Os materiais galegos do
Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica

Autor: Ramón María Aller Ulloa
Imaxe cedida pola súa familia

O proxecto

O proxecto Variación e cambio nos dominios galego e portugués no século XX ten dous propósitos fundamentais.

  • O primeiro é a revisión e clasificación completa dos materiais do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) correspondentes ás 62 localidades situadas no dominio lingüístico galego, co fin de realizar unha descrición completa e profunda da diversidade xeolingüística das falas rurais desta área na primeira metade do século pasado.

    A área estudada foi delimitada no deseño inicial do ALPI seguindo a isoglosa que no occidente da península separa as solucións de Ĕ e Ŏ tónicos latinos (dente/diente, fonte/fuentei>).

  • O segundo propósito é emprender unha análise comparativa dos materiais do ALPI e da información rexistrada para proxectos de xeolingüística posteriores, fundamentalmente para o Atlas Lingüístico Galego (ALGa, 1974-1977).

    A selección e o estudo de variables consideradas en proxectos distanciados no tempo preto de medio século permite coñecer os cambios lingüísticos que se produciron nas falas rurais galegas. Nesta fase o proxecto céntrase en aspectos fonéticos e léxicos.

Ver proxecto

O proxecto conta cun financiamento ligado á convocatoria de proxectos de I+D de xeración de coñecemento na convocatoria do plan estatal de investigación científica e tecnolóxica de innovación 2017-2022 (FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación/Proxecto PGC2018-095077-B-C44).

ILG CSIC Ministerio de Ciencia e innovación y Universidades FEDER

Utilizamos cookies propias e de terceiros para analizar a navegación no nosa web. Máis información na POLÍTICA DE COOKIES

Aceptar