Publicaciones de Xosé Luís Regueira Fernández

 • “El gallego: la ‘normalización’ de una lengua en la periferia europea”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2023): Desafíos en la diversidad 3. Voces indígenas amenazadas y el despertar de sus lenguas, arleen Haboud Bumachar / Laura Morghentaler García (eds.), Quito: Abya Yala / Ruhr Universität / Fundación Humboldt, 39-86 - Capítulo de libro
 • "Minha avoa dicía "engorde": autenticidade e ideoloxías lingüísticas sobre a estandarización da lingua galega"
  Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2023): Mundos em mudança, Lurdes de Castro Moutinho et al. (coord.), V. N. de Famalicão: Edições Húmus, 33-64 - Artigo
 • “Galitwiter, como dicimos Gymkhana?”: Ideoloxías lingüísticas e contacto de linguas nas redes sociais
  Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • “Contacto de lenguas e ideologías lingüísticas en Galicia”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2023): Hispanic? Sociolinguistics at a Crossroads. X International Conference of Hispanic Linguistics, Liverpool: Universidade de Liverpool, 8-9 de xuño de 2023 - Presentación
 • “Proxecto Nós: Artificial Intelligence at the Service of the Galician Language”
  Adina Ioana Vladu / Iria de-Dios-Flores / Mª del Carmen Magariños Iglesias / John E. Ortega / José Ramom Pichel / Marcos García / Pablo Gamallo / Elisa Fernández Rei / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XXXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, A Coruña: Universidade da Coruña, 20-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • Iria de-Dios-Flores / Mª del Carmen Magariños Iglesias / Adina Ioana Vladu / John E. Ortega / José Ramom Pichel / Marcos García / Pablo Gamallo / Elisa Fernández Rei / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Proceedings of the TDLE Workshop @LREC2022, 52-61 - Artigo
 • "Se é usada nalguma parte de Galiza, debería estar no dicionario: aproximación ás ideoloxías lingüísticas en Galitwitter"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Abrindo rutas para a lingua galega no campo das tecnoloxías lingüísticas: o Proxecto Nós"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Mª del Carmen Magariños Iglesias / Iria de-Dios-Flores / Adina Ioana Vladu / José Ramom Pichel / John E. Ortega / Elisa Fernández Rei / Pablo Gamallo / Marcos García / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • “O debate sobre a "autenticidade" e a identidade do galego estándar”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2021): participación na mesa redonda “A estandarización do galego. Problemas e desafíos”. Simposio ILG 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 8 de febreiro - 3 de marzo de 2021 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI) - 66th Annual Conference, Dublín: University College Dublin, 29-31 de marzo de 2021 - Presentación
 • "A lingua galega en 2050"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2021): A lingua en 2050, Fernando Ramallo (ed.), Vigo: Catro Ventos, 205-212 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Convergence and divergence in Ibero-Romance: case studies from the Ibero-Romance world, Miriam Bouzouita / Renata Enghels / Clara Vanderschueren (eds.), Berlín: Mouton de Gruyter, 147-175 - Capítulo de libro
 • Noemi Basanta Llanes / Xosé Luís Regueira Fernández (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • Linguistic bibliography for the year 2019 and supplement for previous years
  Xosé Luís Regueira Fernández / (coautor) (2020): Linguistic bibliography for the year 2019 and supplement for previous years, Leiden / Boston: Brill - Libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2020): Línguas minoritarias e variação linguística, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Alberto Gómez Bautista (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro, 27-51 - Capítulo de libro
 • "Contacto y variación fonética en el español de Galicia"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2020): en Coloquio-escuela de invierno ALPES 3: El español en contacto con otras lenguas, Univ. de Zürich / Univ. de Lausanne. Kandersteg (Suiza), 12-17 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2020): Spanish phonetics and phonology in contact: Studies from Africa, the Americas, and Spain, Rajiv Rao , Amsterdam/Philadelpia: John Benjamins, 325-362 - Capítulo de libro
 • Linguistic bibliography for the year 2018 and supplement for previous years
  Xosé Luís Regueira Fernández / (coautor) (2019): Linguistic bibliography for the year 2018 and supplement for previous years, Leiden / Boston: Brill - Libro
 • “Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): Revista Galega de Filoloxía, 20, 119-147 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2019): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 221-243 - Capítulo de libro
