Como citarnos?

Sempre que se empregue información obtida deste corpus para a elaboración dun traballo ou publicación, débese citar convenientemente a fonte dos datos. A forma de cita recomendada para Patrimonio léxico da Gallaecia é a seguinte:

Álvarez, Rosario (dir:), María Álvarez de la Granja (dir.), Ernesto González Seoane, Marta Negro Romero, Xulio Sousa: Patrimonio léxico da Gallaecia. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal/plg> [Consultado: <data>]