GL | ES

Equipo

A aplicación PDMapping resultou da colaboración de investigadores das áreas da lingüística, a análise matemática e a computación. O equipo de investigadores participantes desenvolve métodos e ferramentas de análise para o estudo dos xuízos e percepcións que os falantes non expertos manifestan sobre a variación lingüística.

Desenvolvemento do software