Noemi Basanta Llanes publications

 • "Memoria das palabras: experiencia didáctica na Fonsagrada"
  Noemi Basanta Llanes (2023): V Simpósio Profletras – USP e II Seminário Internacional Profletras - USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, 26-27 de outubro de 2023 - Presentación
 • "Minha avoa dicía "engorde": autenticidade e ideoloxías lingüísticas sobre a estandarización da lingua galega"
  Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • “Galitwiter, como dicimos Gymkhana?”: Ideoloxías lingüísticas e contacto de linguas nas redes sociais
  Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • "Viña outro e dicía: permítese?: progreso cultural e autenticidade na intersección con ideoloxías e posicionamentos de xénero"
  Noemi Basanta Llanes (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Somos a raíz do que fomos: Construción de identidades étnico-culturais en narrativas autobiográficas"
  Noemi Basanta Llanes (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • “O galego, una lingua inclusiva?”
  Noemi Basanta Llanes (2019): Malas linguas, 4º xornada. Lingua e xéneros, A Coruña, Deputación da Coruña, 12 de abril de 2019 - Presentación
 • “Os gays son moito máis directos: identidades sexuais e (re)construcción do desexo”
  Noemi Basanta Llanes (2019): IV Simposio Internacional EDiSo: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad. 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “De mozos nunca estiveron no teleclub: identidades cronotópicas”
  Noemi Basanta Llanes (2019): IV Simposium Internacional EDiSo. Voces, silencios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, Asociación de Estudios sobre discurso y sociedad, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • "'As palabras xenuínas eran demasiado diferentes': ideologías lingüísticas en Galicia en el marco del capitalismo global"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Noemi Basanta Llanes (2018): VII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Lengua y sociedad, Lisboa, 16-18 abril 2018 - Presentación
 • “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito: o valor múltiple da autenticidade no seo do capitalismo global”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Noemi Basanta Llanes (2017): III Simposi Internacional EDiSo, Desigualtats i nous discursos socials, Barcelona, 28-30 xuño 2017 - Presentación
 • "«Elas teñen máis facilidade para poñer a alguén verde.» O mito das diferenzas lingüísticas e a identidade de xénero"
  Noemi Basanta Llanes (2016): VI Seminario Internacional sobre Lengua y Literatura, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 26-27 outubro 2016 - Presentación
 • “'Se cuadra viron o lobo': O tabú e a (re)construción do matrimonio desde as narrativas heterosexuais"
  Noemi Basanta Llanes (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • "Ageing Across Gender: Styling Selves and Relationships in Same and Mixed Sex Galician Conversations"
  Noemi Basanta Llanes (2016): First International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality., Budapest (Hungría), 1-3 setembro 2016 - Presentación
 • "Que máis tería que fósemos ó folión?: resignificación social e emerxencia discursiva de identidades femininas"
  Noemi Basanta Llanes (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Capítulo de libro
 • Noemi Basanta Llanes (2016): The Fourth Euroacademia International Conference. Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, Venecia (Italia), 4-5 marzo 2016 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2015): Revista Galega de Filoloxía, 16, 11-42 - Artigo
 • Noemi Basanta Llanes (2015): EDUGA. Revista Galega do Ensino, 70 - Artigo
 • “As formas cambiaron porque o mundo cambiou: identidade, performance e cultura en narrativas relacionalmente mediadas”
  Noemi Basanta Llanes (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "Mudanzas sociais e reconstrución narrativa da identidade heterosexual"
  Noemi Basanta Llanes (2015): 11. Deutscher Lusitanistentag 2015, RWTH Aachen University, Aquisgrán (Alemaña), 16-19 setembro 2015 - Presentación
 • "Eu son micromachista: identidades femininas na encrucillada dos discursos sobre a modernidade"
  Noemi Basanta Llanes (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A indexicalidade na construção discursiva do espaço e a sexualidade"
  Noemi Basanta Llanes (2015): II Simposium Internacional EDiSo 2015, Coímbra (Portugal), 18-20 xuño 2015 - Presentación
 • “Ser una chica de bien. Identidade e interacción lingüística desde a perspectiva de xénero”
  Noemi Basanta Llanes (2015): Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués, A Coruña, 8 maio 2015 - Presentación
 • "Daquelas que cantan"
  Noemi Basanta Llanes (2015): V Semana Complutense de las Letras, Universidade Complutense de Madrid, 20-24 abril 2015 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2015): III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015 - Presentación
 • "Masculinity and rural Galician identities in men’s talk about dating"
  Noemi Basanta Llanes (2015): , Goldsmiths University of London. Londres, 24 marzo 2015 - Presentación
 • "Performing gender and rural identities: The discursive construction of the heterosexual masculinity during the flirt"
  Noemi Basanta Llanes (2015): , Queen's College - Centre for Galician Studies. Oxford, 9 marzo 2015 - Presentación
 • "Estructura prosódica de la conversación: revisión de los turnos de palabra y los significados del habla simultánea"
  Noemi Basanta Llanes (2014): VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2014): Estudos de lingüística galega, 6, 29-51 - Artigo
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2014): 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, 26-31 maio 2014 - Presentación
 • "Identidad de género y Didáctica de las lenguas. Aproximación al enfoque comunicativo desde el Análisis del Discurso"
  Noemi Basanta Llanes (2014): II Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: En camino hacia el plurilingüismo, Madrid, 26-28 xuño 2014 - Presentación
 • "Pluralidad discursiva y estereotipos sociales: las construcciones de género a través del discurso"
  Noemi Basanta Llanes (2014): I Simposium Internacional EDiSo 2014, Sevilla, 15-16 maio 2014 - Presentación
 • "Identity trouble: do xénero á performance"
  Noemi Basanta Llanes (2014): XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo 2014 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2014): II Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 29-31 xaneiro 2014 - Presentación
 • "El papel de las negociaciones temáticas en las construcciones de género"
  Noemi Basanta Llanes (2013): XXVIII Congreso da Asociación de Jóvenes Lingüistas, Navarra, 16-18 outubro 2013 - Presentación
 • “Lingua e xénero en (inter)acción”
  Noemi Basanta Llanes (2012): X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Cardiff, 12 de setembro de 2012 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2011): Cadernos de lingua, 33, 57-84 - Artigo