GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND034

Escoiten, que falo eu

TitleEscoiten, que falo eu
AuthorFeijoo y Montenegro, Plácido
Creation date1723
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

OTRA DEL MISMO Autor.

En idioma Gallego.

GLOSSA.

Escoyten que falo eu Na miña lengua galega, Que anque teño à musa lega E pra copras non naceu: Vn ha Nay que me pareu, Y autra bella miña tia Deron conmigo à porfia, Sobre, ò Galego falar; Enil me mandan glossar El acaso de este dia. Pero eu ben podo dezir, Que anque en ela me criey E inda falar nona sey Nin e inda à sey escrivir: Mas por non dàr que sentir A Nay que en min se revè, Gardando de fillo à fee, Dijen, eu porey na glossa Vnha accion tan religiosa, Y el vèr los Reyes à pie. A Reyna, è o Rey sairon Polas Calles de Madril, Gran dita foy de ela, è dil, Cando, ò Sacerdote viron, Epois do Coche sairon, Dandolle à Calle alegria, En juntarse à gallardia Do Rey do Ceo, e da terra, Calquer que dixer non erra, Es sagrada sympatia. Alegraivos Españos, Pois que tendes vn Rey santo, Que pode servir de espanto A todas as mais Nazos: Ofreceille os curazos, Porque en todo o mundo e Sabido como A.B.C. Que na nosa Christiandade Ay os Reyes gran lialtade, Y en España antigua fee. A la meus versos che entrego, E si acauso Juan de Ariztia Nun Engeño de Galicia Achaures cousa de apego, A ti me escofo, è me chego Pra principiar libraria, Y aprinde da vizarria Con que os Reys à enferma derõ, Pois con amor ofijeron, Y Catholica porfia.

Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT