GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND064_B

Décimas ao Apóstolo Santiago (M)

TitleDécimas ao Apóstolo Santiago (M)
AuthorTorrado, Martín
Creation date1627
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Al Señor Santiago el Mayor

Sancto de Barba dorada bello honrado meu patron, Rayo fillo de Torbon Capitan da roja espada: Señor da Cruz colorada Valente eforte guerreiro a quen todo ò mundo enteiro, po lo mar e por la terra Temen na paz enaguerra, Sanctiago ò Caualleiro. Eu meu sancto ò in agora à o crego desta maneira que vos dan por companeira una Sancta gran doutora valame nossa señora ende vos no bastas so para desfacer en po quantos moros ejudeus ay contra a fee de Deus decia o miño avo. Elo he que non podes ou non sey que aquesto seja que debe de ser embeja, do ben que à España faceis. Eu non vim tal entremes, que aun crego le fagan ter Una freira por moller arreda vas satanas vos sancto si vos casàs dais à ò mundo enque entender Ora pesse atal conmigo non vos deran por Compadre, a S. Lourenzo ou aopadre San Vicenzo ou San Domingo ental pleito non delingo y anossa sancta tereija no hade ter à mesma queija pois uos ladan por moller sin preguntar si ela quer si la toma, ou si la deija. Meu sancto agora digo eu con perdon si ami mo dan y agente de miña lan donde a deir ào Julileu no hade faltar un Judeu: que diga enestas sazois non querer ganar perdois mas eu por Jesus bendito muitas veces teño dito que ajo de vender os bois Eu tal cosa non pensey eassi penso à Roma yr ea opadre sancto decir ea nosso señor ò Rey que manden por una ley que seja pois e Justicia Patron solo da milicia de España contra Majoma mentras for san Pedro en Roma vos Sanctiago en Galicia.

Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT