GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND036

Carta ao Conde de Gondomar (2)

TitleCarta ao Conde de Gondomar (2)
AuthorSerra, Beatriz da
Creation date1603
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Permita noso senor ache esta avm yasenora donacostanssa e senores fillos contanto contento esaude quanto amina alma deseja/ Todas asuezes queseofresce non leyxo depescudar por vm eportodas suas coussas ena alma folgo etodas minas hirmas q̅ban tanadiante ascoussas devm econfío endeus handeser milloradas por que ho meresçe hoser ebalor devm ehomereçeu aben abenturada dasenora dona Juana sua may que deus de gloria e lle aparessa osbes emerçes nos a feyto ensua cassa asi hela como vm que deus goarde nomeolbido nenolbidarey de encomendar adeus en nas fracas oraçois todas ascoussas devm aoquale pesso me faza md seja sauedora dosbes debosamerced edasenora donacostança edosor yrmaõ dongarçia q̅lebarey coysso ocontento yalegria quedeuo/ eu estoy nesta uilla debayona nas cassas donde moraba meupay deus aja esen marido bay por doçe anos quepassou hayndea mais de qualquera sorte sertapa oserbisso devm aquy seachou meu hirmao Jeronimofrd q̅biue enponteva dequen vm foy padrino yasa may madrina qdo vm nos fes md como senpre dealegrarnos eonrrar nos consua nobressa epois quevm entonçes o honrrou eanos nosconben queagora nos faza md devma carta paraosenor gouernador deste Reyno don luis carrillo porqueele tras vnpreyto convn alcalde que foy dabila depteva sobre vma senRezon que fes amina hirman tendoho aele presso epa queosor gouernador eoubidores llefazan Justiça Reta mepidiu Rogasse avm ofavorescese conseu balor encargandolle estenegoçio porqueseramta md paranos eobrigarme amyn yaele paraestarmos sertos e bena acarta encargada como demaõ devm con heste ordinario para que entendan q̅entodo vm nos faz merçed enos anpara como senpre nouas daterra vm as tera ameudo estaperdida temos esperanca coas boas nouas nosderaõ das pases bolua aseu ser detodo Reseberey md abisar mevm dasaude devm prencipalmente ede minasa donacostanssa edos sss fillos osquais dedeus bida avm pa queos beja noestado queeudesejo avm nonescrevo pormina lettra porser Ruyn escriban faloey debagar noso sor oguarde yengrandessa suas cousas como pode debayona aos 20 demayo de1603 aso seruidora de vmce briatis da sera


Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT