GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND052

Diálogo de Alberte e Bieito

TitleDiálogo de Alberte e Bieito
AuthorAnónimo
Creation date1596ca
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

[Alberte] edra trbro muy onrossa carne abundante iña esta lutoossa abes delebante piña os antepassados diçon diferente de agora se agora Aymill honrrados ra muyta gente ora janon ten olabrador con mantens caRo ferrado nenten bacas yo que e muyto peor que Anda o sayo yo calzado sen Atacas [Bieito] Mais quen canta que ben fazendo garganta Amiña palabra enpeño que non ben dedonde eu beño segun Aboz quelebanta enberdade que ten boz denosso Abade segun ten abarba posta debe deser da benposta ou peon de Cotobade Ay jesu ballameo sinal da + e este e omeu sobriño Pois joje non bibin biño para turbarseme A luz ele é e par deus yen miña fe ou alberto / ou meu parente como beñs asidoente mordeuche o çapato o pe [Alberte] janon esperaba darbos abo fe quero abracarbos Bieito. Tente e pon primeiro o lio no me apretes jesus co sos queme metes por çerto tanto Apertaste queda porta ARebentaste A ataca yos Ulletes Al. Mal sabes escuitaime e oyres ostraballos que ey passado ay miña elbira do eyrado ay miña muller ynes ela emorta deçeyme ou tareyja Atorta ou gaiteiro damian ou biçente o teçelán ou margarida A da porta Bi. benpareze meu Alberte que che esqueze de preguntar portua nay. e primeiro porteu pay ese eopago quemerezen Al. ben sey ja que morreron / Aaa Bi. non chores que me das pena acordar danada pena que cos finados esta Xa pagou // As Romarias que andou co demo noso enemigo segun foi delo testigo solla que Acondenou e ja Con Pola Q ay de edemos Al. Meus non fal Bi. Nosoutros que por d estamos t de maneira con co n Q nas Al. eu oyn // coussas que de fames gr que se quer De soldados oscamiños enpachados furtando carros e bestas queimando caniços e zestas ser ados ados otes s potes s ngueira canseira tan n cando asubiando decanibela do que a saban leba del boy chifrando r e non fan yo cabo on e meter o Rabo entre As pernas efugir [Bieito] Meu sobrino pouco biche nocamiño que Aca muyto mais pasou esa jente Aca chegou enonos deixaron biño Pan nen pasta que ata estar de choz non llebasta darlles dabian daboa mesturada con boroa so pantrigo non segasta Ja Abezina nontengalo nen galiña polo camiño econgostra fan mais mal que no alagostra soncomo abes de Rapiña Lagumeiros lapuzes elacoeiros que con Achaque daguerra quedou ynsinada Aterra a consentir lacoeiros q ladróns janos Ay en gargallóns quena bila ja se Ussa Ua quedin garatussa entre os mais fortes peons que non fan conta que sebenda opan pequeno negro e Ruyn non ten memoria que ay fin nen por detras que diran [Alberte] mais que todo que din que o oboy ten a condiçon do gato Rabunar queren Achando lugar barren como barredeyra Bieito. Cada Un diga na feira como nela biu passar queu tamén digo que Ay gente deben que tan bo Alcalde se acha que seo Ruyn non lle pontacha emellor cos que Ala sen Alber. eque miran polo probeito quetiran en gouernar o lugar Biei. eche cousa de chorar As lançadas que nos tiran os que benden que os ollos sacar pretenden todo para lebar fora Amalizia neles mora queste eotrato enque se entenden non achares Por mais e mais busques na bila Ua Regateira nen napraza nen na feira mas mill milleiros beres Pois non trato do peixe que foi barato tanto barbo elengoado edoutro peije Preziado que sobraba o canyo gato Bi. e ja que nen senon burazinos panchozes tamañiños Va jiba ou maragota e siacasso ben pijota non bola larpa / iños tenos boatenos a beñas eñas non menos er e bir Abender do que pareze muyto mais mereze e ben Abender eiro eiro aide or nen Alcaide por fino diñeiro ben seria mirar A carnizeria ber A carne se corta que Algua sei que foi morta que seis naçidas tragia Al. que eso passa benturossa foi A cassa quetal carne coziñou pois nonse enpezoñou Bi. Como o gato Pola brassa deixan yr esto e polo consintir se fan coussas que non digo y aqui esta mais deUn testigo de fazer ede encubrir Al. Ajustiçia como non faz dele Rissa bieyto sirgado ou Rial Cabanelas ou Cassal Bi. Ja non curan de cobiza Razon fora dar Amoça non mora con ningen yanda solteira quatro çentas natra ebotala logo fora do lugar // e non consentir Andar aerba mill Rapaziños queja sefan Rap ladronziños porno nos fazer Alugar Al. Zerto tio que si figera Algun frio segun o queabes contado que quedara Aqui giado Bi. pois eu non che desbario e quanto mais chamamos a deu Ja non trato da manada edo barato dos escriuanos Reas eu non digo queson mas Al. non que pagaras o pato Bi. Sonche tantos que espinossa non ten cantos na sua escola para os ter Vnpar danos aescreber non digo cas nen mais cantos de fieles sonche como os lebreles que deles jamais oyn coussa falssa nen Ruyn que oubesse saydo deles Al. o Rebes bin fazer Aun cordobes ya outro sibillano abofe sinon me engano calle surziron o ynbes Pola treta que figeron Yagineta sobre duas burras pardas o sacaron sobre Albardas ediante Va tronpeta Bi. Aca fillo non che Ay tanto caramillo nen ladrons sutis yarteiros Ay Uns ladrons formigeiros ladrons de sacos demillo Un Reyxelo furtan Un cos Un capelo Un carneiro Ua camissa todo che e coussa de Rissa Bi. Al. Co on Mais sabe por ter cara d che deron Algu Ala nesa Andalucia udal aya ocojo moeda orrojo muyto do Real os emos decomprar de non llo taijaron nesta vila segun se fijo enCastilla tamen no tempo daguerra nonseche Vssa enesta terra senon e por marabilla pois Prateiros Alfayates Caldeireiros yos mestres dos piches pipas barris e tones zurradores ebarbeyros tundidores ferreyros e pescadores serralleyros tezelans como que Vntaron asmans pois non deijo os ferradores tan somente quedou trincando no dente o ofiçio doboticario esoeyro o canpanario quedou medio fracamente Al. desa sorte pareze que todo e morte pois nonqueda can nengato que mirando ben seu trato entodo non desconforte Para A aldea bamos afazer Azea queja etempo mepareze eaynda mais me esqueze queday con muy boa estrea

fin


Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT