Publicacións dos investigadores

 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 61-79 - Capítulo de libro
 • “O vianés e o galego da área zamorana. Particularidades en común destas variedades do galego oriental”

  Concepción Álvarez Pousa (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 10-15 setembro 2018) - Presentación
 • Daniel Amarelo Montero, José Manuel Dopazo Entenza, Tamara Rial Montes, Reyes Rodríguez Rodríguez, Xosé Luís Regueira Fernández, Carmen García Mateo, Elisa Fernández Rei, Eduardo Rodríguez Banga, Antonio Cardenal López (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "A entoación das interrogativas totais no oeste da península ibérica. Aproximación diacrónica"

  Elisa Fernández Rei (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Neofalantes e paleofalantes: a emerxencia de novas identidade sociolingüísticas”

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2018): XII Congreso Internacional da AIEG, Univ. Complutense de Madrid, 10-15 setembro 2018 - Presentación
 • "A entoación das variedades ibéricas occidentais: xeoprosodia, contacto e cambio lingüístico"

  Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "Descrición e prescrición na Gramática de Saco"

  Ernesto X. González Seoane (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • “Liberarse das fronteiras. O contínuum xeolingüístico do noroeste ibérico”

  Francisco Dubert García (2018): Jornadas em Variação e Cartografia Linguística, conferencia invitada, Universidade de Aveiro, 9 novembro 2018 - Presentación
 • “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”

  Francisco Dubert García (2018): III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, Denver, Colorado, 18 octubre 2018 - Presentación
 • "A gramática na Gramática de Saco Arce"

  Francisco Dubert García (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática Gallega, participación na mesa redonda "O xurdimento da Gramática", xornada organizada pola Real Academia Galega no IES Otero Pedrayo de Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”

  Francisco Dubert García (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, conferencia plenaria de encerramento, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2018): Boletín da Real Academia Galega, Real Academia Galega, 379, 365-383 - Artigo
 • “Marco legal e situación das minorías étnico-lingüísticas de Italia”

  Francisco Fernández Rei (2018): Giornate Internazionali sulla Situazione Linguistica in Italia, Universidade da Coruña, 23 outubro 2018 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"

  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “Variantes galegas nos cancioneiros trobadorescos. A súa importancia para o estudo da tradición manuscrita”,

  Henrique Monteagudo (2018): Galícia doutro lado do atlántico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Bahia: Ponte Atlância, 111-119 - Capítulo de libro
 • "A lingua galega na emigración americana"

  Henrique Monteagudo (2018): Terceiro Congreso Internacional Irmandades da Fala. Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936), Santiago de Compostela, 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • “Entre la periferia y la metrópolis: los gallegos en Buenos Aires”

  Henrique Monteagudo (2018): Quo Vadis Romania?, 51-52, 58-76 - Artigo
 • “Evolución diacrónica e historia da lingua: o proceso de individuación do galego”

  Henrique Monteagudo (2018): I Seminário Internacional de Estudos Linguísticos: Galego e Português, O Passado Presente, Niterói (Brasil), 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • "Navegar a travesía. Notas do caderno de bitácora (1993-2018)"

  Henrique Monteagudo (2018): XX Encontros para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 12-13, abril, 2018 - Presentación
 • “A lingua galega no audiovisual”

  Henrique Monteagudo (2018): Foro Internacional «As linguas e o cinema», Santiago de Compostela, USC, 21-22, maio, 2018 - Presentación

Páxinas