Publicacións dos investigadores

 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2023): Nuevos senderos en la toponimia hispánica, Javier Terrado Pablo / Javier Giralt Latorre (eds.), Lleida: Pagès Editors, 15-40 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2023): Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Anik Nandi, Paula Kasares, Ibon Manterola (2023): Critical Inquiry in Language Studies, 1-25 - Artigo
 • Anik Nandi, Maite García-Ruiz, Ibon Manterola (2023): The Power of Voice in Transforming Multilingual Societies, Christina Korb / Julia Gspandl / Angelika Heiling / Elizabeth J. Erling (eds.) , Clevedon: Multilingual Matters, 101-120 - Capítulo de libro
 • Anik Nandi (2023): Revista Española de Lingüística Aplicada / Spanish Journal of Applied Linguistics, 36(1), 154-177 - Artigo
 • “Cambio no léxico dispoñible do galego: primeiros resultados”

  Clara Lago Caamaño (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Relaciones semánticas y léxico de la nutrición en gallego"

  Clara Lago Caamaño (2023): III Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica. La Variación Léxica, Málaga: Universidade de Málaga, 4-5 de maio de 2023 - Presentación
 • "As principais problemáticas do profesorado de lingua galega no ensino secundario"

  Elías González López (2023): III Simposio Internacional “Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico” (SIALNI3), Salamanca: Universidad de Salamanca, 5-6 de outubro de 2023 - Presentación
 • "Análise perceptiva dos trazos indexadores da(s) identidade(s) lingüística(s) galega(s)"

  Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Aproximación pragmática ao estudo da (des)cortesía do piropo a través das redes sociais"

  Estela Fidalgo Garra (2023): VI Simposio Internacional Ediso, Valladolid: Universidade de Valladolid, 28-30 de xuño de 2023 - Presentación
 • “O piropo: un reto para a obtención de datos reais espontáneos”

  Estela Fidalgo Garra (2023): X Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Ufff! Vaia calor de repente...: la estrategia pseudoencubierta en la enunciación del piropo"

  Estela Fidalgo Garra (2023): XXXVII Congreso Internacional Asociación de Jóvenes, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 6-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • “Unha invitada máis a ter en conta no deseño de corpus e na recuperación de información: a perspectiva de xénero e a linguaxe non binaria directa no CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • “Codificación de corpus”

  Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2023 - Presentación
 • “Buscas complexas. Utilización de operadores booleanos e metacaracteres”

  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2023 - Presentación
 • “Aproximación á linguaxe non binaria en CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2023): Xth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucarest (Romanía), 4-8 de setembro de 2023 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2023): A mudança linguística em várias perspectivas, Aroldo Andrade / Elisângela Gonçalves / Pablo Faria (eds.), Campinas: Mercado de Letras, Volume I, 85-110 - Capítulo de libro
 • “Variación xeolectal na expresión da segunda persoa de plural dos verbos no noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2023): III Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Aveiro: Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, 28-30 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Perspectivas sobre a lingua"

  Henrique Monteagudo Romero, Fernando Venâncio, Marcos Bagno, María López Sández, Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2023): Grial, 239 - Artigo

Páxinas