GL | ES

Resultados

Publicacións

Congresos

 • Francisco Dubert & Xulio Sousa. 2017. A comparison between the Galician dialects and the standard variety, 2017 MLA Annual Convention, dentro do panel The Standardization of Galician: A Response to Language Maintenance and Change in Languages in Contact, Philadelphia, Estados Unidos, 5-8 de xaneiro.
 • Irene Santos Raña. 2016. The perception of the language contact in the eastern and southern borders of Galicia. Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, 15-18 xuño 2016.
 • Xulio Sousa & Soraya Suárez Quintas. 2016. ¿Onde se fala o estándar? Identificación e percepción da variedade estándar do galego. II Simposio de Estudos Galegos, University of Michigan-Ann Arbor. Estados Unidos, 20-23 abril.
 • Laura Calaza Díaz, Soraya Suárez Quintas, Rosa M. Crujeiras, Alberto Rodríguez Casal, Xulio Sousa & José R. Ríos Viqueira. 2015. A method for processing perceptual dialectology data, XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-24 outubro.
 • Soraya Suárez Quintas. 2015. Actitudes lingüísticas y variación dialectal: una contribución al estudio de las percepciones lingüísticas de los adolescentes gallegos. XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Santander, Cantabria, 7-9 outubro.
 • Soraya Suárez Quintas. 2015. Que saben os falantes sobre os dialectos?. III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo.
 • Irene Santos Raña & Soraya Suárez Quintas. 2014. Linguistic identity on the border of Ourense with Portugal. Methods in Dialectology XV. The Future of Dialects, Groningen, 11-15 agosto 2014.
 • Irene Santos Raña & Soraya Suárez Quintas. 2014. Identidade e prescrición dialectal na fronteira galego-portuguesa. Xuízos valorativos desde a perspectiva xeográfica, XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo.
 • Irene Santos Raña & Soraya Suárez Quintas. 2013. Percepción e actitudes lingüísticas na fronteira galego-portuguesa. Unha aproximación á perspectiva ourensá, Simposio Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 23 novembro - 3 decembro 2013.
 • Soraya Suárez Quintas & Irene Santos Raña. 2013. Identidade lingüística en comunidades fronteirizas: a imaxe do idioma portugués en comunidades rurais do sur da provincia de Ourense. XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro.
 • Soraya Suárez Quintas & Irene Santos Raña. 2013. Identidade lingüística en comunidades fronteirizas: a imaxe do idioma portugués en comunidades rurais do sur da provincia de Ourense. XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro.