Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

LEGE-BI EU-ES
Corpus xurídico-administrativo LEGE-BI éuscaro-español

2.384.053 palabras, 82.549 unidades de tradución: 981.532 palabras (éuscaro) x 1.402.521 palabras (español)

[BOG]
75542 unidades de tradución: 869616 palabras (éuscaro) x 1240666 palabras (español)
Boletín Oficial de Gipuzkoa 1998-2001.
Responsábel do aliñamento: Grupo DELi, Universidade de Deusto.
http://www.deli.deusto.es/Resources/LEGE-Bi

[BOT]
7007 unidades de tradución: 111916 palabras (éuscaro) x 161855 palabras (español)
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 1992-1994.
Responsábel do aliñamento: Grupo DELi, Universidade de Deusto.
http://www.deli.deusto.es/Resources/LEGE-Bi