Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

EGAL GL-ES
Corpus EGAL de economía galego-español

718.642 palabras, 19.758 unidades de tradución: 346.855 palabras (galego) x 371.787 palabras (español)

[PAD]
8304 unidades de tradución: 176457 palabras (galego) x 189717 palabras (español)
Programa Padre (Programa de axuda á declaración da renda) para Renda 2004, versión Windows. Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 2005. http://www.agenciatributaria.es/
Versión galega e versión española.
Responsábel do aliñamento: Susana López Fernández.

[IGA]
4462 unidades de tradución: 82815 palabras (galego) x 89677 palabras (español)
Documentación de Igape, 10/07/04. http://www.igape.es/
Versión galega e versión española.
Responsábel do aliñamento: Luis Castro-Rial.

[CAI]
4461 unidades de tradución: 41294 palabras (galego) x 43351 palabras (español)
Documentación de CaixaGalicia, 10/07/04. http://www.caixagalicia.es/
Versión galega e versión española.
Responsábel do aliñamento: Luis Castro-Rial.

[BAN]
2442 unidades de tradución: 45014 palabras (galego) x 47712 palabras (español)
Documentación do Banco Pastor, 10/07/04. http://www.bancopastor.es/
Versión galega e versión española.
Responsábel do aliñamento: Luis Castro-Rial.

[XES]
89 unidades de tradución: 1275 palabras (galego) x 1330 palabras (español)
Documentación de XesGalicia, 10/07/04. http://www.xesgalicia.org/
Versión galega e versión española.
Responsábel do aliñamento: Luis Castro-Rial.