiago de Compostela)”
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías / Fernando R. Tato Plaza (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Rosario Álvarez / Antón Santamarina (eds.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Biblioteca Filolóxica Instituto da Lingua Galega, 141-182 - Capítulo de libro
 • "Proxecto e método do Gran Diccionario Xerais da Lingua"
  Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, pp. 527-537 - Capítulo de libro
 • Carme Hermida Gulías (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 361-378 - Capítulo de libro
 • María Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, pp. 527-537 - Capítulo de libro
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2003): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (1996): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • Carme Hermida Gulías (1993): Cadernos de lingua, 8, 101-116 - Artigo
 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Artigo
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo Romero / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Artigo