Archive of Spoken Galician - Related publications

 • “O mar de Ons ten voz feminina. As percebeiras”
  José Manuel Dopazo Entenza (2020): Nova Ardentía, 12, 10-17 - Artigo
 • “Talasonimia e léxico do mar de Cambados”
  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 84 - Artigo
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán"
  Concepción Álvarez Pousa (2020): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 113, 9-34 - Artigo
 • José Manuel Dopazo Entenza (2019): Estudios Hispánicos XXVII, 25-39 - Artigo
 • “A fala de Fefiñáns”
  Francisco Fernández Rei (2019): , Asociación “Amig@s de Fefiñáns”, Pazo de Fefiñáns (Cambados), 27 de decembro de 2019 - Presentación
 • Xosé Henrique Costas González (2019): Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , 13/2, 37-76 - Artigo
 • “A toponimia ameazada da Galicia exterior”
  Xosé Henrique Costas González (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, X. A. Fernández Salgado / A. Alonso Núñez, Vigo: Universidade, 367-386 - Capítulo de libro
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán”
  Concepción Álvarez Pousa (2019): II Ciclo de conferencias Florencio Delgado Gurriarán, A Rúa, Ourense, 29 de novembro de 2019 - Presentación
 • Concepción Álvarez Pousa (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos , 22, 15-30 - Artigo
 • “Presenza do berberecho na historia do galego literario e nas historias de vida de mariscadoras do litoral galego”
  Francisco Fernández Rei (2019): Xornada de debate sobre o valor cultural dos berberechos do Proxecto Cockle, Cambados, 26 de setembro do 2019 - Presentación
 • “O litoral galego e o seu patrimonio léxico”
  Francisco Fernández Rei (2019): De Ribadeo ó Barqueiro. Navegando a son de costa, Paco Rivas, [Ferrol]: Embora, 9-21 - Capítulo de libro
 • "A elaboración do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • "A elaboración do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • José Manuel Dopazo Entenza (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • “As Médulas de Caldesiños”, unha mostra da lingua oral da Terra de Viana do Bolo (Ourense)”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): Segmentos de uma vida. Textos dedicados a João Veloso por ocasião do seu 50º aniversário., [Organizado por Pedro Tiago Martins e Carlos Silva com contribuições de alunos e colaboradores], Phon'up. Fonética e fonologia na Universidade do Porto, 35-40 - Capítulo de libro
 • “Laureano Prieto, mestre da vida e da cultura popular da Terra vianesa”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, nº 107, 43-66 - Artigo
 • José Manuel Dopazo Entenza (2018): VII Jornadas de Iniciación a la Investigación, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 12-15 marzo 2018) - Presentación
 • “As mulleres como motor de cambio”
  José Manuel Dopazo Entenza (2018): Aunios, Asociación Cultural PineirÓns, 24-26 - Artigo
 • Voces de Bueu. Mosaico de Vivencias
  José Manuel Dopazo Entenza (2018): , Concello de Bueu. ISBN 978-84-09-04450-4 - Libro
 • Cacheiras. Retallos de vida. 1900-1961
  Carme Hermida Gulías (2018): , Meubook - Libro
 • “A pegada leonesa no valego do val do río Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2018): Limba noastră-i o comoara... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, C. Alén Garabato e M. Brea (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 305-324 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2018): Ao Encontro das Línguas Ibéricas, A.R. Carrilho et alii (eds.), Covilhã: UBI-LusofoniaPress, 333-348 - Capítulo de libro
 • “O vianés e o galego da área zamorana. Particularidades en común destas variedades do galego oriental”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 10-15 setembro 2018) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 61-79 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"
  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): IV Encontro da Mocidade Investigadora. Libro de Resumos, Busto Ulloa et al., Publicacións, Universidade de Santiago de Compostela, 255 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2017): Homenaje a Alonso Zamora Vicente (1916-2006): Filólogo, escritor, embajador de la lengua española y maestro. Revista de Filología Románica, Mª V. Navas Sánchez-Élez / Carmen Mejía Ruiz (coords), vol. 34, Núm. Especial, 19-30 - Artigo
 • “Xaria fraseolóxica e léxica da xente do mar da Mariña”
  Francisco Fernández Rei (2017): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 105, 77-88 - Artigo
 • Concepción Álvarez Pousa (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 803-823 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”
  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Capítulo de libro
 • "Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a sua normativización conxunta"
  Xosé Henrique Costas González (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, nº11.2. pp. 111-132 - Artigo
 • “O estado da investigación sobre as falas do val do Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2017): A Fala. I Jornás de Estudiu i Difusión, (Organizado polo Parque Cultural Sierra de Gata + os 3 concellos), Valverdi do Fresnu, San Martín de Trevellu, As Ellas. 24-26 novembro 2017 - Presentación
 • “Achegas á procedencia do léxico das falas do val do río Ellas (Cáceres)”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Cartografías del Portugués. Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, M.J. Fernández & J.M.Carrasco González (eds.), Cáceres: SEEPLU, 167-180 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2017): Gallaecia: estudos de lingüística portuguesa e galega, M. Negro Romero; R. Álvarez Blanco e E. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1057-1067 - Capítulo de libro
 • “O sufixo –icho/a, caracterizador da microtoponimia do galego de Zamora”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Verba, 44. 527-536 - Artigo
 • “As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , nº11.2. 79-109 - Artigo
 • “Xaria de voces da Mariña”
  Francisco Fernández Rei (2016): Entre o abalo e a zaranda. Dicionario léxico do mar, Paco Rivas, Pontecaldelas: Ed. do Cumio, 3-15 - Capítulo de libro
 • “As falas esencialmente galegas dos somontes da Serra de Gata”
  Francisco Fernández Rei (2016): A fondo. O galego no val do Ellas, Caderno de análise de Sermos Galiza , nº 186, 25-02, 3. - Artigo
 • “O galego oriental: o dialeto vianês e as suas afinidades com a língua portuguesa”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): , Conferencia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 9 novembro 2016) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do CLUP, O Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • "As variedades vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués"
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • “O léxico do mar da Arousa”
  Francisco Fernández Rei (2016): Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. , M. Rey-Méndez / J. Fernández Casal / C. Lodeiros / A. Guerra (eds.), Santiago de Compostela: Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías, 18, 339-354 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • "Orixe e evolución das sibilantes nas falas do val do río Ellas"
  Xosé Henrique Costas González (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Centro de Estudos Galegos da Universidad de Extremadura. Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Folas de mar”
  Francisco Fernández Rei (2015): De punta a chicote. Así falan os mariñaos (Locucións, ditos, refráns e outras combinacións frecuentes), Paco Rivas, Ponte Caldelas: Cumio, 5-14 - Capítulo de libro
 • "A variación lingüística galega en textos orais do concello de Viana do Bolo "
  Concepción Álvarez Pousa (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Daniel Pernas. Unha ponte cara ó futuro. [con gravacións da parroquia de Reis, Teo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Os Hermida de Sever [Carballedo, Lugo]
  Carme Hermida Gulías (2015): , Meubook - Libro
 • Xosé Henrique Costas González (2015): Revista de Filología Románica, Universidad Complutense de Madrid - Artigo
 • "Os textos orais do Val do Río Ellas e a súa importancia para a dialectoloxía galega e portuguesa"
  Xosé Henrique Costas González (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Tesouro Oral Informatizado da Lingua Galega (TOILG): caracterización do corpus"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Arquivo do Galego Oral do ILG: xénese e situación actual"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Os textos orais do Concello de Teo e a súa importancia para o galego e para outras disciplinas"
  Carme Hermida Gulías (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Unha viaxe á Ribeira Sacra a través da oralidade: a fala do Concello de Taboada no Arquivo do Galego Oral"
  Ana García García (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xosé Henrique Costas González (2014): Límite, Revista de estudios portugueses y de la lusofonia, Universidad de Extremadura-Cáceres - Artigo
 • “Unha ecografía sonora de Galiza: o Arquivo do Galego Oral”
  Ana García García (2014): , Conferencia na Facultad de Filología y Letras da Universidad de Extremadura. 11 abril 2014 - Presentación
 • O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura)
  Xosé Henrique Costas González (2013): , Xerais. Vigo - Libro
 • “Os arquivos nas universidades galegas. O Arquivo do Galego Oral”
  Francisco Fernández Rei (2012): V Encontro O Son da Memoria. As coleccións sonoras de Galicia ante o presente dixital en rede. , Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 27 abril 2012 - Presentación
 • “Notas sobre a fala galega da Seabra”
  Xosé Henrique Costas González (2012): Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia, Xosé Bieito Arias Freixedo, Xosé María Gómez Clemente, Gabriel Pérez Durán (coord.), Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, 337-357 - Artigo
 • “O Arquivo do Galego Oral (AGO)”
  Francisco Fernández Rei (2011): Simposio ILG Textos, palabras e voces. Corpora e ferramentas para a investigación lingüística, Instituto da Língua Galega, Santiago de Compostela, 26 outubro - 11 novembro de 2011 - Presentación
 • “O arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 86, 295-298 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 153-166 - Capítulo de libro
 • "Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa"
  Francisco Fernández Rei (2007): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 4. 22-29 - Artigo
 • “Andisías e rutías: mar de mar e mar de vento na Arousa e na Costa da Morte”
  Francisco Fernández Rei (2005): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 1 O patrimonio inmaterial, 47-52 - Artigo
 • "Cardumes, barrías e manchas de peixe en galego e portugués"
  Francisco Fernández Rei (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 347-364 - Capítulo de libro
 • “O audiolibro A Nosa Fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego en formato dixital”
  Francisco Fernández Rei (2004): A Trabe de Ouro, 58, 275-277 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2004): , Santiago deCompostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • “Historias de vida e léxico do Castiñeiriño (Santiago de Compostela)”
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías / Fernando R. Tato Plaza (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Rosario Álvarez / Antón Santamarina (eds.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Biblioteca Filolóxica Instituto da Lingua Galega, 141-182 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2004): Actas I, II e III Encontros ‘O Son da Memoria’, Cristina Pujales Prats (coord. ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia, 63-79 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 307-336 - Capítulo de libro
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2003): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • Dialectoloxía da lingua galega
  Francisco Fernández Rei (2003): , Vigo: Xerais (1ª ed. 1990) - Libro
 • “As falas de Xálima e a súa relación coa lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2000): Actas del Congreso sobre “A Fala”. 20 y 21 de mayo de 1999. Eljas – San Martín de Trebejo – Valverde del Fresno, Antonio Salvador Plans / Juan Antonio Carrasco González / María Dolores García Oliva (coords.), Mérida: Editora Regional de Extremadura, 109-140 - Capítulo de libro
 • “Tratamento e organización de documentos orais. O Arquivo do Galego Oral”
  Francisco Fernández Rei (1999): I Encontro “O son da memoria”. O patrimonio oral e a música popular, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 5-6 marzo 1999 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Artigo
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (1996): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • "Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias"
  Francisco Fernández Rei (1994): Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia Eo, 1, 123-137 - Artigo
 • "Áreas lingüísticas do galego”
  Francisco Fernández Rei (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (eds.), Tübingen: Niemeyer, VI,2, 98-110 - Capítulo de libro
 • "Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín"
  Francisco Fernández Rei (1993): Lindeiros da galeguidade II. Simposio de Antropoloxía, Fernández de Rota, X. A. /Fidalgo Santamariña, X. A. / González Reboredo, X. M. (coords.), [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 97-108 - Capítulo de libro
 • "A Terra Navia Eo, O Bierzo e As Portelas. Delimitación xeográfica e caracterización lingüística do 'galego exterior`”
  Francisco Fernández Rei (1992): Comunicacións. I Congresoda Lingua e a Cultura galegas en Asturias, León e Zamora, Xosé Manuel García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 7-28 - Capítulo de libro
 • "Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade"
  Francisco Fernández Rei (1991): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros da Galeguidade I" (5 6 7 de xullo de 1990. 0 Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca), X. M. González Reboredo / X. A. Fernández de Rota (coords.), Consello da Cultura Galega, 113-128 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1988): Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978, Juárez, A. (ed.), Granada: TAT, 85-99 - Capítulo de libro
 • "Áreas lingüísticas do galego actual"
  Francisco Fernández Rei (1985): Actes del XVI Congrès Internacional de Lingüística i Filología Romàniques (Palma de Mallorca, 1980), Palma de Mallorca: Moll, tomo II, 485 495 - Capítulo de libro
 • "Seseo"
  Francisco Fernández Rei (1985): Gran Enciclopedia Gallega, T.28, 150-153 - Capítulo de libro
 • "Textos do Galego exterior: Piantón (A Veiga Oviedo), Paradaseca do Bierzo (León) e Lubián (Zamora). Caracterización lingüística"
  Francisco Fernández Rei (1985): Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, I. , Oviedo / Madrid: Univ. de Oviedo / Ed. Gredos, 171-197 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artigo
 • "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (1982): Grial, 77, 257-296 - Artigo
 • "Gheada"
  Francisco Fernández Rei (1981): Gran Enciclopedia Gallega, T. 16, 341-348 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Capítulo de libro