Publicacións dos investigadores

 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Actes de la XII Jornada d’Onomástica de l’AVL normalització i investigació. València 2019, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 37-44 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2020): Zeitschrift für romanische Philologie, 136(1), 134-160 - Artigo
 • Clara Lago Caamaño, Irma Silva Hervella, Lidia Gómez Martínez (2020): RiCOGNIZIONI, Vol 7 No 13, 93-104 - Artigo
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán"

  Concepción Álvarez Pousa (2020): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 113, 9-34 - Artigo
 • “Ibridazione intonativa di varietà galiziane e spagnole in contatto”

  Elisa Fernández Rei (2020): XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce, Rende (Italia), 29-31 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Farol perpetuo na néboa. Luís Rei e a cultura marítima

  Emilio Xosé Ínsua, Francisco Fernández Rei (2020): , Cambados: Culturmar, Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial - Libro
 • Eva Domínguez Noya, Raquel Rivas Cabanelas, Mª Paula Santalla del Río, Rebeca Villapol Baltar (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas. Anexo Verba, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas (eds.), 79, 243-271 - Capítulo de libro
 • Eva Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez , Francisco M. Barcala (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Anexo Verba, Marta Blanco, Hella Olbertz e Victoría Vázquez Rozas (eds.), 79, 179-218 - Capítulo de libro
 • Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso

  Francisco A. Cidrás Escáneo, (coord.) (2020): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • "O galego, unha lingua sen dialectos: olladas sociais e lingüísticas sobre a variación dialectal"

  Francisco Dubert García (2020): Estudios románicos, 29 - Artigo
 • “Las formas reducidas de FACĔRE en el noroeste de la península ibérica: convergencia y divergencia geolingüísticas”

  Francisco Dubert García (2020): Studia Linguistica Romanica - Artigo
 • “Algunhas notas sobre a Gramática elemental del gallego común”

  Francisco Dubert García (2020): Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso., Francisco Cidrás, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-281 - Capítulo de libro
 • "Navegando a son de costa pola Mariña, Paco Rivas"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 82-83 - Artigo
 • "A centenaria historia do Pósito de Cambados, de X.A. Pillado Silvoso"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 82 - Artigo
 • "Vida e traballo no mar dos galegos, de Francisco Calo Lourido"

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 80-81 - Artigo
 • "Luís Rei, o activista cultural que segue a fulgurar na néboa"

  Francisco Fernández Rei (2020): Cen follas de artes e letras, 2, 91-98 - Artigo
 • "Lembranza do meu profesor [Ricardo Carballo Calero]"

  Francisco Fernández Rei (2020): Luzes, 80, 12 - Artigo
 • "A difusión da literatura galega en Italia: a antoloxía de Gemma Álvarez Maneiro e Giovanni Borriero"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 143-148 - Artigo
 • "Notas sobre a recuperación da memoria histórica e a conservación do patrimonio cultural de Cambados"

  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 87-93 - Artigo
 • “Talasonimia e léxico do mar de Cambados”

  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 84 - Artigo

Páxinas