GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

CORT_0123

ABAU/2016-2017/CD04/xuño/25

Comisión Delegada04
Convocatoria de exameXuño
TemaConsumo e produción

Javascript parece apagado ou hai un erro de comunicación. Acende Javascript para máis opcións de visualización

No modo de vida actual a produción e o consumo é a base da economía. Isto ven dado debido a que o mercado está regulado pola oferta-demanda, o que en moitas ocasións xera desempleo ou peche de empresas, por culpa da escasa demanda do produto producido.

Para solventar este problema é necesario que as empresas cheguen a acordos entre e decidan producir un número de produtos necesario, pero esto de poderá desencadear máis inconvintes, xa que unha vez acadado o tope esa fábrica para de producir e de novo os traballadores se ven afectados. Deste modo o estado debería subvencionar os produtos de consumo primario, como por exemplo o leite e que os gandeiros así poidan obter o máximo rendemento e o máximo beneficio polo seu produto; tamén debería ofrecer máis axuda os traballadores afectados polao desenvolvemento da oferta-demanda, cando son despedidos dos seus postos polos ERE,.

Cabe destacar que inda tomando medidas, a sociedade está totalmente atada ó consumismo, xa que o noso país é de carácter capitalista, e o que realmente importa é a xeración de capital e de beneficios.

En conclusión, na actualidade é prácticamente imposible escapar destas prácticas económicas, soamente se alguén produce así mesmo o que necesita, pero é prácticamente imposible.


Lenda:

Lectura difícilTexto borrado Texto engadido


Descargar vista actual como txtAnotación multipalabra