Publicacións dos investigadores

 • María Álvarez de la Granja , Reyes Rodríguez Rodríguez (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes, María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez (eds.), 19-92 - Artigo
 • “Os problemas léxicos e semánticos en CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico”

  María Álvarez de la Granja (2023): Realidades y desafíos de la tecnología aplicada a la traducción e interpretación, Sara María Torres-Outón / Ramón Méndez González (eds.), Berlín: Peter Lang, 169-185 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes, María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez (eds.), 115-202 - Artigo
 • “Aplicacións didácticas de CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico”

  María Álvarez de la Granja (2023): I Colloque International d’Applications de la linguistique de corpus dans la didactique de langues, París: Université Sorbonne Nouvelle, 15-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja , Elisa Fernández Rei (2023): Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics XXVIII, 95-109 - Artigo
 • María José Domínguez Vázquez (2023): Lligams: Textos dedicats a Maria Bargalló Escrivà, Cecilio Garriga Escribano / Sandra Iglesia Martín / José Antonio Moreno Villanueva / Antoni Nomdedeu Rull (eds.), Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 65-79 - Capítulo de libro
 • María José Domínguez Vázquez, Rufus H. Gouws (2023): International Journal of Lexicography, ecac020 - Artigo
 • "Potencialidades pedagógico-didáticas do programa Língua, património e conhecimento tradicional"

  Marta Negro Romero , Sónia Valente Rodrigues (2023): V Simpósio Profletras – USP e II Seminário Internacional Profletras - USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, 26-27 de outubro de 2023 - Presentación
 • Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica. Estudos dedicados a sor Mercedes, arquiveira de San Paio, e á Comunidade de Antealtares

  Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel Gotérrez, (eds.) (2023): Desde San Paio de Antealtares. Historia, patrimonio e vida monástica. Estudos dedicados a sor Mercedes, arquiveira de San Paio, e á Comunidade de Antealtares, Miguel García-Fernández / Ricardo Pichel (eds.), Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Alvarellos Editora - Libro
 • “La documentación medieval de San Salvador de Sobrado de Trives: estado de la cuestión y propuestas de futuro”

  Miguel García-Fernández (2023): E fazian fondamentos, Rúben Filipe Teixeira da Conceição, Luis Manuel Ibáñez Beltrán, Manuel Negri e Amalia Pérez Valiño (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 29-54 - Artigo
 • "Identidades lingüísticas en la juventud"

  Miguel Guisantes Alonso (2023): ALLENCAM Talks 2023-2024, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 13 de decembro de 2023 - Presentación
 • "Ideologías lingüísticas y cultura tradicional en la juventud"

  Miguel Guisantes Alonso (2023): XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 6-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • “As autogravacións: unha metodoloxía para a captación de datos lingüísticos”

  Miguel Guisantes Alonso (2023): X Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Identidade e cambio lingüístico na mocidade. Avances e retos"

  Miguel Guisantes Alonso (2023): I Xornada de novas investigacións en lingua galega, Heidelberg: Centro de Estudos Galegos da Universidade de Heidelberg, 26 de xullo de 2023 - Presentación
 • "Lingua, ideoloxías e renovación na cultura tradicional: unha primeira aproximación"

  Miguel Guisantes Alonso (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • "A situación da lingua galega no sector económico. Descrición panorámica do uso do galego nos sectores recollidos no PDLG no tecido económico"

  Miguel Guisantes Alonso (2023): XXV Encontros para a Normalización Lingüística. Economía, lingua e sustentabilidade, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 17 de outubro de 2023 - Presentación
 • Miguel Guisantes Alonso (2023): Unidades didácticas, Santiago de Compostela: Servizo de Normalización Lingüística da USC - Artigo
 • Mª Sol López Martínez , Gabriela Prego Vázquez, Luz Zas Varela (2023): Usar, enseñar, aprender lenguas en la diversidad, globalización y movilidad. Perspectivas conceptuales y metodológicas, Héctor Muñoz Cruz (coord.), Cidade de México (México): Universidad Autónoma Metropolitana / Ediciones del Lirio, 163-194 - Capítulo de libro
 • “Galitwiter, como dicimos Gymkhana?”: Ideoloxías lingüísticas e contacto de linguas nas redes sociais

  Noemi Basanta Llanes, Xosé Luís Regueira Fernández (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Memoria das palabras: experiencia didáctica na Fonsagrada"

  Noemi Basanta Llanes (2023): V Simpósio Profletras – USP e II Seminário Internacional Profletras - USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, 26-27 de outubro de 2023 - Presentación

Páxinas