Publicacións de Florentina Xoubanova Montero

  • "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna" [Póster]
    Rosario Álvarez Blanco / Ernesto X. González Seoane / César Osorio Peláez / Florentina Xoubanova Montero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
  • Florentina Xoubanova Montero / Francisco Dubert García (2014): Estudos de lingüística galega, 6, 253-271 - Artigo
  • Florentina Xoubanova Montero (2013): Estudos de Lingüística Galega, 5, 253-271 - Artigo
  • Florentina Xoubanova Montero (2012): Estudos de Lingüística Galega, 4, 205-220 - Artigo
  • Florentina Xoubanova Montero (2011): Estudos de Linguistica Galega, 3, 253-272 - Artigo
  • Florentina Xoubanova Montero (2010): Estudos de lingüística galega, 2, 265-290 - Artigo
  • Florentina Xoubanova Montero (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 257-272 - Artigo