 • A esfera pública nunha lingua minorizada: contacto, estándar e ideoloxías en Galicia
  Xosé Luís Regueira Fernández (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Presentación
 • "Cambio lingüístico, ruralidade e creación de novas identidades sociais"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Presentación
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”
  Xosé Luís Regueira Fernández / María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): - Publicación del ILG
 • "O ensino da pronuncia e da ortografía mediante o dicionario"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Valentina Formoso Gosende (2018): O emprego do dicionario no ensino e na aprendizaxe da lingua galega, A Coruña, Universidade da Coruña; Rede RELEX, 20, 21, 27 e 28 de setembro de 2018 - Presentación
 • "Fonética e autenticidade lingüística"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): Traballando na calidade da lingua, Carballo, Universidade da Coruña. 18-19 de xullo de 2018 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo (2018): LingCor2018 –1st International Workshop onSpoken Corpus Linguistics, Universitat de València, 13-14 de decembro de 2018 - Presentación
 • “Neofalantes e paleofalantes: a emerxencia de novas identidade sociolingüísticas”
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): XII Congreso Internacional da AIEG, Univ. Complutense de Madrid, 10-15 setembro 2018 - Presentación
 • “Neofalantes: do discurso á produción lingüística”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West , Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • Corilga: un corpus anotado multinivel para estudiar la variación y el cambio en la lengua hablada
  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): LingCor 2018. I Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus / I International Workshop on Spoken Corpus Linguistics , Universidade de València, 13-14 de decembro 2018 - Presentación
 • "CORILGA: un corpus para estudar a variación e o cambio do galego falado"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Santiago de Compostela, 22-23 novembro 2018 - Presentación
 • Andrés Piñeiro Martín / Carmen García-Mateo / Laura Docío-Fernández / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): Procesamiento del Lenguaje Natural, 61, 75-82 - Artigo
 • Daniel Amarelo Montero / José Manuel Dopazo Entenza / Tamara Rial Montes / Reyes Rodríguez Rodríguez / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Elisa Fernández Rei / Eduardo Rodríguez Banga / Antonio Cardenal López (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "'As palabras xenuínas eran demasiado diferentes': ideologías lingüísticas en Galicia en el marco del capitalismo global"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Noemi Basanta Llanes (2018): VII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Lengua y sociedad, Lisboa, 16-18 abril 2018 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2017): Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2017): LaborHistórico, vol. 3, n. 1, 93-110 - Artigo
 • “Ultrapasando fronteiras: continuidades fonéticas entre o galego e o portugués europeo”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): 6th Lusophone and Hispanic Linguistic Simposium , Univ. Wisconsin – Milwaukee, 29-30 setembro 2017 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 93-110 - Artigo
 • “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito: o valor múltiple da autenticidade no seo do capitalismo global”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Noemi Basanta Llanes (2017): III Simposi Internacional EDiSo, Desigualtats i nous discursos socials, Barcelona, 28-30 xuño 2017 - Presentación
 • “Esfera publica e contraesfera: o papel do portugués na creación de ideoloxías e identidades en Galicia”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): VI Jornadas de Lingüística Hispánica: Variación e identidad, Universidade de Lisboa, 3-5 abril 2017 - Presentación
 • “El aprendizaje de la pronunciación y de la lengua oral: dos herramientas para el aula de lengua gallega”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / María Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main / New York: Peter Lang, 283-303 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2017): , [Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava], numéro hors-série (mai 2017), 35-48 - Artigo
 • Roberto Seara / Marta Martínez / Rocío Varela / Carmen García-Mateo / Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2016): Proceedings. 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016), Nicoletta Calzolari et al. (eds.), Portorož, Slovenia, 2893-3898. ISBN 978-2-9517408-9-1 - Capítulo de libro
 • “Galicia en los inicios de los estudios de fonética acústica dentro del estado español”
  Manuel González González / Xosé Luís Regueira Fernández (2016): 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística, Ana María Fernández Planas (ed.), Barcelona: Universitat, 373-382 - Capítulo de libro
