ILG publications

Dialectoloxía e léxico
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (eds.)
Data de publicación:
2002
Descarga: PDF
Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999)
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2002
Diccionario de diccionarios (versión 1)
Autor:
Antón L. Santamarina Fernández (ed.)
Data de publicación:
2001
Diccionario de diccionarios (versión 2)
Autor:
Antón L. Santamarina Fernández (ed.)
Data de publicación:
2001
Atlas Lingüístico Galego. Volume III: Fonética
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Manuel González González (coord.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei
Data de publicación:
1999
Descarga: Índices
O Idioma na Universidade de Santiago de Compostela. Resultados dun inquérito realizado no curso 1995-96
Autor:
Modesto A. Rodríguez Neira (coord.), Maricarme García Ares, Manuel C. Núñez Singala, Begoña Varela Vázquez
Data de publicación:
1998
Atlas Lingüístico Galego. Volume II: Morfoloxía non verbal
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco (coord.), Francisco Fernández Rei, Manuel González González
Data de publicación:
1995
Descarga: Índices
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Data de publicación:
1995
Nivel soleira
Autor:
Xosé Antonio Fernández Salgado, X. Henrique Monteagudo Romero, Manuel Puga Moruxa
Data de publicación:
1993
Léxico da admnistración castelán-galego
Data de publicación:
1991
Atlas Lingüístico Galego. Volume I: Morfoloxía verbal
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.), Manuel González González, Rosario Álvarez Blanco
Data de publicación:
1990
Descarga: Índices
Diccionario da lingua galega
Data de publicación:
1990

Pages