Publicacións dos investigadores

 • "Sobre lexicografía y humanidades digitales"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): Incontri di Orillas, Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Presentación
 • "Lexicografía y diccionarios electrónicos: de PORTLEX a MultiGenera y MultiComb"

  María Teresa Sanmarco Bande (2019): , Seminario na Università degli Studi di Padova. Maio 2019 - Presentación
 • "Vozes femininas e o discurso publicitário: um estudo de propagandas direcionadas à mulher no século XXI"

  Marilucia Oliveira (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • “Língua, património e conhecimento tradicional”

  Marta Negro Romero (2019): Encontro científico e apresentação de resultados: O Caminho Português Interior de Santiago de Compostela (CPIS), Vila Real, 10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz, Ricardo Pichel Gotérrez (2019): Estudis Romànics, 41, pp.7-39 - Artigo
 • "Tratamiento lexicográfico de las relaciones de meronimia"

  Rosa Martín Gascueña, María Teresa Sanmarco Bande (2019): Quaderns de filologia: estudis lingüistics, 85, 307-323 - Artigo
 • "Galician linguistics: between hispanic philological tradition and visibility in the Luso-Brazilian sphere"

  Rosario Álvarez (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 92-112 - Capítulo de libro
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"

  Vítor Míguez (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Presentación
 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"

  Vítor Míguez (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Presentación
 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"

  Vítor Míguez (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • "O achegameento paradigmático á modalidade epistémica"

  Vítor Míguez (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Presentación
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”

  Xandra Santos Palmou, Marta Negro Romero , Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Presentación
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Capítulo de libro
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Presentación
 • "La investigación geolingüística en Galicia: retor y proyectos"

  Xulio Sousa (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019 - Presentación
 • (2018): Estudos de lingüística galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués, Volume especial I, 179-192 - Artigo
 • "Contribución ao estudo comparado do vocalismo átono inicial do galego e do portugués"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "Contribución ao estudo do vocalismo galego contemporáneo"

  Alba Aguete Cajiao (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Presentación

Páxinas