GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND038

Carta ao Conde de Gondomar (1)

TitleCarta ao Conde de Gondomar (1)
AuthorSarmiento de Sotomayor, Diego
Creation date1605
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

gran. traballoe,. estar. tan lonje doque bein se quer/. Eysto podoeudezer. por vm. yeste seu cativo. en. naon bendo. vn. a. letra de .vm.- logo ando enpesqujsa. dequeim,. a tem,. y en bendoa,. logo naon. pregunto mais. E tiñamevm. tan agastado. que senaonfora tenpo. tan santo. comoe. oje. estavapa. naon. fazerysto. Mais nososor,. meencamjñou. ja que perdoava. aos. ynjmjgos. perdoase. ameudono. esor,. Emais que fixese. ysto. nesta lingoaje. pois edevm. tan. estimada. Eporelame troufeaquj. que coeladespertarja. vm. do sono decoRexidor,. E seev naom. tibera. Aquj aconpañia portuguesa. jafora desfeito das outras. naçoins aquj coRen. con. Muytos. bentos./. O . troufer. avm. aestasuateRa. sera mjllor. o que traz. as naos. de contrataçaom, aeste porto. Merezaevsaver devm. Ede mjñasa. dona costanza. E deses meus. sores. E qdo. adeser. o casamento. de mjñasa. D. Joana q̄jae. muẏto aguardar,. Eseoseñor forasarmento. jabramara. pola mjña señora mande por min. ja . vm. naon e,. coRexidor, farei. justiza coa alçada da pimenta. Etanven. seacorde vm. dedarlle marjdo. por quetenpo e anosoutros. quedarvein. o que naon. sei. sesera seaguardar. outroynverno. nestaumjdad. / emais quenos qujtou. vm. obon. conpañeyro. enosdeija enpoder. dajustiza. crjmjnal. mais. conjente boa ofara serçebill,: Dona ma. e dona costanza Vein jan as maons. vm. eaboa. Joaniña. yelas yeu. asdemiña sa D. costanzayeses. meus. sores. En cuja. conpañja ge. deus. vm. muytosanos E lles de tan boas. saidas de pascoas como todos os destasuacasa lle desejamos. Vajona. oje vernes santo. 8 deabrjll - de 605./. Perdoe. vm. opapel. pequeno ayndaeste,. naom. me mereze Dio. sarmiento Desotomayor


Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT