O proxecto

 • O ALPI

  O Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) é un atlas do dominio románico peninsular concibido nos primeiros anos do século XX por Ramón Menéndez Pidal na Sección de Filología do Centro de Estudios Históricos de Madrid.

 • Os investigadores do ALPI

  O director dos traballos do ALPI foi Tomás Navarro Tomás e o equipo de enquisadores estivo constituído por Aurelio Macedonio Espinosa, Rodrigo de Sá Nogueira, Lorenzo Rodríguez-Castellano, Manuel Sanchis Guarner, Aníbal Otero, Francisco de Borja Moll, Armando Nobre de Gusmão e Luís Filipe Lindley Cintra.

Propósito

O obxectivo do proxecto do ALPI era facilitar a caracterización das variedades iberorrománicas peninsulares e documentar con rigor a variación espacial. Para a investigación foron entrevistados falantes rurais adultos en 529 localidades da península, das Illas Baleares e da parte de fala catalá do Rosellón francés.

O proxecto do ALPI desenvolveuse nos principios da dialectoloxía europea tradicional, de acordo cos criterios utilizados nos primeiros atlas lingüísticos do século XX. En 1962 publicouse o primeiro e único volume do ALPI, con información fonética; o resto dos materiais permaneceron inéditos ata comezos do século XXI.

O galego no ALPI

No dominio galego realizáronse enquisas en 62 lugares: 53 situados en Galicia, 5 en Asturias, 2 en León e 2 en Zamora. Os investigadores encargados desta zona foron o galego Aníbal Otero (para a maioría das localidades de Galicia e Zamora), o asturiano Lorenzo Rodríguez-Castellano (para lugares de Asturias e León) e o estadounidense de orixe mexicana Aurelio Macedonio Espinosa (para puntos en Ourense, Zamora, León e Asturias). Boa parte dos lugares escollidos foron visitados polos enquisadores nos anos anteriores á guerra civil.

As enquisas do ALPI realizáronse empregando dous tipos de cuestionarios, un con preguntas de interese fonético, morfolóxico e sintáctico (411 preguntas) e outro con preguntas de léxico e etnografía (833 preguntas).

 • 62enquisas

 • 53en Galicia

 • 5en Asturias

 • 2en León

 • 2en Zamora

No ámbito dos estudos sobre o galego o ALPI é unha obra de especial valor debido á escaseza de documentación lingüística sobre as variedades faladas na primeira metade do século XX. Como afirmou Tomás Navarro Tomás, o ALPI é unha “especie de acta documental del carácter y fisonomía del habla popular de la Península en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil”.

A pesar do valor dos materiais, a publicación do volume I do ALPI en 1962 non tivo repercusión na lingüística galega ata datas recentes. Os resultados do traballo de campo realizado por Aníbal Otero e os seus colaboradores foi descoñecido e ignorado polos estudosos galegos durante bastante tempo.

O proxecto emprendido en 2007 coa coordinación do CSIC e a colaboración de universidades de España, Portugal e Canadá ten o propósito de editar e difundir os materiais completos do ALPI. Neste proxecto participa desde o seu inicio o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela.

Informantes do ALPI

Pinchando sobre os símbolos obterás información sobre as enquisas do ALPI nas 62 localidades.

Liña do tempo

Evolución no tempo do proxecto
Atlas Lingüistico de la Península Ibérica.

 • 1910

  Carta a Miguel de Unamuno

  Ramón Menéndez Pidal escríbelle unha carta a Miguel de Unamuno sinalándolle a necesidade de “conocer las múltiples variedades dialectales que aún subsisten en España, y deslindarlas en el mapa para tener una idea del habla viviente que late debajo de la uniformidad literaria”.

 • 1928

  Primeiro Congreso Internacional de Lingüística

  O comité do Primeiro Congreso Internacional de Lingüística celebrado na Haia diríxese a gobernos e sociedades académicas reclamando a necesidade de emprender proxectos de preservación e cartografado de todas as linguas, especialmente daquelas en perigo de extinción.

 • 1930

  Rodrigo de Sá Nogueira

  O filólogo portugués Rodrigo de Sá Nogueira acepta encargarse das enquisas do ALPI en Galicia e Portugal. Un ano despois abandona o proxecto e será substituído por Armando Nobre de Gusmão, que colabora na investigación en 14 localidades (1936), e finalmente por Luis Filipe Lindley Cintra.

 • 1931

  A investigación arranca en Aliseda

  Aurelio Espinosa inicia as enquisas na provincia de Cáceres. A investigación arranca en Aliseda a comezos do mes de marzo e o primeiro entrevistado é un home de 33 anos, xornaleiro, que “no sabe ni leer ni escribir".

 • 1934

  Aníbal Otero inicia a investigación de campo en Muras

  O domingo 14 de xullo Aníbal Otero inicia a investigación de campo en Muras, provincia de Lugo. O informante é Manuel González Permuy, un labrego de 54 anos que sabía ler e só fixera viaxes a Viveiro e á Coruña.

 • 1935

  Rematan as investigacións en Galicia

  En decembro deste ano rematan as investigacións nas 53 localidades galegas. En Galicia Aníbal Otero estivo asistido por Aurelio Espinosa nas investigacións de campo no oriente de Lugo e Ourense.

 • 1936

  Aníbal Otero é arrestado

  O cinco de agosto Aníbal Otero é arrestado pola policía portuguesa en Valença do Minho. Despois de ser trasladado a Tui, é condenado a “pena de reclusión perpetua” por “delito de rebelión militar”. O lugar de Paderne, no municipio de Melgaço, fora o último visitado por Otero e Gusmão para realizar enquisas.

 • 1947

  Reinician as investigacións

  Reinícianse as investigacións de campo nas localidades pendentes de España e na área do Rosellón francés.

 • 1953

  Traballos de campo en Portugal

  Retómanse os traballos de campo en Portugal. O filólogo portugués Luís Filipe Lindley Cintra inicia a súa colaboración no proxecto como investigador de campo acompañante de Aníbal Otero.

 • 1956

  Finalizan as enquisas en Portugal

  Finalizan as enquisas en Portugal. As 93 localidades estudadas encóntranse no territorio portugués continental.

 • 1962

  Publícase o único volume do ALPI

  Publícase o único volume do ALPI, Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. I Fonética. O volume contén 75 mapas, os cinco primeiros ofrecen información xeral sobre o proxecto: lugares estudados, denominación popular do lugar, denominación dos habitantes, nome dialectal da fala local e colaboradores de enquisa.

 • 2007

  Inicia o proxecto de Edición e elaboración dos materiais do ALPI

  Proposta do CSIC para iniciar o proxecto de edición e elaboración dos materiais do ALPI. O proxecto ten como obxectivo a edición dixital completa dos materiais e nel participan investigadores de universidades de España, Portugal e Canadá.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para analizar a navegación no nosa web. Máis información na POLÍTICA DE COOKIES

Aceptar