GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

GOND068

Mingotiña, si está alá

TitleMingotiña, si está alá
AuthorCernadas y Castro, Diego Antonio
Creation date1753ca
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Ô Baruto da Criada de Fol peneirando à Ama Crego. Mingotiña, si està alà tua man ô Pandeiro, fais de conta, que ôpunteiro, è ò fol da gaita està acà: à foliada andarà, mais con esa girigaita non magines, que se gengaita ô mundo, que è gran fistol, è , què te ris do fol para donde ronca â Gaita. Mingota mira o que fas con este fole, bolante, que non selle pon por diante canto lle din por detras: non che tente satanas, que un home, que tanto fonde èmira si se che esconde, que ô non tratalo con Ley, e darlle non ollo a ô Rey, epor se en contos Conde. Mira que é moito home fol, esaue mais que ninguen, por que os foles, visto ten, o que non ten visto o Sol; non è menester farol, para que no conto dès, è non pode, como ves, ver por aquestas sinais quen ten dous ollos nomais tanto, como quen ten tres. Falas como nun Cortello è ainda de aver un estrozo, pois sin ver que o fol è mozo, dàs nel como nun fol vello: ay Mingota eu chè aconsello, non fagas con que se atufe, librenos Dios de que bufe, por que si colle un fumeiro en boas mans està ô Pandeiro pa. quentarche ô adufe. Eu non sèi, en que te fias Mingota? èu non chas arrendo, tanto os foles bàs enchendo, que has de pagar às maquias: non metas con foulerias teu amo no trimiñado, que ò beras tan enfoulado que cantes coma às serenas acudi ao Crego nenas que vai todo enfariñado. Tu ven puderas calar, por que si o Demo te tènta, hache de dar unha quenta que te depor apelar: dàs en chamuscar elle rebolues âfreima hache de acordar â teima pois, sinon tes tirixol viche, que por un Fol, no Cauildo hovbo unha queima.

Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT