Researchers publications

 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Book
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"

  Rosario Álvarez (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Book chapter
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"

  Rosario Álvarez (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Book chapter
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Article
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (I)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1987): Revista Galega de Educación, nº 5, Revista Galega de Educación, nº 5, 78-81 - Article
 • "Plan de Redacción 1, 2, 3, 4. Unha aportación didáctica"

  Carme Ares Vázquez (1987): Revista Galega de Educación, nº 4, Vigo: Edicións Xerais - Article
 • "Presupostos pedagóxicos para o ensino do galego oral"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1987): Actas das II Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 163-168 - Book chapter
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Article
 • Ramón Lorenzo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 441-488 - Article
 • "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1986): "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega", 26de xaneiro de 1986. páx. 15 - Article
 • "O galego estándar na escola sen merma da variante dialectal"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1986): Actas das I Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación provincial, 219-223 - Book chapter
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Article
 • Henrique Monteagudo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 317-323 - Article
 • Ramón Lorenzo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 127-141 - Article
 • Gramática Galega

  Rosario Álvarez , Xosé Luís Regueira Fernández, Henrique Monteagudo (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Book
 • "Algúns resultados dunha encuesta sobre o uso do galego e o castelán polos escolares dasegunda etapa do E.X.B."

  Carme Ares Vázquez, M. Rodríguez Neira (1985): Actas das II Xornadas da LinguaGalega no Ensino, Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Cultura daXunta de Galicia, 229-241 - Book chapter
 • "Unha aproximación a Os Biosbardos. Contos prá xente, de E. Blanco Amor"

  Carme Ares Vázquez (1985): Revista Grial, nº 87, 47-60 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Article
 • Manuel González González (1985): Revista de Filología Románica, 3, 101-119 - Article

Pages