Curso básico de transcrición con ELAN

Data de inicio: 
Tuesday, March 21, 2017 - 16:00

No seo da Rede Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos (ED431D 2016/011) e do proxecto Contacto e cambio lingüístico en galego (FFI2015-65208-P), o Instituto da Lingua Galega ofrece para os meses de marzo e abril o Curso de aprendizaxe para o manexo do programa ELAN de transcrición de textos orais.

Poster: 

Sección