GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0045

ABAU/2016-2017/CD02/xuño/20

Año de redacción2017
Curso2º de Bacharelato
Comisión Delegada02
Convocatoria del examenXuño
GéneroArgumentativo
AsignaturaLingua e literatura galegas
TemaConsumo e produción
Número de palabras357
Número de lemas162
Densidad léxica45
Número de enunciados12
Media de palabras por enunciado29.75
Número de palabras del enunciado más largo61
Número de palabras del enunciado más corto10
Número de párrafos4
Media de enunciados por párrafo3

Javascript parece desconectado o hay un error de comunicación. Conecta Javascript para tener más opciones de visualización

Na sociedade na que vivimos é evidente que somos unha

É evidente que a sociedade na que vivimos é consumista, compr mercamos máis do que precisamos e malgastamos os productos tirándoos cando xa están pasados de moda, aínda que sigan funcionando funcionen perfectamente. Producimos moito máis do que verdadeiramente precisamos e vémonos na constante necesidade de mercar compulsivamente. Tal vez semelle que é algo forte chamar ao noso estilo de vida "compulsivo", pero, acaso cando sae o último modelo de teléfono móbil, ou cando se impón unha nova tendencia na moda, acaso non corremos a facernos con este novo e innovador modelo? Non esperamos a que o noso móbil deixe de funcionar, ou a que rompan os zapatos para mercar outros novos, e isto sobre todo é un hábito moi común entre os adolescentes. Somos persoas que, nestas idades, prestamos moita atención (e incluso chegamos a xulgar) a cómo viste unha persoa da nosa idade, xa sexa amigo ou compañeiro. Vémonos ás veces na necesidade de ir "á moda", pero qué pasa se esa moda a ti non che gusta? Tomarante por un bicho raro, ou xa non serás "guay".

As empresas saben moi ben cómo atraer a nosa atención, cómo conseguir convencernos para mercar algo que non precisamos, e se iso non funcionase, existe o que agora se está a chamar "obsolescencia programada"; a súa isto consiste en que un electrodoméstico, ou unha bombilla, ou calquer aparello tecnolóxico ten os días contados, é dicir, está programado para estropearse pasado un certo tempo. Esta medida é moi empregada polos fabricantes de telefonía móbil, que fan que teñas que mercar un novo dispositivo cada 1-2 anos. Est

Esta relación entre produción e consumo é o que move o mundo no que vivimos, as empresas xa non teñen como obxectivo fabricar un productoto de calidade e duradeiro, porque sae máis rentable fabricar un produto que deixe de funcionar aos dous anos, que un que dure cinco. O obxectivo último das empresas é gañar o maior beneficio, sen importar o benestar da economía do cliente.

O mundo é movido polo diñeiro, e non por un afán de crear bos productos para os consumidores, a benestar costa causa disto os empresarios son máis ricos a costa do diñeiro dos traballadores.


Leyenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descarga a vista actual como TXTAnotación multipalabra