 • “La lengua de la esfera pública en situación de minorización: español y portugués como lenguas de contacto en el lenguaje político gallego”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2016): El español en contacto con las otras lenguas peninsulares, Dolors Poch Olivé (ed.), Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 39-59 - Capítulo de libro
 • “Factores internos e externos nos cambios fonolóxicos do galego actual”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2016): Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, Jean-Paul Chauveau, Marcello Barbato, Inés Fernández Ordóñez (eds.), Nancy: ATILF [ed. electrónica] - Capítulo de libro
 • “Variación, cambio lingüístico e identidad en interacción en un habla rural gallega”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2016): DIA IV – Repenser la variation linguistique , Univ. Zürich, 12-14 setembro 2016 - Presentación
 • "Do centro á periferia: español e portugués como linguas de contacto no discurso político en Galicia"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2016): V Jornadas de Lingüística Hispánica, Lisboa (Portugal), 12-13 abril 2016 - Presentación
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Capítulo de libro
 • "Gallego y portugués: continuidad, convergencia y divergencia"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2015): Congreso Internacional de Lingüística Iberorrománica: Ibero-Romance in Contact and in Contrast, Gante (Bélxica), 14-16 decembro 2015 - Presentación
 • “Cambio lingüístico, variación e interacción: continuidade e cambio no galego e no portugués"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • “Variación lingüística, dialectoloxía e gramática histórica: algúns problemas do cambio lingüístico en galego e portugués”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • "Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega"
  Lucía Barreiro Capón / José Manuel Dopazo Entenza / Naír García Abelleira / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Rocío Varela / Marta Martínez / Roberto Seara (2015): I Jornadas Filológicas Internacionales-UR, A Rioxa (Logroño), 30 setembro - 2 outubro 2015 - Presentación
 • "«Como na casa en ningún lado»: mantemento, cambio e identidade nunha fala rural"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 161-175 - Capítulo de libro
 • “Diccionarios digitales y lengua hablada”. Intervención e participación na mesa redonda "Proyectos lexicográficos volcados hacia la edición digital"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2014): Simposio Internacional “El futuro de los diccionarios en la era digital”, Real Academia Española. Madrid, 6 novembro 2014 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2014): , Iberoamericanischen Institut, Universität Heidelberg, 14 xuño 2014 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2014): Romanisches Seminar, Universität Zürich, 7 maio 2014 - Presentación
 • “Xosé Luís Regueira”
  Xosé Luís Regueira Fernández (2014): La lingüística en España. 24 autobiografías, Xavier Laborda, Lourdes Romera e Ana M. Fernández Planas (eds.), Barcelona: UOC, 317-330 - Capítulo de libro
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2014): 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, 26-31 maio 2014 - Presentación
 • "Factores internos e externos nos cambios fonolóxicos no galego actual"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2013): XXXIIe Congrès International de Linguistique et de Philologies Romanes, Nancy, 15-20 xullo 2013 - Presentación
 • "El paisaje lingüístico en Galicia"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Miguel López Docampo / Matthew Wellings (2013): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 21, 39-62 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2012): Estudos de lingüística galega, 4, 187-201 - Artigo
 • "A construción do estándar oral do galego"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2012): Simposio ILG 2012: Un galego común, fiel a si mesmo. Trinta anos de estandarización: 1982-2012, Santiago de Compostela, 11-20 de decembro de 2012 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2012): Discurso lido o 2 de xuño de 2012 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Regueira Fernández e resposta do excelentísimo señor don Manuel González González, A Coruña: Real Academia Galega - Artigo
 • "O CORILGA. Un corpus oral integrado para o estudo da lingua oral"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2012): X Congreso Internacional da AIEG 2012. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos estudos galegos. Caerdydd/Cardiff, 12‐14 setembro 2012. Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) - Presentación
 • "Hans-Karl Schneider na lingüística galega (13 de xullo)"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2012): Homenaje a Hans Karl Schneider, Allariz / Lobeira, 13-14 julio 2012 - Presentación
