Publicacións dos investigadores

 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"

  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "A Catedral de Santiago: a paisaxe lingüística entre a devoción e a turistificación"

  Clara Lago Caamaño, Lidia Gómez Martínez, Alba González Vidal, Irma Silva Hervella (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "O "outing" e as suas etiquetas: entre o silenciamento estratégico e a verbalização normalizadora"

  Daniel Amarelo Montero (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 5 xuño 2019 - Presentación
 • "Cambio lingüístico, ruralidade e creación de novas identidades sociais"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro., Ana Maria Martins, Sandra Pereira & João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 739-763 - Capítulo de libro
 • "Language standardization and purism: a historiographical approach to Galician grammar and lexicography in the 19th century"

  Ernesto X. González Seoane, Gabriel Rei-Doval (2019): Lusophone, Galician, and Hispanic Linguistics. Bridging Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 73-91 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2019): Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista, Aveiro: UA Editora, 15-39. ISBN 978-972-789-600-4. - Capítulo de libro
 • "Internal and external language borders in the Galician domain"

  Francisco Dubert García, Xulio Sousa (2019): International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019 - Presentación
 • "A elaboración do galego moderno"

  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • “Política lingüística en Galicia: de la normalización sin conflicto al conflicto desnormalizador”

  Henrique Monteagudo (2019): La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (eds.), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 17-55 - Capítulo de libro
 • “Galician and the Portuguese-speaking world from the perspective of translation”

  Henrique Monteagudo (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 55-72 - Capítulo de libro
 • "Língua, patrimonio e conhecimento tradicional"

  José Barbosa Machado, Marta Negro Romero (2019): Encontro Científico e Apresentação de Resultados: O Caminho Português interior de Santiago de Compostela, Vila Real (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • "Os valores comunicativos do silencio"

  José Manuel Dopazo Entenza (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • Lurdes de Castro Moutinho, Rosa Lídia Coimbra, Elisa Fernández Rei, Xulio Sousa , Alberto Gómez Bautista, (eds.) (2019): , Aveiro: UA Editora, ISBN978-972-789-600-4 - Libro
 • "Distinta suerte de los fenómenos dialectales en el establecimiento de la norma de la lengua gallega"

  Manuel González González (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019. - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Belén López Meirama (2019): Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica, Lleida, Universitat de Lleida, 17-18 de maio de 2019 - Presentación
 • "Del diccionario multilingüe PORTLEX a la generación automática de la complementación nominal: aproximaciones teóricas y metodológicas"

  María José Domínguez Vázquez (2019): Workshop internacional: Ontologías de semántica lingüística: clases en el lexicón para la generación de frases nominales, Madrid. Maio 2019 - Presentación
 • "Revisión de medidas de isonimia y métodos para la regionalización de los apellidos en la Comunidad Valenciana"

  María José Ginzo Villamayor, Rosa M. Crujeiras, Xulio Sousa (2019): XXXVIII Congreso da SEIO, Alcoy, 3-6 de xullo de 2019 - Presentación
 • Surname patterns in Asturias [Póster]

  María José Ginzo Villamayor, Rosa María Crujeiras Casais , Xulio Sousa (2019): 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019, Guimarães (Portugal), 8-12 xullo 2019 - Presentación

Páxinas