Publicacións dos investigadores

 • Rosario Álvarez Blanco, Ernesto X. González Seoane (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 183-223 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2020): Spanish phonetics and phonology in contact: Studies from Africa, the Americas, and Spain, Rajiv Rao , Amsterdam/Philadelpia: John Benjamins, 325-362 - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa Fernández (2020): Languages 2020, 5(1), 4 - Artigo
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • Alberto Simões, Xavier Gómez Guinovart (2019): 8th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2019), Ricardo Rodrigues / Jan Janousek / Luís Ferreira / Luísa Coheur / Fernando Batista / Hugo Gonçalo Oliveira, Schloss Dagstuhl / Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, 6:1-6:13 - Capítulo de libro
 • “Per a una onomàstica hispànica (ONOMASTICON HISPANIAE)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 343-366 - Capítulo de libro
 • “Anàlisi de les principals dificultats en la normalització toponímica (RAG)”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL normalització i investigació, Valencia, 9-10 de maio de 2019 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Liceo Franciscano, 212 (enero-junio), 45-78 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures, Vol. 48 Nº 1, Fall 2019 - Artigo
 • “O artificio das etimoloxías: elementos constitutivos da toponimia galega”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho / Ana Maria Martins / Sandra Pereira / João Paulo Silvestre (orgs.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 277-319 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2019): Atti del Convegno internazionale di studi onomastici: Sulle orme di Pietro Massia: strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica. Torino, 5-6 dicembre 2017., Alda Rossebastiano / Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 161-181 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández (2019): Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Rosario Álvarez (ed.), A Coruña: Real Academia Galega - Capítulo de libro
 • "Traballar o plurilinguïsmo dende Galicia e dende o galego"

  Carme Hermida Gulías (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • "A Catedral de Santiago: a paisaxe lingüística entre a devoción e a turistificación"

  Clara Lago Caamaño, Lidia Gómez Martínez, Alba González Vidal, Irma Silva Hervella (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • Concepción Álvarez Pousa (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos , 22, 15-30 - Artigo
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán”

  Concepción Álvarez Pousa (2019): II Ciclo de conferencias Florencio Delgado Gurriarán, A Rúa, Ourense, 29 de novembro de 2019 - Presentación
 • "O "outing" e as suas etiquetas: entre o silenciamento estratégico e a verbalização normalizadora"

  Daniel Amarelo Montero (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 5 xuño 2019 - Presentación
 • Daniel Amarelo Montero (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 31-49 - Artigo

Páxinas