 • "Un corpus oral de la lengua gallega: CORILGA"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2011): Ahozko corpusak esparru elebidunetan / Corpus orales en ámbitos bilingües, Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 3 de novembro de 2011 - Presentación
 • "CORILGA: novas vías para a creación e explotación dun corpus oral"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2011): Textos, palabras e voces. Córpora e ferramentas para a investigación lingüística (Simposio Anual do ILG), Santiago de Compostela, 26 de outubro - 11 de novembro de 2011 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2010): A Coruña: Real Academia Galega - Publicación del ILG
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2010): Estudios de Fonética Experimental (EFE), vol. XIX, 71-110 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Le discours sur les “langues d’Espagne” / El discurso sobre las “lenguas españolas” 1978-2008, Christian Lagarde (ed.), Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 193-213 - Capítulo de libro
 • "Aspectos fonéticos da formación do galego oral dos medios de comunicación"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Galician Studies Panel (Congreso de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda), Queen’s University (Belfast, Irlanda do Norte), 2009 - Presentación
 • "Modelos fónicos na televisión"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): A lingua galega na televisión, a lingua da televisión, IX Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Santiago de Compostela - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 147-167 - Artigo
 • Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina
  Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández / (eds.) (2008): , Santiago de Compostela: Universidade - Libro
 • "Nasalización en gallego y en portugués"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Simposium internacional 30 aniversari del Laboratori de Fonètica, Univ. de Barcelona, 3-5 de decembro de 2008 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Eugenio Martínez Celdrán (2008): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 34, 81-97 - Artigo
 • "Spirant approximants in Galician"
  Eugenio Martínez Celdrán / Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Journal of the International Phonetic Association, 38, 1, 51-68 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 275-286 - Capítulo de libro
 • "Ferrín orador"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2008): A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín, Francisco Fernández Rei / Xosé M. García Crego / Rosa López Fernández / Xavier Vázquez López (eds.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 209-219 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2008): A mi dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Ester Corral Díaz / Lydia Fontoira / Eduardo Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 573-584 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei / Ana Escourido / Manuel González González / Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 75-93 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2007): Actas VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península, Helena González Fernández / María Xesús Lama López (eds.), Sada: Ediciós do Castro, 859-875 (CD-ROM) - Capítulo de libro
 • "Política y lengua en Galicia: la ‘normalización’ de la lengua gallega"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2006): Las lenguas de España. Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición hasta la actualidad, Mónica Castillo-Lluch / Johannes Kabatek (eds.), Madrid: Iberoamericana / Frankfurt am Main: Vervuert, 61-93 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 69-95 - Capítulo de libro
 • "Nasalidade en galego e en portugués: algúns datos de secuencias vogal + nasal implosiva"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 433-446 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 61-69 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, II, 521-525 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (2001): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 28, 339-354 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 179-194 - Capítulo de libro
 • Guía bibliográfica de lingüística galega
  Xosé Luís Regueira Fernández / Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1994): Cadernos de lingua, 10, 37-60 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1993): Cadernos de lingua, 7, 99-112 - Artigo
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Libro
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego
  Carme Ares Vázquez / X. García Cancela / R. M. López Gato / Helena Pousa / Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Libro