Atlas Lingüístico Galego (ALGa) - Publicacións relacionadas

 • Xulio Sousa (2017): Dialectologia et Geolinguistica, 25(1), 1-22 - Artigo
 • "Espécies agachadas no “sombreiro de sapo”. Estudo motivacional a partir dos materiais do Atlas Lingüístico Galego"
  Ana García García / Rosa Mouzo Villar (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa / Marta Negro Romero (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Xulio Sousa / David Rodríguez Lorenzo (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "Corenta anos de Atlas Lingüístico Galego (ALGa)"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / Irene Santos Raña / Raquel Vila-Amado (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Raquel Vila-Amado (2014): XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, O Porto, 22-24 outubro 2014 - Presentación
 • "Malmurar desde o nó da gorxa. Etimoloxías populares no ALGa V"
  Raquel Vila-Amado / Héctor Cajaraville Araújo (2014): XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo 2014 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • "A base de datos lexicográfica do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) e o seu aproveitamento”
  Xulio Sousa (2006): Simposio ILG 2006: A lexicografía galega do século XXI, Santiago de Compostela, 2-30 novembro 2006 - Presentación
 • Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Xulio Sousa (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 637-647 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1999): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"
  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Artigo
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"
  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Artigo
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"
  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Artigo
 • Constantino García / Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo
 • Constantino García / Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo